REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 8 kwietnia 2019

Poznaj Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji!

Artykuł pochodzi z serwisu

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji to największa organizacja zrzeszająca studentów i absolwentów kierunku farmacja, ponadto jest to część międzynarodowych towarzystw, takich jak EPSA – Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Farmacji i IPSF – Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji. Swoją działalność organizacja opiera na pracy społecznej członków. Do celów statutowych należy pomoc studentom farmacji w zdobywaniu praktycznych doświadczeń i wiedzy teoretycznej w zakresie nauk farmaceutycznych oraz podnoszenie ich poziomu naukowego. Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji dąży także do propagowania postępów nauki wśród studentów farmacji oraz zachęca do pracy naukowej. Oprócz inicjatyw służących samorozwojowi, PTSF szerzy ideę opieki farmaceutycznej.

Samorozwój to nasze drugie imię!

Jednym z powodów dołączenia do organizacji, podawanym przez wielu obecnych członków, jest chęć poszerzania horyzontów. Dzięki licznym szkoleniom, zarówno lokalnym jak i ogólnopolskim, przyszli farmaceuci mają okazję wziąć udział w warsztatach na temat umiejętności “twardych”, jak i “miękkich”. Tylko w semestrze zimowym 2019 roku zorganizowano 68 konferencji naukowych lub warsztatów w całej Polsce. Z jednej strony jest to świetna okazja do zdobywania wiedzy, z drugiej – studenci uczą się planowania takich wydarzeń. Jak już wyżej wspomniano, oprócz umiejętności bezpośrednio związanych z ich przyszłą pracą, takich jak Ogólnopolski Konkurs Receptury Aptecznej, studenci rozwijają swoje “soft-skills”, które obejmują zdolności interpersonalne. Pomaga im to zarządzać sobą i swoimi zasobami, co przekłada się na ich efektywność na studiach, a potem także w pracy.

REKLAMA

Przyszłość Farmaceuty

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji, nie tylko rozwija swoich członków wieloaspektowo, ale pokazuje im nowe możliwości. Dzięki programowi “Przyszłość Farmaceuty” studenci mają okazję poznać losy absolwentów kierunku farmacja. Otwiera to nowe drogi i umożliwia poznanie osób z branży aptecznej i pozaaptecznej. Dzięki takim spotkaniom członkowie PTSF mieli sposobność dowiedzieć się, na czym polega praca w Inspektoracie Farmaceutycznym, porównać czym zajmuje się farmaceuta kliniczny w Polsce i za granicą, czy też rozważyć jakie są plusy i minusy pracy na uczelni.

REKLAMA

Opieka Farmaceutyczna

Pomimo że są tylko aspirującymi studentami farmacji, od początku w ich serca rośnie idea opieki farmaceutycznej. Starają się ją wypełniać poprzez ogólnopolską akcję “Skonsultuj z Farmaceutą”, która przebiega w dwóch edycjach – “Nadciśnienie tętnicze” oraz “Cukrzyca”. Podczas tych wydarzeń zachęcają Polaków do zadbania o swoje zdrowie i regularne pomiary pod kątem tych dwóch chorób cywilizacyjnych. Nie boją się także wyjść edukować uczniów szkół podstawowych i średnich. Liczne wykłady, m.in. na temat szczepień powoli wpisują się w stały harmonogram wszystkich oddziałów.

Student Exchange Programme

A co jeśli ktoś marzy o karierze farmaceuty za granicą albo po prostu chciałby zobaczyć na własne oczy, jak wygląda praca w tym zawodzie poza granicami Polski? I takim zadaniom chce sprostać Polskie Towarzystwo Studentom Farmacji. Student Exchange Programme to projekt organizowany dzięki współpracy z IPSF, który oferuje profesjonalne 2-4 tygodniowe staże w branży w różnych zakątkach świata. W czasie takich wyjazdów, studenci mają możliwość uczęszczania na zajęcia, odkrywania nowych miejsc i nawiązywania przyjaźni. Pozwala to integrację środowiska farmaceutycznego już na etapie studiów.

To nie jedyne powody, dla których warto obserwować i współpracować z Polskim Towarzystwem Studentów Farmacji. Warto się przekonać na własnej skórze, jakie możliwości otwiera ta organizacja przed swoimi członkami.

Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej: www.ptsf.pl

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz