REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 14 lutego 2019

Pracownicy radia usunęli jedno słowo z reklamy syropu na kaszel…

Artykuł pochodzi z serwisu

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy rozpatrywał skargę na radiową reklamę syropu Flegtac Kaszel. Okazało się, że w spocie reklamowym zabrakło informacji o przeciwwskazaniach. Okazuje się, że usunęli je przypadkowo pracownicy radia…

Przedmiotem skargi była reklama radiowa leku Flegtac Kaszel. Konsument w skardze poinformował, że zgodnie z reklamą jest to syrop na kaszel dla dzieci powyżej drugiego roku życia. Jednak ze względu na to, że zabrakło słowa „przeciwwskazania”, reklama twierdzi, że wskazaniami są zarówno wiek poniżej dwóch lat, jak i uczulenie na składnik aktywny leku.

REKLAMA

Zarzuty wobec reklamy syropu

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent. Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy). Ponadto zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej zgodnie z należytą starannością oraz zasadami uczciwej konkurencji. Wniósł również o to, żeby uznać reklamę za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy. W jego myśl reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy (czytaj więcej: Reklama telewizyjna Ketonalu wstrzymana. Wprowadza odbiorców w błąd).

REKLAMA

Arbiter-referent wniósł także o to, by uznać reklamę za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy. Zgodnie z nim „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu”.

Niezawiniony błąd

Firma TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o. o. złożyła pisemną odpowiedź na skargę. Jej zdaniem kampania reklamowa leku Flegtac Kaszel w formie reklamy dźwiękowej spełnia wymogi określone w ustawie Prawo Farmaceutyczne oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych. Jednym z wymogów reklamy leku w formie dźwiękowej jest zamieszczenie przeciwwskazań co do przyjmowania leku.

W przypadku reklamy syropu Flegtac Kaszel producent przesłał do radia, które zajmowało się emisją reklamy, treść zgodną z prawem. Zawierała ona również określenie „przeciwwskazania”. Jednak podczas przygotowywania spotu reklamowego do emisji, pracownicy radia niechcący usunęli niektóre fragmenty. „Podkreślić zatem należy, że Mój Mocodawca w żadnym zakresie nie działał z zamiarem wprowadzenia w błąd pacjentów. Tym samym natychmiast po stwierdzeniu wyżej wskazanego uchybienia Mój Mocodawca wstrzymał nadawanie spotu reklamowego” – czytamy w odpowiedzi firmy TACTICA Pharmaceuticals.

Szybka reakcja

Firma TACTICA Pharmaceuticals przedłożyła również do akt sprawy oświadczenie radia Eurozet (czytaj więcej: Czy radiowa reklama Molekin D3 wprowadza w błąd?). Przedstawiciele radia przyznali w nim, że podczas nagrywania spotów, w wyniku błędu ludzkiego, doszło do niezamierzonego pominięcia słowa „przeciwwskazania”. Niestety nikt nie zauważył tego uchybienia w trakcie produkcji spotu i podczas weryfikacji. Po otrzymaniu informacji o błędzie przekaz reklamowy został poprawiony – dodano brakujące słowo „przeciwwskazania”. Dodatkowo lista przeciwwskazań została uzupełniona zgodnie z wytycznymi firmy TACTICA.

Zespół Orzekający uznał, że reklama radiowa w której zabrakło określenia „przeciwwskazania” nie była prowadzona z należytą starannością i mogła wprowadzać odbiorców w błąd co do właściwości syropu. Jednak zespół wziął pod uwagę, że do błędu doszło w sposób niezamierzony. Docenił także natychmiastową reakcję firmy, która po dostrzeżeniu pomyłki wstrzymała emisję reklamy. Zalecił wprowadzenie w reklamie brakującego wyrażenia „przeciwwskazania” (czytaj więcej: Czy reklama środka na infekcje intymne dyskryminuje kobiety?).

Źródło: IK/radareklamy.pl

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych