Poszukiwany prezes Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków | farmacja.pl

Poszukiwany prezes Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-08-30 07:42:13 /

Ogłoszono konkurs na stanowisko prezesa Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków.

Do obowiązków prezesa należeć będzie:• Opracowanie strategii działania i określanie kluczowych celów organizacji.
• Opracowanie i zarządzanie rocznym planem działania.
• Uzgadnianie i ustalanie priorytetów członków Rady Fundacji i zaangażowanych organizacji.
• Reprezentowanie organizacji w przestrzeni publicznej, zapewnienie spójnego i transparentnego informowania o działaniach organizacji.
• Proaktywne kształtowanie relacji z otoczeniem zewnętrznym, budowanie pozycji organizacji poprzez rozwijanie silnych i opartych na zaufaniu relacji z zainteresowanymi stronami.
• Odpowiedzialność za działania organizacji ze szczególnym uwzględnieniem postępowanie zgodnego z prawem, etycznego oraz spójnego z zasadami organizacji członkowskich.
• Zapewnienie terminowego przygotowania Polski do wdrożenia zapisów tzw. Dyrektywy Fałszywkowej (FMD)*
• Nadzór procesu wyboru dostawcy IT dla NMVS i zarządzanie wdrożeniem systemu.
• Odpowiedzialność za stworzenie procedur zarządzania NMVS i nadzór nad jego działaniem.
• Zarządzanie biurem i dostępnymi zasobami, w tym odpowiedzialność za personel biurowy i kwestie pracownicze.
• Wspieranie środowiska legislacyjnego sprzyjającego sprawnemu działaniu przepisów dotyczących FMD na polskim rynku farmaceutycznym.
• Analiza trendów rozwoju rynku farmaceutycznego oraz proponowanie rozwiązań zapewniających sprawne funkcjonowanie organizacji.
• Zapewnienie uczestnikom rynku farmaceutycznego i organizacji międzynarodowych obiektywnych informacji dotyczących działalności organizacji.
• Udział w konferencjach, sympozjach, panelach dyskusyjnych poświęconych wdrożeniu i działaniu FMD w Polsce.

Poszukiwany jest specjalista z wykształceniem o profilu ekonomicznym, informatycznym, medycznym, prawnym lub farmaceutycznym lub pokrewnym.

źródło: NIA

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj