To producent zawiesił postępowanie w sprawie refundacji Xarelto | farmacja.pl

To producent zawiesił postępowanie w sprawie refundacji Xarelto

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-07-28 08:40:00 /

Lek Xarelto nie jest refundowany między innymi dla pacjentów po przebytym udarze, bo z inicjatywy producenta zostało zawieszone postępowanie w tej sprawie - takiej odpowiedzi udzieliło Ministerstwo Zdrowia, na pytanie posłów Platformy Obywatelskiej.

Killion Munyama i Bożena Henczyca na początku czerwca pytali Ministerstwo Zdrowia dlaczego lek Xarelto w części refundowany jest tylko dla chorych po przebytym zawale serca, a odpłatność w przypadku profilaktyki udaru mózgu - nawet po przebytym udarze - wynosi 100% (czytaj więcej: Posłowie pytają o refundację Xarelto). Podkreślali oni, że udar mózgu jest wyniszczającą chorobą, która wpływa na podstawowe funkcje życiowe, procesy myślowe, zdolność uczenia się, sposób odczuwania bodźców czy komunikacji.
Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o refundacji w przypadku wnioskowania o objęcie refundacją dodatkowego wskazania dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo dodatkowego zastosowania wyrobu medycznego wnioskodawca składa wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu.

- Takie wnioski dotyczące leku Xarelto w dawkach 15 mg i 20 mg we wskazaniu: profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze krwi, wiek 75 lat, cukrzyca, udar lub przemijający udar niedokrwienny w wywiadzie zostały złożone, ale z inicjatywy wnioskodawcy (firmy Bayer Sp. z o.o.) postępowania w przedmiotowej sprawie zostały zawieszone, więc Minister Zdrowia nie podejmuje obecnie żadnych czynności w tej sprawie - wyjaśnia Marek Tombarkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i zapewnia, że w przypadku odwieszenia przedmiotowych postępowań (podjęcia biegu terminu) Minister Zdrowia, mając na uwadze uzyskanie jak największych efektów zdrowotnych w ramach dostępnych środków publicznych, wyda decyzję o objęciu refundacją bądź o odmowie objęcia refundacją leku Xarelto w ww. wskazaniu, uwzględniając kryteria określone w art. 12 ustawy o refundacji.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj