Poseł pyta o refundację Xarelto | farmacja.pl

Poseł pyta o refundację Xarelto

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-11-03 09:55:00 /

Dopłaty pacjenta do leku Xarelto są bardzo wysokie, co spotyka się z oburzeniem i niezrozumieniem emerytów i rencistów - twierdzi poseł Ryszard Galla w interpelacji skierowanej do Ministra Zdrowia i pyta, na jakim etapie rozpatrywania są wnioski firmy Bayer...

- W swojej pracy poselskiej często mam kontakt z osobami starszymi, które przychodzą do mojego biura poselskiego. Ostatnio rozmawiałem z osobą w wieku 77 lat, której w związku z występującymi u niej schorzeniami grozi niebezpieczeństwo utraty życia - pisze poseł Galla w swojej interpelacji. - Skarży się ona na następujące dolegliwości: migotanie przedsionków, problemy z krążeniem w nogach i wysokie ciśnienie. Osoba ta jest po wszczepieniu pięciu stentów. Posiada również bajpasy oraz rozrusznik serca. Lekarz przepisuje jej profilaktycznie m.in. lek Xarelto 15 mg oraz Xarelto 20 mg. Niestety zakup tych leków wiąże się z bardzo dużymi kosztami, ponieważ w przypadku objawów i schorzeń tej osoby, lek ten nie jest w ogóle refundowany.

Poseł zwraca uwagę, że emeryci i renciści, a zwłaszcza ci pobierający niskie świadczenia, chcą pełnej refundacji Xarelto także przy występowaniu schorzeń niezaliczanych do „wskazań objętych refundacją”, ponieważ zażywanie tego leku jest w wielu przypadkach konieczne ze względów profilaktycznych. Również w zakresie wskazań objętych refundacją dla leku Xarelto, dopłaty pacjenta są bardzo wysokie, co spotyka się z oburzeniem i niezrozumieniem emerytów i rencistów.

- Ministerstwo Zdrowia podaje, że „zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o refundacji w przypadku wnioskowania o objęcie refundacją dodatkowego wskazania dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo dodatkowego zastosowania wyrobu medycznego wnioskodawca składa wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu” - cytuje poseł Galla.
Wraca on też uwagę, że w odpowiedzi na inną interpelację resort przyznał, że wnioski dotyczące leku Xarelto w dawkach 15 mg i 20 mg, „we wskazaniu profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka (…) zostały złożone, ale z inicjatywy wnioskodawcy (firmy Bayer sp. z o.o.) postępowania w przedmiotowej sprawie zostały zawieszone, więc Minister Zdrowia nie podejmuje obecnie żadnych czynności w tej sprawie” (czytaj więcej: To producent zawiesił postępowanie w sprawie refundacji Xarelto).

W związku z powyższym poseł Galla zwraca się do ministra zdrowia z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy Ministerstwo Zdrowia rozpatruje aktualnie wnioski o objęcie refundacją dodatkowego wskazania dla leku Xarelto 15 mg oraz Xarelto 20 mg poza wnioskiem firmy Bayer sp. z o.o.?
Na jakim etapie znajduje się rozpatrywanie wniosku z inicjatywy firmy Bayer sp. z o.o.?
Czy istnieją inne prawne możliwości poza tymi wymienionymi w art. 24 ust. 5 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, dzięki którym możliwe byłoby objęcie refundacją dodatkowego wskazania dla leku Xarelto 15 mg oraz Xarelto 20 mg?
Jakie działania są podejmowane przez Ministerstwo Zdrowia, ażeby osoby ze schorzeniami i dolegliwościami wymienionymi w pierwszym akapicie, którym przepisywany jest lek Xarelto 15 mg oraz Xarelto 20 mg, mogły otrzymać pełną refundację tego leku?
Czy Ministerstwo Zdrowia uważa, że dotychczasowe rozwiązania prawne w tym zakresie skutecznie chronią interesy polskich pacjentów?

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj