Problem zaparć u pacjentów

Poprzedni
Następny

Zaczyna działać już po 5 minutach 2

Działa już po 1 dawce 1

Najmniejsza ilość płynu do podania 3

Łatwa i dyskretna aplikacja 3

1. Jedyny roztwór doodbytniczy podawany w małej objętości (5 ml) wg Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce z dn. 05.06.2019
2. Czas działania leku to od 5 do 20 minut po zastosowaniu jednej dawki 5ml.
3. Najmniejsza jednorazowa objętość (5ml) wśród roztworów doodbytniczych wg Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce z dn. 05.06.2019
4. Możliwość samodzielnego podania