Poseł pyta o mafię lekową | farmacja.pl

Poseł pyta o mafię lekową

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-08-02 10:07:29 /

Tomasz Kostuś - poseł Platformy Obywatelskiej - pyta Ministra Zdrowia o działania podjęte, aby ograniczyć występowania zjawiska nielegalnego handlu lekami. Poseł wskazuje a kolejne przypadki umarzania postępowań przez prokuraturę wobec przestępców wywożących leki za granicę.

Tomasz Kostuś zwrócił się do Pana Ministra z prośbą o przedstawienie kompleksowej informacji podległego Panu Resortu nt. działań dotyczących walki z tzw. mafią lekową.

- Prawo farmaceutyczne penalizuje podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu produktami leczniczymi bez wymaganego zezwolenia. Ustawa w żadnym miejscu nie definiuje jednak pojęcia obrotu. Z powodu zaistniałej sytuacji kolejne postępowania w sprawie zabronionego prawem wywozu leków deficytowych z Polski zostają umorzone przez Prokuratury - czytamy w interpelacji posła PO. - Co więcej ustalenia śledczych nabierają coraz bardziej kuriozalnego wydźwięku, okazuje się bowiem, że przestępcą jest ten, kto dopiero zaczyna wywóz. Jeśli ktoś już uczynił z niego intratny biznes, postępowanie karne mu nie grozi. Co najwyżej zapłaci on karę administracyjną, stanowiącą namiastkę dochodów z tytułu prowadzenia tego procederu.

Zdaniem parlamentarzysty kwestia nielegalnego i niekontrolowanego wywozu leków poza granice naszego kraju, winna być przedmiotem pilnych działań Ministra Zdrowia. Według najnowszych szacunków wartość nielegalnie wywożonych leków przekracza miliard złotych rocznie. Ponadto, w związku z trwającym procederem w Polsce, dziś występuje problem z zakupem 185 medykamentów.

W związku z powyższym Tomasz Kostuś wzywa Ministra Konstantego Radziwiłła do wnikliwej analizy tej sprawy oraz podjęcia niezbędnych działań mających na celu ograniczenie tego niechlubnego procederu. Jednocześnie prosi o pilne udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:- Jakimi danymi nt. nielegalnego wywozu leków poza granice Polski dysponuje Pan Minister i podległy Panu Resort? Jaka jest skala tego zjawiska? Jak często Pan Minister jest informowany o tego typu zdarzeniach?

- Jakie działania podjęły podległe Panu służby w latach 2016-2017, by ograniczyć występowanie zjawiska nielegalnego handlu lekami i produktami medycznymi? Jak Pan Minister ocenia skuteczność tych działań?

- Jakie rozwiązania prawne planuje wprowadzić Ministerstwo Zdrowia by skutecznie walczyć z tzw. mafią lekową?

- Czy Pan Minister będzie wnioskował o zaostrzenie przepisów karnych w taki sposób, by Prokuratury nie musiały umarzać postępowań prowadzonych w związku z tym procederem?

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj