REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 9 stycznia 2019

Porozumienie pomiędzy GIF, a Komendantem Głównym Policji

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz Komendant Główny Policji podpisali w Warszawie porozumienie o współpracy obu instytucji w zakresie naruszeń prawa związanych z wytwarzaniem, importem i obrotem produktami leczniczymi, substancjami czynnymi oraz sfałszowanymi produktami leczniczymi.

– Porozumienie ma na celu zapewnienie sprawnej współpracy pomiędzy Policją oraz Państwową Inspekcją Farmaceutyczną. Strony Porozumienia zobowiązują się do wzajemnego przekazywania informacji istotnych dla skutecznego przeciwdziałania, ścigania oraz zwalczania nielegalnych praktyk uczestników rynku farmaceutycznego. Ponadto, na mocy podpisanego dokumentu, strony mogą organizować wspólne szkolenia i narady. Celem ma być podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej nielegalnych zjawisk występujących na rynku farmaceutycznym – informuje Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

REKLAMA

Dzięki porozumieniu obie instytucje zyskały kolejne narzędzie, niezbędne dla realizacji nadrzędnego celu. A jest nim zapewnienie pełnej dostępności i bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych kluczowych z punktu widzenia zdrowia i życia polskich Pacjentów. To kolejne Porozumienie o współpracy jakie w ostatnim czasie podpisał Główny Inspektor Farmaceutyczny. W październiku ub. r. porozumienie o współpracy GIF zawartł z Prokuratorem Krajowym (czytaj więcej: Porozumienie między GIF i Prokuraturą Krajową).

REKLAMA

Reakcja na raport NIK?

Informacja o podpisaniu porozumienia między GIF a Komendantem Główny Policji pojawiła się w dniu publikacji głośnego raportu NIK. Najwyższa Izba Kontroli podsumowała w nim wszystkie działania Ministerstwa Zdrowia i Inspekcji Farmaceutycznej w walce z nielegalnym wywozem leków.

Z uwagi na liczne utrudnienia zgłaszane przez Inspekcję Farmaceutyczną w wykrywaniu nielegalnego obrotu lekami – utrudnianie prowadzenia kontroli, ukrywanie i fałszowanie dokumentów, niewpuszczanie inspektorów do kontrolowanych placówek, NIK wskazywał na konieczność podjęcia ścisłej współpracy z policją.

– Dotychczas GIF nie zawierał odrębnego porozumienia formalizującego tą współpracę. Choć jak wyjaśniła dyrektor Departamentu Prawnego planowane jest także podpisanie porozumienia z Komendantem Głównym Policji. Współpraca GIF z policją polegała na organizowaniu szkoleń dla funkcjonariuszy odpowiedzialnych za zwalczanie przestępstw gospodarczych. Ponadto pracownicy GIF udzielali policjantom na bieżąco informacji z zakresu Prawa farmaceutycznego – czytamy w raporcie NIK (czytaj więcej: NIK: Raport na temat dostępności leków i nielegalnego wywozu).

Źródło: ŁW/GIF

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych