REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 8 października 2019

Problem z kodem EAN na e-recepcie? Ministerstwo wyjaśnia jak postępować…

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Ministerstwo Zdrowia wspólnie z NFZ i CSIOZ przygotowało odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań farmaceutów o problemy z realizacją e-recepty. Jednym z częściej poruszanych zagadnień, było błędne przypisanie kodu EAN i różnice między częścią wizualną i techniczną e-recepty.

Błędne dawkowanie, zera zamiast kodu EAN… Im więcej e-recept wystawiają lekarze, tym więcej problemów mają z nimi apteki. Farmaceuci alarmują, że system pozwala na wystawianie elektronicznych recept z błędami, których w aptece nie da się naprawić. Ministerstwo Zdrowia wspólnie z NFZ i CSIOZ przygotowały odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań pracowników aptek, dotyczące realizacji problematycznych e-recepty (czytaj więcej: WAŻNE: Jak liczyć e-receptę? Ministerstwo Zdrowia odpowiada… ).

Jednym z częstszych problemów spotykanych w przypadku e-recepty, są różnice między jej częścią wizualną a techniczną. Dotyczą one zarówno sposobu dawkowania, wielkości opakowań, odpłatności czy kodów EAN, leków przepisanych przez lekarza. Pytania o tego typu problemy zdominowały informator przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia. Jakie rozwiązania proponuje resort zdrowia? Oto najciekawsze z nich (czytaj więcej: Aptekarze coraz bardziej zaniepokojeni i zniecierpliwieni e-receptą).

REKLAMA

Problemy z kodami EAN

Co w przypadku, gdy lekarz wystawiając e-receptę posłuży się EAN-em leku spoza wykazu leków refundowanych, ale wpisze odpłatność 50%? Jak realizować taką e-receptę (czy na zniżkę, czy odpłatność 100%)?

Jeśli lekarz wskazał na e-recepcie kod EAN leku nierefundowanego i poziom odpłatności jak dla leku refundowanego, lek należy wydać z odpłatnością 100% lub zaproponować pacjentowi, jeżeli chce kupić lek ze zniżką, by udał się do lekarza celem wystawienia prawidłowej recepty.

REKLAMA

Obecnie są prowadzone prace w systemie P1, które zablokują możliwość wystawiania e-recepty, na której poziom odpłatności leku gotowego będzie niepoprawnie wskazany (planowany termin wdrożenia to koniec 2019 r.).


E-recepta na preparat immunologiczny do indywidualnego zastosowania. Na wizualizacji inny skład niż w części technicznej, co pewnie wynika z błędnego przypisania kodu EAN. Jak zrealizować taką e-receptę?

W takim przypadku pacjent powinien zwrócić się do lekarza o wystawienie prawidłowej recepty, tak aby nie było wątpliwości, co do składu preparatu, który należy wydać.


System apteczny podpowiada jaki lek wydać, przypisując lek do aptecznej bazy leków na podstawie EANu wskazanego przez lekarza w jego systemie gabinetowym. Co w przypadku niepoprawnego przypisania w systemie aptecznym?

W takiej sytuacji pacjenta powinien zwrócić się do lekarza w celu wystawienia poprawnej e-recepty lub — jeśli jest taka możliwość — farmaceuta może skonsultować to np. telefonicznie z osobą, która wystawiła e-receptę.


System apteczny przypisuje zaordynowany przez lekarza lek do leku z aptecznej bazy leków. Co w przypadku, gdy na wizualizacji e-recepty nie ma określonej wielkości opakowania (wymiennie liczby opakowań czy dawki leku)?

System apteczny na podstawie kodu EAN przypisuje zaordynowany lek z e-recepty do odpowiedniego leku z bazy aptecznej. Jednak w takim przypadku, gdy nie jest widoczna wielkość opakowania na wizualizacji e-recepty (co jest błędem po stronie systemu, w którym lekarz wystawia e-receptę), należy zrealizować e-receptę tak, jak w przypadku recepty papierowej, na której nie określono ilości leku tj. zgodnie ze wskazaniem par. 10 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept:

Jeżeli na e-recepcie nie wpisano ilości produktu leczniczego:

  1. osoba wydająca przyjmuje, że jest to jedno najmniejsze opakowanie określone w wykazie refundacyjnym, a w przypadku produktów leczniczych, niepodlegających refundacji — jedno najmniejsze opakowanie dopuszczone do obrotu lub dostępne w obrocie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  2. b) określono sposób dawkowania i okres stosowania — osoba wydająca przyjmuje obliczoną na tej podstawie ilość, jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą e-receptę).

Wskazanie przez osobę wystawiającą receptę leku bez określonego numeru EAN — w systemie aptecznym widzę „brak przypisania do kartoteki towarów”. Czy mogę zrealizować taką e-receptę?

Obecnie nie jest możliwe wystawienie e-recepty bez identyfikatora leku. Jeśli system apteczny na podstawie wskazanego identyfikatora na e-recepcie nie jest w stanie go przypisać do pozycji z lokalnej bazy towarów, wtedy taką e-receptę należy zrealizować na podstawie danych z obrazu graficznego (nazwa, dawka, postać, wielkość opakowania, liczba opakowań) oraz na podstawie karty leku, którą można podejrzeć w systemie aptecznym. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku leku refundowanego, kod EAN leku musi występować w wykazie leków refundowanych.

Błędne odpłatności

Brak wskazanego poziomu odpłatności na e-recepcie, a wszystkie dane na e-recepcie wskazują, że może być ona zrealizowana jako refundowana. Czy taką e-receptę można zrealizować jako refundowaną?

Do tej sytuacji zastosowanie ma § 10 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept, zgodnie z którym farmaceuta może zrealizować receptę pomimo braku wskazania poziomu odpłatności na poniższych zasadach:

a) w przypadku gdy produkt leczniczy występuje w wykazie w jednej odpłatności i nie wpisano oznaczenia,, X’’ albo,, 100%’’ – osoba wydająca wydaje ten produkt leczniczy za odpłatnością określoną w wykazie refundacyjnym,

b) w przypadku gdy produkt leczniczy występuje w wykazie w więcej niż jednej odpłatności i nie wpisano oznaczenia,, X’’ albo,, 100%’’ – osoba wydająca wydaje produkt leczniczy za najwyższą odpłatnością dla tego produktu leczniczego określoną w wykazie refundacyjnym,

c) w przypadku gdy recepta zawiera kod uprawnienia dodatkowego, osoba wydająca wydaje produkt leczniczy za odpłatnością wynikającą z tego uprawnienia; w przypadku gdy recepta zawiera kod uprawnień dodatkowych pacjenta, z wyjątkiem kodu uprawnienia dodatkowego pacjenta określonego w lp. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia, osoba wydająca wydaje produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny za odpłatnością wynikającą z określonego przez nią uprawnienia dodatkowego pacjenta.

Do końca roku 2019 wdrożone zostanie w systemie P1 rozwiązanie, dzięki któremu nie będzie można wystawić e-recepty nie określając poziomu odpłatności.

Źródło: ŁW/ezdrowie.gov.pl

e-recepta_Pytania i odpowiedzi dla pracowniko_w medycznych i aptekarzy

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych