Poseł pyta o utylizację leków w likwidowanych aptekach | farmacja.pl

Poseł pyta o utylizację leków w likwidowanych aptekach

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-11-21 12:27:59 /

Józef Lassota pyta Ministra Zdrowia czy resort zdrowia poprze wniosek Naczelnej Rady Aptekarskiej o zmianę obowiązujących zapisów dotyczących utylizacji leków z likwidowanych aptek.

Art. 86a Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne stanowi, iż "zakazane jest zbywanie produktów leczniczych przez aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny hurtowni farmaceutycznej, innej aptece ogólnodostępnej lub innemu punktowi aptecznemu". W związku z powyższym przepisem podmiot prowadzący aptekę – znajdujący się w stanie likwidacji, zgodnie z prawem nie może zbyć produktów leczniczych, które mu pozostały.

- Nie może ich nawet bezpłatnie przekazać potrzebującym - zwraca uwagę poseł Platformy Obywatelskiej. - Obowiązujące prawo farmaceutyczne nakazuje bowiem właścicielom zamykanej apteki utylizować niesprzedane leki. Jest to niebywałe marnotrawstwo i jawna odmowa pomocy osobom przewlekle chorym, którym takie wsparcie jest niezwykle potrzebne - podkreśla Lassota.

Zdaniem Posła nowelizacja przepisów prawa farmaceutycznego jest konieczna i wskazuje on na treść artykułu z Dziennika Polskiego z dnia 17.11.2016 r. pt.: "Likwidowane apteki niszczą lekarstwa, bo nie mogą ich oddać potrzebującym", w którym można przeczytać, że "Naczelna Rada Aptekarska wystąpiła do sejmowej komisji do spraw petycji z wnioskiem o taką zmianę zapisów, by po wygaśnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki leki mogły być odsprzedawane innym placówkom albo przekazywane nieodpłatnie instytucjom humanitarnym. Farmaceuci podkreślają, że zbywanie preparatów innym podmiotom musi odbywać się pod kontrolą inspektora farmaceutycznego, by nie doszło do nielegalnego obrotu lekami"
Jednoczesnie Józef Lassota zwraca uwagę, że w ostatnich latach w mediach pojawia się coraz więcej informacji o nielegalnym handlu lekami.

- Wiele aptek już straciło koncesje za nielegalny wywóz leków za granicę. Zjawisko to jest nagminne. Ceny leków z Polski w porównaniu z cenami obowiązującymi w innych krajach Unii Europejskiej są bardziej atrakcyjne, dlatego zagraniczne domy opieki społecznej wolą kupić leki w Polsce za pół ceny. Zdecydowanie z takim procederem należy walczyć. W Niemczech i we Francji karą za handel lekami jest pozbawienie apteki koncesji oraz prawa wykonywania zawodu - podkreśla Poseł PO.

W ramach interpelacji Józef Lassota prosi Ministra Zdrowia i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Ministerstwo planuje zmianę przepisów Ustawy Prawo farmaceutyczne, tak aby uregulować kwestię utylizacji leków z likwidowanych aptek? Jeśli tak to kiedy?
2. Czy Ministerstwo Zdrowia poprze wniosek Naczelnej Rady Aptekarskiej o zmianę obowiązujących zapisów zgodnie z w/w artykułem, w szczególności umożliwić przekazywanie leków instytucjom humanitarnym?
3. Czy Ministerstwo widzi potrzebę zaostrzenia kar za nielegalny handel lekami na wzór Niemiec i Francji?

Źródło: Biuro Poselske

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj