POHiD przeciwko ograniczaniu rynku leków OTC | farmacja.pl

POHiD przeciwko ograniczaniu rynku leków OTC

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-01-26 09:31:27 /

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji sprzeciwia się ograniczeniom w sprzedaży leków OTC (czyli wydawanych bez recepty), zaproponowanym w projekcie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia. – Naszym zdaniem obecny model sprzedaży leków OTC zapewnia zdrową konkurencję w tym segmencie rynku – czytamy w oświadczeniu przesłanym redakcji.

– Przy zmniejszającej się liczbie aptek, głównie na terenach mniej zurbanizowanych, wprowadzenie ograniczeń w sprzedaży leków w sklepach uderzy bezpośrednio w konsumentów z mniejszych miast i wsi. Ponadto zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia rozwiązania doprowadzą do podniesienia cen leków. Powyższe ograniczenia odbiją się negatywnie na całym łańcuchu dostaw OTC, a w szczególności na hurtowniach. Dla polskich producentów leków, posiadających 77 proc. udziałów w rynku, będzie to oznaczało konieczność całkowitej zmiany asortymentu. Część podmiotów zostanie zmuszona do zamknięcia działalności z dnia na dzień, natomiast pozostali – do licznych zwolnień, których skutków społecznych nie sposób przewidzieć – głosi oświadczenie POHiD.
– Proponowane rozwiązania są niezrozumiałe, gdyż – z uwagi na zmniejszającą się liczbę aptek poza ośrodkami miejskimi – ogranicza się dostęp do leków konsumentom, którzy w przypadku wystąpienia nagłego bólu czy zwykłego przeziębienia pierwsze kroki kierują do najbliższego sklepu – komentuje Renata Juszkiewicz, prezes POHiD. – Będzie to szczególnie dotkliwe dla osób uboższych i starszych: dla uboższych – ze względu na spodziewany wzrost cen wynikający z braku konkurencji na rynku OTC, a dla osób starszych, które mają problemy z poruszaniem się i są pozbawione własnego środka transportu, ograniczenie może się stać bardzo istotną barierą w zakupie leków pierwszej pomocy. Osoby potrzebujące leków OTC w sposób naturalny będą udawać się do lekarzy pierwszego kontaktu, co spowoduje wydłużenie już i tak długich kolejek w przychodniach. W tym kontekście budzi zaniepokojenie brak wskazania skutków społecznych i ekonomicznych proponowanych rozwiązań, których efekty odczują przedsiębiorcy, konsumenci i służba zdrowia.

– Apelujemy do ministerstwa o przeprowadzenie szerokich konsultacji z handlem i uwzględnienie naszych postulatów mających przede wszystkim na celu dobro konsumentów i ochronę konkurencji na rynku OTC – kończy swe oświadczenie POHiD.

Źródło: eurobuildcee.com

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj