Prawo farmaceutyczne już za tydzień w Sejmie? | farmacja.pl

Prawo farmaceutyczne już za tydzień w Sejmie?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-03-28 09:00:00 /

Z podanego na stronie internetowej porządku dziennego 39. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędzie się w dniach 5, 6 i 7 kwietnia 2017 r. wynika, że prawdopodobnie zostanie na nim przedstawione sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie nowelizacji Prawa farmaceutycznego.

Sprawozdawcą Komisji będzie poseł Michał Cieślik. Przypomnijmy, że podczas posiedzenia Komisji, które odbyło się 23 marca, posłowie poparli poprawkę usuwającą z poselskiego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego zasadę iż właścicielem nowej apteki będzie mógł być tylko farmaceuta. Poprawkę muszą jednak przegłosować posłowie podczas plenarnego posiedzenia Sejmu.

Poprawkę o tej treści zgłosił wspomniany Michał Cieślak - poseł ugrupowania Polska Razem, który był autorem wcześniejszego wniosku o odrzucenie (więcej: "Nie będzie 'apteki dla aptekarza'?").
- Zmiany proponowane przez wnioskodawcę dotyczące regulacji struktury własnościowej aptek (tzw. apteki dla aptekarza), jest zbyt daleko idącą regulacją i ingerencją - referował poseł Cieśla. - Projektodawca nie przedstawił wystarczających analiz ani oceny skutków regulacji, dotyczących zmiany w strukturze własnościowej dlatego zasadnym jest odstąpienie od tak rygorystycznie sformułowanej zasady 'apteka dla aptekarza'. Proponowana przeze mnie poprawka jest rezultatem uzgodnień na poziomie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Wnioskodawca proponuje, aby o zezwolenie na prowadzenia apteki mógł ubiegać się nie tylko farmaceuta posiadający Prawo Wykonywania Zawodu, lecz także osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, spółka jawna lub spółka partnerska oraz nie posiadająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego.

Komisja częściowo ograniczyła też katalog podmiotów, które miałyby prawo uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki. Pozostawiono również możliwość posiadania nie więcej niż czterech aptek przez jeden podmiot lub podmioty powiązane. Posłowie nie przychylili się do kilku wniosków o odrzucenie projektu w całości (więcej: "Elżbieta Piotrowska-Rutkowska: Częściowy sukces").

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne znajduje się na drugim miejscu w kolejce oczekujących do przedstawienia na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj