Autor: Agnieszka Jeżewska-Żylik Opublikowano: 30 sierpnia 2018

Probiotyki – fakty i mity

Artykuł pochodzi z serwisu

Szczepy probiotyczne wywierają dobroczynny wpływ na nasze zdrowie, jednak w zależności od wyboru szczepu – ich działanie może różnić się między sobą. Inny szczep probiotyczny zarekomendujemy pacjentowi z biegunką, inny – alergikowi.

fot. shutterstock

 

Wybór szczepu probiotycznego nie ma znaczenia – FAŁSZ

Szczepy probiotyczne wywierają dobroczynny wpływ na nasze zdrowie, jednak w zależności od wyboru szczepu – ich działanie może różnić się między sobą. Inny szczep probiotyczny zarekomendujemy pacjentowi z biegunką, inny – alergikowi [1].

Probiotyki warto zastosować podczas biegunki – PRAWDA

Przyjmowanie niektórych probiotyków może skracać czas trwania dolegliwości. Dotyczy to szczególnie szczepu Lactobacillus rhamnosus GG, który skraca czas trwania biegunek o etiologii rotawirusowej oraz może być skuteczny w leczeniu i zapobieganiu biegunkom występującym w następstwie antybiotykoterapii. Stosowanie szczepu Lactobacillus rhamnosus GG trzykrotnie obniża ryzyko wystąpienia biegunki, z kolei suplementacja Saccharomyces boulardi o ponad 10% zmniejsza ryzyko biegunek u dzieci [2,3].

Probiotyki można stosować przy zapobieganiu alergii – PRAWDA

Ze względu na działanie immunomodulujące oraz korzystny wpływ na barierę jelitową przypuszcza się, że probiotyki mogą być skuteczne w zapobieganiu i leczeniu alergii pokarmowej. W mikroflorze jelitowej nieuczulonych dzieci znacznie częściej występują bakterie probiotyczne z rodzajów Lactobacillus i Bifidobacterium. U dzieci z alergią dominują z kolei Clostridium spp., pałeczki jelitowe oraz gronkowce. Uzupełnienie flory bakteryjnej w dobroczynne szczepy bakterii może więc zmniejszać ryzyko lub częstość występowania incydentów alergicznych [3].

Im więcej szczepów probiotycznych tym lepiej- PRAWDA/FAŁSZ

Na opakowaniu preparatu probiotycznego powinniśmy przeczytać, jaką ilość żywych bakterii znajdziemy w wybranym przez nas probiotyku. Jest to niezbędny warunek jego skuteczności świadczący o jakości preparatu. Obecnie uważa się jednak, że im więcej różnych szczepów i im większa zawartość bakterii w probiotyku, tym lepiej. Pamiętajmy jednak, że wynika to przede wszystkim z synergii oddziałujących na siebie szczepów, a nie z ich ilości. Ponadto, różne szczepy zawarte w jednym preparacie probiotycznym mogą działać wobec siebie na zasadzie synergii, ale mogą także oddziaływać antagonistycznie, hamując swój rozwój i aktywność probiotyczną [1].

Każdy może stosować probiotyki- FAŁSZ

U niektórych pacjentów ryzyko związane ze stosowaniem probiotyków jest większe aniżeli potencjalne korzyści. Mowa tutaj m.in. o pacjentach z niedoborami odporności lub leczonych immunosupresantami, osobach poddawanych chemio- i radioterapii, kobietach ciężarnych, a także pacjentach z chorobami serca, zaburzeniami szczelności ścian przewodu pokarmowego i zapaleniami jelit [1]. Zastosowanie probiotyków u wyżej wymienionych pacjentów jest przeciwwskazane.

Probiotyki nie mogą wywołać działań ubocznych – FAŁSZ

Probiotyki mogą wykazywać efekty uboczne, a najczęstsze spośród nich to nadmierne gazowanie w jelitach, wzdęcia oraz dyskomfort brzuszny. Bardzo rzadko są one przyczyną infekcji, ale tylko u osób z uszkodzoną śluzówką nabłonka jelitowego. Możliwe jest również występowanie reakcji alergicznych zarówno na sam probiotyk, jak i inne składniki preparatu [5]. Chociaż produkty probiotyczne uważane są zazwyczaj za bezpieczne, pamiętajmy, że bakterie w nich zawarte to żywe mikroorganizmy, mogą być więc przyczyną infekcji.  Bakterie probiotyczne mogą m.in. ulec translokacji poza układ pokarmowy i wywołać infekcję układową. Możliwy jest również transfer genów związanych z antybiotykoopornością na inne bakterie w układzie pokarmowym [4].

Probiotyki są całkowicie bezpieczne u dzieci – FAŁSZ

Probiotyki charakteryzują się dużym bezpieczeństwem stosowania, a ryzyko zakażeń, nawet u pacjentów ze zmniejszoną opornością, jest zwykle niewielkie. Jednak zgodnie z zaleceniami ESPGHAN (Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia)  noworodki (zwłaszcza przedwcześnie urodzone) oraz niemowlęta z niedojrzałym układem immunologicznym, zaburzeniami odporności lub wrodzoną wadą serca stanowią grupę ryzyka, u której podawanie probiotyków nie jest rekomendowane [3].

Probiotyki mogą obniżać poziom cholesterolu – PRAWDA

Badania wykazały, że wzbogacenie diety w produkty mleczne zawierające bakterie kwasu mlekowego przyczynia się do obniżenia poziomu cholesterolu w surowicy. Szczególnie efektywne okazały się szczepy bakterii rodzaju Bifidobacterium spp. oraz Lactobacillus spp. Prawdopodobne mechanizmy usuwania cholesterolu przez probiotyki to asymilacja cholesterolu przez żywe komórki bakteryjne, wiązanie cholesterolu na powierzchni komórek, włączenie cholesterolu we własną błonę komórkową, wytrącanie cholesterolu z wolnymi kwasami żółciowymi oraz wytwarzanie substancji, które potencjalnie mogą wpływać na poziom lipidów we krwi [6].  

Probiotyk i prebiotyk to ten sam produkt – FAŁSZ

Prebiotyki to korzystnie wpływające na zdrowie nietrawione składniki żywności pobudzające wzrost lub aktywność bakterii w okrężnicy. Mogą być wprowadzone sztucznie do żywności w celu poprawienia jej wartości odżywczej i zdrowotnej. Do prebiotyków zalicza się np. inulinę, fruktooligosacharydy, laktulozę czy pochodne galaktozy i β-glukanów. Są one pożywką dla probiotyków i stymulują ich wzrost [7].

W przypadku infekcji intymnych uzasadnione jest stosowanie jedynie probiotyków dopochwowych – FAŁSZ

Stosowanie obu rodzajów probiotyków ginekologicznych – zarówno doustnych, jak i dopochwowych jest uzasadnione w przypadku infekcji intymnych. Bakterie probiotyczne aplikowane dopochwowo działają w miejscu wystąpienia dolegliwości, pozwalają więc na szybsze osiągnięcie pożądanego efektu. Podanie doustne umożliwia z kolei kolonizację nie tylko pochwy, ale także przewodu pokarmowego. Jest to istotne ze względu na jedną z przyczyn infekcji intymnych, jaką może być nieprawidłowa flora bakteryjna końcowego odcinka przewodu pokarmowego [8,9].

 

Piśmiennictwo:

 1. Probiotyki – za i przeciw, Aktualności Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, Numer 1/2015 www.antybiotyki.edu.pl/pdf/biuletyn/biuletynnpoa1_2015.pdf
 2. Szałek E, Kaczmarek Z, Grześkowiak E., Wykorzystanie probiotyków we współczesnej farmakoterapii pediatrycznej, Farm Pol, 2010, 66(3): 168-172
 3. Kamińska E., Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania probiotyków na podstawie badań klinicznych przeprowadzonych u dzieci, MED.WIEKU.ROZWOJ.2012;XVI;3:240-251
 4. Dąbrowska A, Słotwiński R, Kędziora S., Probiotyki – panaceum czy placebo? Probiotics – panacea or placebo?, Zakład Immunologii i Żywienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Przegląd Gastroenterologiczny 2010; 5 (6): 321–328
  5. Nowak A, Śliżewska K, Libudzisz Z, Socha J, Probiotyki – efekty zdrowotne, ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 4 (71), 20 – 36
  6. Kuśmierska A, Fol M., Właściwości immunomodulacyjne i terapeutyczne drobnoustrojów probiotycznych, Kuśmierska A, Fol M. Właściwości immunomodulacyjne
  7. Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki – charakterystyka i funkcje Probiotics, prebiotics and synbiotics – characteristics and functions Katarzyna Mojka, Mojka K. Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki
  8. Szachta P, Gałęcka M, Bartnicka A., Bioróżnorodność mikroflory pochwy. Rola probiotyków ginekologicznych w utrzymaniu równowagi ekosystemu pochwy, Forum Zakażeń 2015;6(2):139–143
  9. Woźniakowska E, Piecak K, Paszkowski T., Strategie probiotyczne w ginekologii i położnictwie – State of the Art 2015, Forum Położnictwa i Ginekologii 12-16

Artykuł Probiotyki – fakty i mity pochodzi z serwisu aptekarz.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz