Pokazanie recepty hurtowni przez aptekę grozi odebraniem zezwolenia | farmacja.pl

Pokazanie recepty hurtowni przez aptekę grozi odebraniem zezwolenia

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-12-23 09:16:39 /

Farmaceuci zgłaszają do Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Ministerstwa Zdrowia problemy z zamówieniem leku Prolia przez hurtownię Asklepios, która żąda od aptek kopii recepty na lek z zasłoniętymi danymi pacjenta. Kolejna odpowiedź Ministerstwa Zdrowia pokazuje, że praktyka ta jest nielegalna.

Ewa Warmińska, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, odpowiadając jednemu z farmaceutów na dramatyczny list związany z ciągłymi problemami dotyczącymi zamawiania leku Prolia przez hurtownię Asklepios, zwraca uwagę, że: „hurtownie mogą żądać od aptek złożenia zamówienia na zapotrzebowanie w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Jednocześnie nałożenie przez hurtownie farmaceutyczne na apteki dodatkowego obowiązku w postaci przekazywania recept / ich kopii, nawet zanonimizowanych, jest czynnością, której ustawodawca nie przewidział w ustawie - Prawo farmaceutyczne.”
- Należy także podkreślić, że podmiot prowadzący aptekę poprzez udostępnianie danych umożliwiających identyfikację pacjenta może narazić się na cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki - pisze Ewa Warmińska. - W świetle art. 103 ust. 2 pkt 4a Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie, jeżeli apteki przekazuje, z wyłączeniem Inspekcji Farmaceutycznej, Narodowego Funduszu Zdrowia i systemu informacji medycznej, dane umożliwiające identyfikację pacjenta, lekarza lub świadczeniodawcy.

Zdaniem Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, nie istnieje prawna możliwość, aby apteki przekazywały recepty lub ich kserokopie do hurtowni farmaceutycznych z danymi identyfikującymi pacjenta.

- Dostęp do recept oprócz pacjenta i podmiotu je wystawiającego mają organy kontroli i Narodowy Fundusz Zdrowia - przypomina Warmińska.

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj