REKLAMA

W celu profilaktyki schorzeń wątroby, ale również w procesie ich leczenia podaje się preparaty wspomagające funkcjonowanie tego narządu, a wśród nich również leki dostępne bez recepty oraz suplementy diety [1]. Do często stosowanych należą m.in. fosfolipidy niezbędne (EPL), kwas ursodeoksycholowy, cholina czy też wyciągi z czarnej rzodkwi i karczocha. Większość z nich wykazuje działanie hepatoprotekcyjne. Ale czy każdy preparat będzie równie skuteczny? Jak wybrać ten najbardziej właściw

Proces uszkodzenia wątroby [2]

W wyniku działania czynników szkodliwych (toksyn, wirusów, leków czy alkoholu) dochodzi do uszkodzenia komórek wątroby, które mogą prowadzić do rozwoju chorób. Proces ten związany jest przede wszystkim ze zmniejszonym poziomem fosfolipidów, a tym samym ze zmianą składu i zaburzoną płynnością błon komórkowych.Powoduje to wtórnie zaburzenia aktywności receptorów i enzymów. Z tego względu, w procesie profilaktyki i leczenia chorób wątroby, warto sięgnąć po preparaty, których profil działania będzie związany z uzupełnianiem naturalnych fosfolipidów.

Fosfolipidy niezbędne – udokumentowane działanie

Działanie cytoprotekcyjne fosfolipidów zostało udowodnione w wielu badaniach klinicznych. Do podstawowych ich aktywności farmakologicznych zaliczamy ochronę komórek wątroby przed działaniem czynników toksycznych, działanie przeciwzapalne, przeciwfibrynogenne, poprawiające zdolność regeneracji oraz hamujące peroksydację lipidów i apoptozę [1,3].
Najwłaściwszym wyborem są fosfolipidy niezbędne (EPL) czyli estry glicerolowe kwasu cholinofosforowego i nienasyconych kwasów tłuszczowych (linolowego, linolenowego oraz oleinowego). Zwierają one co najmniej 72% oczyszczonej fosfadydylocholiny. Dzięki temu dostarczają organizmowi cząsteczki choliny w formie DLPC (2-dilinoleilofosfatydylocholina), która wbudowywana jest w komórki wątroby [2].

Preparaty zawierające fosfolipidy niezbędne ze względu na mechanizm działania dokładnie celujący w proces uszkodzenia komórek wątroby są najlepszym wyborem. Wykazują one również przewagę w stosunku do innych polecanych leków i suplementów diety:

Cholina

Kluczowym elementem warunkującym odbudowę uszkodzonych błon komórkowych hepatocytów, jak już wcześniej wspomniano, jest dostarczanie do organizmu cząsteczki choliny. Może być ona składnikiem zdrowej zbilansowanej diety lub suplementów diety i leków OTC stosowanych przez pacjentów. Jednak jak pokazują badania czysta cholina i jej pochodne rozpuszczalne w wodzie ma mniejszą dostępność biologiczną, wychwyt i metabolizm w tkankach wątroby w porównaniu do jej rozpuszczalnego w tłuszczach odpowiednika – fosfatydylocholiny [4].

Kwas ursodeoksycholowy (UDCA)

Do podstawowych działań kwasu ursodeoksycholowego należy działanie żółciotwórcze. Zmniejsza on również transport cholesterolu i jego syntezę w wątrobie.Jego aktywność hepatoprotekcyjna wynika ze stabilizacji błon komórkowych oraz minimalizacji procesu peroksydacji lipidów [5]. Jednak dane kliniczne z zastosowania tego leku w profilaktyce i leczeniu chorób wątroby pozostawiają wiele wątpliwości i są niejednoznaczne [5]. Jego skuteczność leczniczą porównywano z działaniem fosfolipidów niezbędnych w leczeniu niealkoholowego stłuszczenia wątroby, których działanie było dużo skuteczniejsze w zmniejszaniu objawów choroby takich jak poziom enzymów wątrobowych we krwi obwodowej, obraz ultrasonograficzny oraz poprawy symptomów zgłaszanych przez pacjentów [6].

Karczoch zwyczajny

Preparaty otrzymywane z wyciągu z karczocha są niezwykle popularne i stosowane nie tylko w leczeniu i profilaktyce schorzeń wątroby, ale również w hipercholesterolemii [7]. Jego aktywność warunkowana jest przede wszystkim obecnością cynaryny, która działa żółciopędnie i żółciotwórcza, a także spazmolitycznie [7]. Hepatoprotekcja związana jest przede wszystkim z działaniem antyoksydacyjnym oraz zmniejszającym przepuszczalność błon komórkowych [1,7,8]. Jego stosowanie wpływana zmniejszenie czynników powodujących uszkodzenie komórek, ale nie wpływa na uzupełnienie niedoboru kluczowych czynników zaburzających płynność błoni funkcjonowanie komórek wątrobowych.

Czarna rzepa

Jest surowcem bogatym w witaminy z grupy B i związki siarki [1]. Działa głównie żółciopędnie i żółciotwórczo oraz rozkurczowo. Dlatego jej preparaty znajdują zastosowanie przede wszystkim w leczeniu zaburzeń funkcjonowania woreczka żółciowego oraz we wspomaganiu procesów trawienia [8]. Działanie ochronne na komórki wątroby może być związane, tak jak w przypadku karczocha, z aktywnością polegającą na redukcji stresu oksydacyjnego [1].

Kluczowy wybór – LEK [9]

Poza wyborem składnika aktywnego, który będzie warunkował skuteczność działania preparatu w określonych objawach, ważne jest, aby zwrócić również uwagę na jego status. Wiele preparatów stosowanych w schorzeniach wątroby to suplementy diety. Należy pamiętać, że takie produkty nie gwarantują nam działania leczniczego,a jedynie pozwalają na uzupełnienie brakujących składników, które powinny być dostarczane wraz ze zdrową zbilansowaną dietą. Ze względu na regulacje prawne suplementy diety nie dają również pacjentowi gwarancji dotyczącej składu, jakości, skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania. Dlatego w tym przypadku zawsze warto sięgnąć po lek, którego działanie zostało udowodnione w badaniach klinicznych, a bezpieczeństwo stosowania związane jest ze stałymi kontrolami jakości. Dodatkowow przypadku rekomendowanego leku zawierającego fosfolipidy niezbędne ważny jest też jego przygotowanie – dzięki dokładnemu procesowi ekstrakcji, oczyszczania oraz standaryzacji mamy gwarancję otrzymania wysokooczyszczonego produktu o właściwościach terapeutycznych.

Opracowała mgr farm. Iwona Napierała pod redakcją mgr farm. Karoliny Pawlik

SAPL.PCH.18.10.1622a


Piśmiennictwo:

 1. Krajewska J. Leki OTC i suplementy diety wspomagające funkcjonowanie wątroby. Lek w Polsce 2013; 30-39.
 2. Gundermann KJ et al. Activity of Essential Phospholipids (EPL) From Soybean in Liver Diseases. Pharmacol Rep 2011; 63(3): 643-59.
 3. Hartleb M i in. Rekomendacje postępowania u chorych z zaburzeniami czynności wątroby i kamicą żółciową dla lekarzy POZ. Lekarz POZ 2017; 4: 225-248.
 4. Cheng W-L et al. Bioavailability of choline esters from milk in rat pups. Nutritional Biochemistry 1996; 7: 457-464.
 5. Dudzik D i in. Niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NASH) – patogeneza, diagnostyka, leczenie. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjo5sSmpzeAhUI3CwKHVLFCaYQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2F960.indexcopernicus.com
  %2Ffulltxt.php%3FICID%3D862337&usg=AOvVaw33hvR7sh10EBN5__GNidUL (data wejścia 23-10-2018).
 6. Arvind N et al. Therapy for NAFLD – A Comperative Study of Esential Phospholipids vs Ursodeoxycholic Acid. Indian Journal of Clinical Pratice 2006; 10: 21-24.
 7. Kluza M. i in. Karczoch zwyczajny – lek roślinny, Przegląd Lekarski 2012 / 69 / 10.
 8. Różański H. Fitoterapia chorób wątroby i pęcherzyka żółciowego. http://espz.pl/materialy/hepar.pdf (data wejścia 23-10-2018).
 9. Różański M. Świadomy wybór: lek czy suplement diety? PULS MEDYCYNY 2014; 4 (279): 21.

Essentiale Forte, 300 mg, kapsułki. 1 kapsułka zawiera: 300 mg (Phospholipidum essentiale) fosfolipidów z nasion sojowych zawierających (3-sn-fosfatydylo)cholinę. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: olej sojowy. Wskazania do stosowania: Essentiale Forte jest roślinnym produktem leczniczym stosowanym w chorobach wątroby. Zmniejsza subiektywne dolegliwości, takie jak: brak apetytu, uczucie ucisku w nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub w przebiegu zapalenia wątroby. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie: dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 2 kapsułki 3 razy na dobę. Sposób podawania: kapsułki należy przyjmować w czasie posiłków, nie rozgryzając (popijając np. szklanką wody). Długość leczenia nie jest ograniczona. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: stosowanie produktu leczniczego Essentiale Forte nie może zastąpić wykluczenia z diety substancji szkodliwych, które wywołują uszkodzenie wątroby(np. alkoholu); w przewlekłym zapaleniu wątroby stosowanie leczenia wspomagającego produktem leczniczym Essentiale Forte jest uzasadnione tylko, gdy w trakcie terapii pacjent odczuwa poprawę ogólnego samopoczucia. Ze względu na zawartość oleju sojowego produkt może powodować ciężkie reakcje alergiczne. Dzieci i młodzież: wiedza na temat stosowania u dzieci nie jest wystarczająca. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Działania niepożądane: Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego np. nudności, luźne stolce, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej. Bardzo rzadko (<1/10 000) może wystąpić wysypka, pokrzywka i świąd. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należącedo fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny posiadający Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Informacji udziela: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., tel.: 22 280 00 00. Pozwolenie Prezesa URPLWMiPB na dopuszczenie do obrotu nr: R/2647. {ChPL 07/2015}

 

ESSENTIALE MAX, 600 mg, kapsułki, twarde. Każda kapsułka zawiera: Phospholipidum essentiale, fosfolipidy z nasion sojowych zawierające (3-sn-fosfatydylo)cholinę, 600 mg. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: olej sojowy. Wskazania do stosowania: Essentiale Max jest roślinnym produktem leczniczym stosowanymw chorobach wątroby. Zmniejsza subiektywne dolegliwości, takie jak: brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub w przebiegu zapalenia wątroby. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie: dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 kapsułka 3 razy na dobę. Sposób podawania: kapsułki należy przyjmować w czasie posiłków, nie rozgryzając (popijając np. szklanką wody). Długość leczenia nie jest ograniczona. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: stosowanie produktu Essentiale Max nie może zastąpić wykluczenia z diety substancji szkodliwych, które powodują uszkodzenie wątroby (np. alkoholu). W przewlekłym zapaleniu wątroby stosowanie leczenia wspomagającego produktem Essentiale Max jest uzasadnione tylko, gdy w trakcie leczenia pacjent odczuwa poprawę ogólnego samopoczucia. Ze względu na zawartość oleju sojowego produkt może powodować ciężkie reakcje alergiczne. Dzieci i młodzież: wiedza na temat stosowania u dzieci nie jest wystarczająca. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Działania niepożądane: Rzadko (≥1/10 000 do <1/1000) mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego np. nudności, luźne stolce, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej. Bardzo rzadko (<1/10 000) może wystąpić wysypka, pokrzywka. Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): świąd skóry. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny posiadający Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa. Informacji udziela: Sanofi-Aventis Sp. z o.o, tel.: 22 280 00 00. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji PLWMiPB nr 20844. {ChPL 01/2018}

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ