Weź udział w konkursie

do wygrania 100 etui na przybory medyczne

PM-PL-OROF-20-00021

Orofar MAX

Chlorek cetylopirydyniowy 2 mg + 1 mg chlorowodorek lidokainy
pastylki twarde

Wskazania do stosowania

Miejscowe leczenie antyseptyczne stanów zapalnych gardła i jamy ustnej, a także łagodzenie dolegliwości bólowych w tych stanach. Orofar Max jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Dawkowanie i sposób podawania

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 pastylka co 3 do 4 godzin w zależności od nasilenia bólu, nie stosować więcej niż 3 pastylki na dobę. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Ostre stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 1 lub 2 godziny w zależności od nasilenia bólu. Łagodniejsze stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 2 do 3 godzin w zależności od nasilenia bólu. Maksymalna dawka dobowa: nie należy stosować więcej niż 6 pastylek na dobę. Orofar Max jest wskazany do krótkotrwałego stosowania, nie należy stosować go dłużej niż 5 kolejnych dni bez konsultacji z lekarzem. Nie należy stosować produktu Orofar MAX podczas jedzenia ani tuż przed jedzeniem. Dzieci w wieku poniżej 6 lat: Nie należy stosować produktu Orofar MAX u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Sposób stosowania: Pastylkę należy powoli ssać w jamie ustnej. Nie należy jej żuć ani połykać.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, inne środki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosować ostrożnie, w przypadku otwartych ran na błonie śluzowej jamy ustnej. Produkt Orofar MAX jest wskazany do krótkotrwałego stosowania, nie należy stosować go dłużej niż przez 5 kolejnych dni. Należy przerwać leczenie, jeżeli ból gardła nadal utrzymuje się lub dołącza do niego wysoka gorączka, zawroty głowy, lub wymioty. Orofar Max nie powinien być przyjmowany w trakcie lub tuż przed jedzeniem lub piciem; miejscowo znieczulające działanie lidokainy może powodować przemijające drętwienie jamy ustnej i gardła i wpływać na proces połykania. Dzieci i młodzież: Nie należy stosować produktu Orofar MAX u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Leki miejscowo znieczulające mogą powodować przemijające zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko zachłyśnięcia. Informacje o substancjach pomocniczych: Ze względu na zawartość sorbitolu produktu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Działania niepożądane

Działania niepożądane zestawione poniżej zostały uporządkowane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania. Częstość występowania została przedstawiona według następującej konwencji: bardzo często (³1/10); często (³1/100 do <1/10); niezbyt często (³1/1 000 do <1/100); rzadko (³1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).W każdej grupie układow i narządów działania niepożądane zostały zestawione według zmniejszającego się nasilenia. Zaburzenia układu immunologicznego: Bardzo rzadko: wysypka Zaburzenia żołądka i jelit: Rzadko: nudności, podrażnienie jamy ustnej i gardła.

OTC – Lek wydawany bez recepty. Pozwolenie Prezesa URPLWMiPB nr 14587 Podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
XII.2015