Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 8 grudnia 2017

Polski robot przygotuje leki w szpitalach

Jak ma działać UnitDoseOne? Po tym jak lekarz przepisze pacjentowi […]

Jak ma działać UnitDoseOne? Po tym jak lekarz przepisze pacjentowi leki, system zbierze te dane z systemu informatycznego szpitala i określi, jakie leki i w jakich dawkach będą potrzebne. Potem sprawdzi stany magazynowe w systemie UnitDoseOne, a gdy czegoś może na dany dzień zabraknąć, zgłasza, że do urządzenia trzeba zapakować dodatkowe dawki.

Farmaceuta podaje leki do urządzenia, otwierając pudełko. System skanuje kod kreskowy oraz weryfikuje prawidłowość podania leku poprzez system wizyjny. Może rozpoznać farmaceutyk po kształcie, kolorze czy rozmiarze. Już na tym etapie mamy oszczędności dla szpitala w związku z uszczelnieniem procesu wydawania leków i zmniejszamy niebezpieczeństwo dla pacjentów, ponieważ mamy potwierdzenie zapakowania, a później wydania właściwego leku. Następnie urządzenie pakuje leki do kaset, w każdej jest tylko jeden rodzaj. To takie tymczasowe magazynki, które umieszczane są w szafach dystrybucyjnych. Kolejno program dobiera z danej szafy leki dla konkretnych pacjentów i łączy je w zestawy na daną porę podania czy cały dzień. Zatem rola farmaceuty w procesie sprowadza się do początkowej, prawidłowej identyfikacji leku, a pielęgniarki do pobrania go z urządzenia i dostarczenia pacjentowi.

– Dopiero robimy pilotaż w Centrum Zdrowia Matki Polski w Łodzi, ale opierając się na statystykach, oszczędzamy na kradzieżach, przeterminowaniu czy złym podaniu od 7 do 30 proc. budżetu lekowego w szpitalu, średnio między 10 a 15 proc. Do tego dochodzi oszczędność czasu pracy pielęgniarek, ponieważ system jest wysoce zautomatyzowany i wykonuje za nie wiele żmudnych czynności, pozostawiając więcej czasu na opiekę nad pacjentem. Z kolei farmaceuta w takim układzie przestaje być magazynierem, a może aktywnie włączyć się w pomoc pacjentom, stając się farmaceutą klinicznym – twierdzi Stanisław Radomiński, wiceprezes i wspólnik startupu Quizit.

Jego zdaniem rozwiązanie to optymalizując pracę powoduje, że znika problem braku pielęgniarek w szpitalu. Urządzenie pakujące dla 200-łóżkowego szpitala to koszt około 1 mln zł.

– Wszystko zależy od konfiguracji, bardziej skomplikowane rozwiązanie może kosztować kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów złotych, a koszt zależny jest między innymi od ilości maszyn, które musimy wstawić do szpitala – twierdzi Radomiński. – To są bardzo duże kwoty, ale pracujemy też nad ofertą wynajmu zestawu. Firmy leasingowe są tym zainteresowane, ze względu na małe ryzyko, ponieważ taki system można przenosić między szpitalami. Jeżeli chodzi o sektor publiczny, to obserwujemy rosnące zainteresowanie projektem nie tylko wśród dyrektorów szpitali, ale także marszałków województw oraz Ministerstwa Zdrowia.

Podobny, w pełni zautomatyzowany produkt mają trzy firmy na świecie, jedna amerykańska i dwie europejskie. Jedna z nich próbuje swoich sił na rynku polskim. Tego typu rozwiązania są bardzo drogie. W Sosnowcu szpital wydał ok. 6 mln zł na taki system, w Ameryce w jednym ze szpitali funkcjonuje rozwiązanie o wartości kilkunastu milionów dolarów. Trzeba dodać, że nawet w USA, w pełni zautomatyzowane systemy selekcji i podawania leków są rzadkością. Powszechne są tam za to półautomatyczne systemy, wspierające ręczną dystrybucję leków, które nie rozwiązują jednak wielu problemów, które daje system w pełni zrobotyzowany.

Więcej na ten temat w wywiadzie na stronach Rzeczpospolitej.

Źródło: rp.pl

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz