REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 11 stycznia 2019

Probiotyki dobre na wszystko? Nowe badania…

Artykuł pochodzi z serwisu

Bakterie jelitowe znajdujące się w przewodzie pokarmowym nie tylko sterują procesami przemiany materii, ale i wpływają na nasze zachowanie. Ich niewłaściwe proporcje mogą przyczyniać się też do depresji czy zaburzeń snu.

Jeszcze do niedawna o bakteriach zasiedlających jelita mówiło się prawie wyłącznie w kontekście kuracji antybiotykowych. Dbanie o odpowiednią mikrobiotę (dawniej drobnoustroje żyjące w przewodzie pokarmowym określano mianem „flory bakteryjnej”) pozwala zapobiec biegunce czy zaburzeniom trawienia. Dlatego po chorobie lekarze zalecają przyjmowanie jogurtu i innych produktów fermentowanych. Rekomendują też stosowanie probiotyków – wyselekcjonowanych kultur bakterii czy drożdży o udokumentowanym pozytywnym wpływie na zdrowie.

Najnowsze badania pokazują jednak, że rola drobnoustrojów jelitowych nie ogranicza się jedynie do wspierania funkcjonowania układu pokarmowego. Niedawno zakończono europejski projekt badawczy „MyNewGut” (czyli „Moje nowe jelita”). Brało w nim udział 30 instytucji z 15 krajów. Projekt dowodzi, że odpowiednia mikrobiota to potężny oręż w walce z wieloma chorobami. Podając pacjentowi konkretne szczepy można leczyć nawet otyłość, depresję i zaburzenia odżywiania.

REKLAMA

Jak odbudować i utrzymać prawidłową mikrobiotę

Naukowcy uczestniczący w projekcie ustalili, że u zdrowych ludzi bytuje szczep bakterii Bacteroides uniformis CECT 7771. Zapobiega on zaburzeniom metabolicznym (obniża poziom trójglicerydów we krwi, zmniejsza nietolerancję glukozy, ogranicza przyrost masy ciała). Redukuje również stan zapalny w organizmie. Zaobserwowano też, że ten rodzaj bakterii  łatwiej zasiedla jelita niemowląt karmionych piersią, a nie sztucznymi mieszankami (czytaj więcej: Mikrobiota, mleko ludzkie i dobrostan).

REKLAMA

Spożywanie zbyt dużej ilości białka sprawia, że w jelicie grubym powstają szkodliwe metabolity (produkty przemiany materii). Wiąże się je z nieswoistymi zapaleniami jelit, rakiem jelita grubego czy chorobami nerek. Oznacza to, że dieta wysokobiałkowa, choć w krótkim okresie czasu przynosi znakomite efekty odchudzające, na dłuższą metę może zwiększać ryzyko wspomnianych powyżej chorób.

Wpływ diety na mikrobiotę

Dieta bogata w tłuszcze nasycone powoduje z kolei mniejsze zróżnicowania mikrobioty (obserwuje się mniej szczepów bakterii) oraz generalnie zmniejszenie ilości drobnoustrojów. Małe zróżnicowanie wiąże się zaś z rozwojem procesów zapalnych w organizmie oraz zwiększonym ryzykiem nadwagi. Zróżnicowanie to można zwiększyć za pomocą odpowiedniej diety bogatej w fermentowane produkty mleczne, nasiona i produkty pełnoziarniste.

Jednocześnie dieta bogata w tłuszcze wpływa na zachowanie i wywołuje objawy podobne do depresji. Objawy te może redukować szczep bakterii jelitowych Bifidobacterium pseudocatenulatum CECT 7765 spotykany u niektórych osób. Z kolei szczep Bifidobacterium longum 1714, zwiększa odporność na stres i poprawia funkcje poznawcze. Tzw. dieta śródziemnomorska, bogata w oliwę z oliwek, ryby i warzywa, sprawia, że ludzie są szczęśliwsi, zwiększa ich odporność na depresję.

Warto jeść błonnik – te nietrawione przez człowieka włókna roślinne są idealną pożywką dla bakterii jelitowych. Na skutek fermentacji powstają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acids SCFA). Substancje te odpowiadają za regulację metabolizmu glukozy i uczucie sytości, zmniejszają stan zapalny w komórkach nerwowych, niwelują stres i nastroje depresyjne.

Nowy mechanizm działania probiotyków

Badania ujawniły również nowy nieznany wcześniej mechanizm, za pomocą którego bakterie jelitowe mogą wpływać na nasz metabolizm. Okazuje się, że mikroby te są odpowiedzialne za produkcję inhibitorów dipeptydylopeptydazy 4. Są to substancje wykorzystywane w medycynie, które regulują apetyt i poziom cukru we krwi.

 • Pod względem mikrobioty poszczególni ludzie mogą bardzo różnić się od siebie.
 • Za pomocą odpowiedniej diety można jednak modyfikować jej skład. Np. wprowadzając do posiłków produkty pełnoziarniste przyczyniamy się do większego zróżnicowania szczepów bakterii.

Interwencje polegające na modyfikacji diety mogą przynieść wiele korzyści zdrowotnych, od zmniejszenia ryzyka nadwagi czy cukrzycy po prewencję depresji.

Bakterie na receptę?

Dzięki projektowi MyNewGut wiadomo, że istnieją określone szczepy bakterii będące bardziej skuteczne w zapobieganiu pewnym schorzeniom niż inne, co być może da się wykorzystać w produkcji nowych probiotyków o właściwościach leczniczych.

– Osiągnęliśmy znaczący postęp w zrozumieniu sprawczej roli flory jelitowej oraz jej powiązaniach z dietą i stylem życia w kwestiach zdrowotnych. Dane i produkty opracowane w trakcie trwania projektu przyniosły innowacyjne rozwiązania i mogą zainspirować przemysł do rozwoju w tym obszarze. Wspierają również rekomendacje związane z promocją zdrowego stylu życia – mówi koordynator projektu prof. Yolanda Sanz z hiszpańskiego Instituto de Agroquímica y Tecnología de alimentos.

Warto też pamiętać, że najbezpieczniejszą formą przyjmowania probiotyków jest odpowiednia dieta. Jak wykazała kontrola Najwyższej Izby Kontroli sprzed dwóch lat, znaczna część probiotyków w postaci kapsułek czy innych form (wylosowanych do sprawdzenia spośród tysięcy suplementów diety dostępnych na rynku) nie spełniała norm deklarowanych przez producenta (czytaj więcej: Probiotyki w Polsce od lat są złej jakości). W razie wątpliwości zawsze najlepiej poradzić się lekarza.

Anna Piotrowska, zdrowie.pap.pl

Źródło: www.mynewgut.eu

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ