REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 13 września 2018

Problem dyżurów rozwiążą apteki szpitalne? Jest projekt…

Artykuł pochodzi z serwisu

Wkrótce światło dzienne ujrzy projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Zdrowia. Nasza redakcja miała już okazję się z nim zapoznać. Jedna z ciekawszych propozycji zmian, otwiera furtkę do zaopatrywania przez apteki szpitalne pacjentów, korzystających z całodobowych świadczeń zdrowotnych…

Czy takie rozwiązanie rozwiąże problem dyżurów aptek? (fot. Shutterstock)

Dzięki uprzejmości redakcji Dziennika Gazety Prawnej nasza redakcja miała okazję zapoznać się projektem nowelizacji prawa farmaceutycznego, przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, wspólnie z Ministerstwem Zdrowia. O części ze znajdujących się w nim zapisów napisał dzisiaj Patryk Słowik z DGP (czytaj więcej: Zmiany w zakazie reklamy aptek i możliwość stosowania leków wstrzymanych w obrocie). My natomiast chcemy zwrócić uwagę na jeszcze jeden, bardzo ciekawy zapis, który dotyczy funkcjonowania aptek szpitalnych…

REKLAMA

Obecnie w ustawie Prawo farmaceutyczne znajduje się art. 106 ust. 3, mówiący o tym kogo może zaopatrywać w leki apteka szpitalna. A są to:

REKLAMA
  1. podmioty lecznicze wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne lub w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, na podstawie umowy, zawartej przez uprawnione do tego podmioty, pod warunkiem że nie wpłynie to negatywnie na prowadzenie podstawowej działalności apteki;
  2. pacjentów włączonych do terapii w ramach programów lekowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także pacjentów korzystających z chemioterapii w trybie ambulatoryjnym;
  3. pacjentów, którym wydano zgodę na pokrycie kosztów tego leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej, o którym mowa w dziale II w rozdziale 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W projekcie nowelizacji, z którym miała okazję zapoznać się nasza redakcja, dodaje się do tej listy jeszcze jeden punkt, którego treść brzmi następująco:

  • „pacjentów, jeżeli jest to niezbędne do kontynuowania leczenia poza zakładem leczniczym, w którym udzielono świadczenia szpitalnego lub stacjonarnego i całodobowego świadczenia zdrowotnego innego niż szpitalne i istnieje realne niebezpieczeństwo, że niezaopatrzenie pacjenta w produkty lecznicze uniemożliwi kontynuowanie leczenia poza zakładem leczniczym.”;

To bardzo ciekawa zmiana w kontekście dyżurów aptek. Oto bowiem wprowadza się zmianę, która umożliwia aptekom szpitalnym zaopatrywanie w leki pacjentów, jeśli jest to niezbędne do kontynuowania leczenia poza zakładem leczniczym, w którym udzielono np. całodobowego świadczenia zdrowotnego innego niż szpitalne. Innymi słowy pacjenci korzystający z pomocy doraźnej w nocy lub święta, będą mogli otrzymywać leki na kontynuację terapię bezpośrednio z apteki szpitalnej – nie będę musieli szukać z receptą otwartej i dyżurującej w tym czasie apteki, wyznaczonej w tym celu przez Radę Powiatu.

Czy takie rozwiązanie rozwiąże problem dyżurów aptek?

Opracowanie: ŁW

Tagi:
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych