REKLAMA

Kierownik projektu – Apteka Szpitalna

Grupa farmacja.net to lider na rynku wydawnictw skierowanych do pracowników aptek. W związku z rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko: Kierownik projektu Apteka Szpitalna 

 

Miejsce pracy: Biuro Grupa Farmacja.net – WARSZAWA WAWER (Stacja PKP Miedzeszyn)

REKLAMA

 

REKLAMA

Oczekiwania:

– Dobre umiejętności interpersonalne i łatwość nawiązywania kontaktów

– Pomysłowość

– Dyspozycyjność

– Znajomość zagadnień Social Media

– Znajomość produktów Google i programów biurowych

– Znajomość rynku farmaceutycznego

– Znajomość realiów pracy w aptece szpitalnej

– Wykształcenie kierunkowe: Magister Farmacji

– Nastawienie na realizację postawionych celów

 

Oferujemy:

– Umowę o pracę

– Możliwość rozwoju zawodowego

– Zdobycie doświadczenia zawodowego w przyjaznych warunkach

– Pracę w zespole ludzi zaangażowanych

– Pracę w wydawnictwie będącym liderem rynku

– Możliwość pracy przy innowacyjnych projektach z udziałem międzynarodowych firm

 

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza znajdującego się po prawej stronie ogłoszenia.

Zapoznaj się z pełną informacją odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-
17-73 (dalej „Administrator”);
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
b) RODO (w celu wykonania umowy),
b. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez
Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes
Administratora),
c. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1
pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą),
(jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),
d. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za
pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
(zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda
została wyrażona przez Panią/Pana)
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane
w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do
Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe
klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług
świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia
roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym
zakresie;
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora,
przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:
a. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana
przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo
dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może
naliczyć opłatę;
b. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób
niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
c. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie
swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do
celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie
danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej);
jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia
danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
d. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na
podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z
Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
e. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań
marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest
tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma
Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie
przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;
f. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością
Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie
cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że
przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z
prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach,
dla których zgoda była wyrażona;
g. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie
jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy
wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez
określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń)
Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w
formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków
prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.
9. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również
w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji
o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz
zainteresowań.
10. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z
Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.
11. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o.
jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail:
iod@farmacja.net
.

REKLAMA
REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ