REKLAMA
Autor: Maciej Birecki Opublikowano: 19 grudnia 2018

Preparaty z inozyną. Czy to działa?

Artykuł pochodzi z serwisu

Za oknem deszcz, śnieg, słota… W aptece, co raz więcej pacjentów z katarem, kaszlem, gorączką… W telewizji widzimy nowe reklamy preparatów, po których zażyciu ów pacjent ma szybko stanąć na nogi. Jednymi z produktów, które są tak chętnie reklamowane jako preparaty idealnie nadające się na pierwsze objawy przeziębienia, grypy, infekcje górnych dróg oddechowych, czy wzmacniające odporność są te, które zawierają pranobeks inozyny. Czy rzeczywiście są one tak niezwykle skuteczne w walce z przeziębieniem? Czy z czystym sumieniem możemy je polecać matce dziecka, które ma nawracające problemy z drogami oddechowymi?

Pranobeks inozyny to substancja lecznicza, która jest składnikiem preparatów występujących zarówno w postaci tabletek jak i syropów. Jeszcze do niedawna, bo do 2014 r. były one dostępne na receptę. Mało który pacjent wiedział, że takie leki istnieją. Dopiero umożliwienie zakupu tych preparatów bez recepty, odpowiedni marketing i reklama w mediach sprawiły, że o konkretnych preparatach dowiedziały się miliony Polaków. I masowo ruszyli do aptek, aby kupić leki, które wyleczą ich z przeziębienia. Przeziębienia męczącego ich przez całą jesień i zimę, nie pozwalającego chodzić do szkoły, pracy. A rodzicom małych dzieci, u których się pojawia często i częściej, nie pozwalającego zmrużyć oka przez całą noc.

Nade wszystko, przedstawiciele medyczni reprezentujące koncerny farmaceutyczne produkujące leki z izoprynozyną zaczęli składać dość częste wizyty lekarzom. Wmawiali im, że właśnie to ich preparat jest idealnym rozwiązaniem stworzonym po to, by pacjenci szybko wygrali walkę z przeziębieniem. Co więcej – będą zwiększali swoją odporność i nie dopuszczali do zachorowania w przyszłości. Właśnie w taki sposób rozpoczęła się era pranobeksu inozyny w naszym kraju.

REKLAMA

Wróćmy jednak do przeszłości. Spójrzmy, jakie wskazania kwalifikowały pacjenta do przepisania mu leku z pranobeksem inozyny przed tym, jak został lekiem OTC. Były to:

REKLAMA
 • zakażenie skóry i błon śluzowych wywołane wirusami Herpes Simplex I i II (opryszczka narządów płciowych oraz wargowa) oraz Varicella Zoster (półpasiec, ospa wietrzna);
 • inne zakażenia o etiologii wirusowej (np. podostre, twardniejące zapalenie mózgu);
 • wspomagające u osób z upośledzoną odpornością;

Czy widzicie powyżej, aby lek ten był stosowany w infekcjach górnych dróg oddechowych? Czy to pomyłka, niedopatrzenie? Nie! Po prostu nie pojawiły się jakiekolwiek badania, z których by wynikało, że pranobeks inozyny skraca czas trwania przeziębienia, „walczy” z objawami grypopodobnymi, czy w cudowny sposób niweluje infekcje górnych dróg oddechowych.

Co na to badania?

Już od wczesnych lat 80. badano wpływ tej substancji leczniczej na czas trwania przeziębienia. Za każdym razem wnioski, które płynęły z prowadzonych badań były podobne: „Nie wykazano istotnej różnicy w częstości zachorowań u pacjentów, którzy zażyli lek w porównaniu do placebo…”, „mimo przejściowego wzrostu liczby limfocytów, nie wykazano różnicy w liczbie zachorowań, czy w czasie trwania infekcji (…), liczby dni z kaszlem (…), katarem, czy gorączką”, „Różnica w czasie, po którym ustąpiły objawy grypopodobne u osób stosujących lek w porównaniu do grupy placebo była nieistotnie statystyczna”.

Jak to się stało, że lek, którego skuteczność wobec przeziębienia i grypy nie została w żaden sposób udowodniona stał się jednym z pierwszych, które są stosowane przez chorych? Z pewnością jest to wynik dobrze działającej reklamy i marketingu, o czym już wcześniej wspominałem. Po drugie, może to być skutek nacisku, jakie na lekarzu kładą pacjenci, którzy oczekują na wizycie lekarskiej przepisania cudownego specyfiku. Kiedyś masowo były przepisywane antybiotyki, teraz są to preparaty z pranobeksem inozyny. Niestety doszło do tego, że pacjenci sami kupują owe produkty i stosują je zdecydowanie zbyt często.

Ile razy zdarzyło się nam sprzedać syrop z inozyną rodzicom, którzy chcieli mieć „coś” na zapas? Na wypadek gdyby przypadkiem ich dziecko kichnęło, kaszlnęło? Chyba wszyscy popadliśmy w wielki hurraoptymizm. Uwierzyliśmy, że na rynku farmaceutycznym mamy dostępny bez recepty lek przeciwwirusowy, który zwalczy wszystkie trapiące nas infekcje wywołane przez wirusy. Rzeczywistość okazała się, jednak zgoła inna. Chyba powinniśmy wrócić na ziemię i wytłumaczyć pacjentom, na jakie przypadłości izoprynozynę należy tak naprawdę stosować.

Co z działaniami niepożądanymi?

Chociaż substancja pranobeks inozyny wykazuje stosunkowy duży profil bezpieczeństwa to pacjenci zgłaszają jej działania niepożądane. Są to przede wszystkie bóle brzucha, nudności, czy wymioty. Ponadto należy pamiętać, że izoprynozyna powoduje podwyższenie stężenia kwasu moczowego w surowicy, a także w moczu. W związku z tym nie powinny jej stosować osoby ze stwierdzoną dną moczanową, hiperurykemią czy kamicą nerkową. Nie zaleca się jej też u osób, które stosują leki moczopędne. Powinniśmy o te kwestie zapytać pacjenta podczas wywiadu, gdy wydajemy mu leki z pranobeksem iznozyny.

Ponadto należy poinformować pacjenta, że podczas kuracji jednym z tych preparatów z inozyną nie należy stosować witaminy C. A przecież tę tak często stosuje się podczas przeziębienia. Tymczasem witamina C znacznie zakwasza mocz i przez to zwiększa ryzyko wytrącenia kwasu moczowego.

Polecanie pacjentom preparatów zawierających pranobeks inozyny,w celu zwalczania przeziębienia, w świetle tak słabych dowodów naukowych, wydaje się być praktyką nieetyczną. Wiem jak ciężko jest przekonać pacjenta, który „ślepo” wierzy reklamom. Jednak warto spróbować zaproponować mu syrop z bzu czarnego, maliny, czy ekstrakt z pelargonii afrykańskiej, których działanie wobec infekcji górnych dróg oddechowych jest dużo lepiej udowodnione naukowo niż preparatów z izoprynozyną.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz