Polacy przesadzają z witaminą D? EFSA publikuje nowe rekomendacje. | farmacja.pl

Polacy przesadzają z witaminą D? EFSA publikuje nowe rekomendacje.

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-04-03 10:01:48 /

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikowała raport dotyczący dziennego zapotrzebowania na witaminę D. Okazuje się, że rekomendowana przez nich średnia dawka jest niższa niż wynika to z polskich wytycznych.

Raport zawiera wyniki szczegółowej analizy statystycznej opublikowanych do tej pory danych literaturowych oraz wytycznych różnych krajów Unii Europejskiej i WHO. Eksperci uważają, że pomiar stężenia 25(OH)D w osoczu jest dobrym biomarkerem zawartości witaminy D u dzieci i dorosłych i odnosi się zarówno do witaminy syntetyzowanej przez skórę, jak i pochodzącej z diety. Poziom 25(OH)D odpowiedni dla każdej grupy populacji powinien wynosić ok. 50 nmol/l.

Do najważniejszych konkluzji raportu należy ustanowienie poziomu wystarczającego spożycia witaminy D (Adequate Intake – AI). Wynosi ona 600 j.m. (15 μg)/dzień i dotyczy wszystkich grup dorosłych, łącznie z kobietami w ciąży i karmiącymi. Poziom ten został wyznaczony w oparciu o analizę meta-regresji i wykazaniu, że przy stałym spożyciu takiej ilości, większość populacji osiągnie stężenie 25(OH) bliski lub wyższy niż 50 nmol/L. Dla dzieci 1-17 r.ż. także rekomenduje się spożycie 600 j.m. dziennie, a u niemowląt – 400 j.m. (10 μg).
EFSA podkreśla, że meta-regresja została przeprowadzona dla danych, gdzie synteza skórna witaminy D była na poziomie minimalnym. Jeśli taka synteza może zostać zapewniona, wymagania spożywcze na witaminę D są niższe lub nawet nie występują.

Więcej szczegółów w tym opracowaniu.

Źródło: www.efsa.europa.eu

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj