Powiat nie może sam zmieniać grafiku dyżurów aptek | farmacja.pl

Powiat nie może sam zmieniać grafiku dyżurów aptek

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-11-30 10:10:33 /

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał za nieważną uchwałę Rady Powiatu ustalającą rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych, która została zmieniona po zaopiniowaniu jej przez samorząd aptekarski.

WSA rozstrzygał sytuację, w której Rada Powiatu stosowną uchwałą ustaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu, której wydanie zostało poprzedzone zostało zwróceniem się o zaopiniowaniem jej projektu przez Izbę Aptekarską. Opinia była negatywna. Rada Powiatu mimo to przyjęła uchwałę. Okazało się, że jej treść różniła się od tej, która została przedstawiona Izbie Aptekarskiej do zaopiniowana. Samorząd wezwał więc Radę Powiatu do usunięcia naruszenie. W efekcie sprawę skierowano do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
W myśl przepisów rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa w drodze uchwały rada powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Opinia nie jest wiążąca dla rady powiatu, ale stanowi obligatoryjny element procesu podejmowania uchwały. Organ samorządu aptekarskiego jest zatem organem współuczestniczącym w procesie podejmowania uchwały w trybie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U..2008.45.271, ze zm.).

Zdaniem Sądu wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z omawianego przepisu, Rada Powiatu winna po dokonaniu zmian w treści projektu, ponownie przedstawić go organowi samorządu aptekarskiego do zaopiniowania.

Źródło: orzeczenia-nsa.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj