REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 2 stycznia 2019

Produkowali narkotyki z leków dostępnych w aptekach

Artykuł pochodzi z serwisu

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze akt oskarżenia przeciwko siedmiu osobom, z których pięć to członkowie grupy przestępczej zajmującej się obrotem narkotykami, a także popełnianiem innych przestępstw. Wytwarzana przez nich metamfetamina otrzymywana była z leków dostępnych w aptekach bez recepty…

Grupa przestępcza działała na terenie województwa dolnośląskiego w okresie od lipca 2015 do lutego 2018 roku. Jak ustalono w toku śledztwa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze jej członkowie uczestniczyli w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowej (metamfetamina). Organizowali zakup większych partii tej substancji o masie łącznej co najmniej 2 kilogramów, nabywali inne substancje, przy pomocy których zwiększali objętość zakupionego narkotyku, a następnie dokonywali jego porcjowania i pakowania w gotowe porcje, które przekazywali sieci dilerów.

Ustalono, że grupa zleciła dwóm innym osobom wytworzenie znacznej ilości substancji psychotropowej. Przekazano im produkty, naczynia i prekursory niezbędne do przeprowadzenia produkcji, w postaci powszechnie dostępnych leków sprzedawanych w formie tabletek. Jeden z członków grupy włączał się w proces produkcji, celem nauczenia się wytwarzania narkotyku. Po zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu tych dwóch osób, aby nie przerwać produkcji narkotyków, nakłoniono do ich wytarzania obywatela Czech. Uzyskany w ten sposób narkotyk stanowił następnie przedmiot czarnorynkowego handlu.

REKLAMA

Breaking Bad po polsku

Opisane wyżej zatrzymania miały miejsce w lutym 2017 roku, kiedy funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali fabrykę metamfetaminy znajdującą się w jednej z miejscowości na terenie powiatu zgorzeleckiego. Zatrzymano wówczas dwie osoby zajmujące się produkcją substancji psychotropowej. Kolejną osobę zatrzymano w maju 2017 roku. Ujawniono wówczas duże ilości substancji psychotropowej w postaci metamfetaminy, a także środków i sprzętu służących do ich produkcji (czytaj więcej: Hurtownie farmaceutyczne, apteki i koordynator zamieszani w handel pseudoefedryną).

REKLAMA

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała przeciwko tym osobom w październiku 2017 roku akt oskarżenia. Zarzucono im wytwarzanie znacznych ilości substancji psychotropowej. Troje sprawców, w tym jeden obywatel Czech usłyszeli już za proceder wytwarzania znacznych ilości narkotyków prawomocne wyroki skazujące na kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia ich wykonania w wymiarze od 1,5 do 6 lat.

Ponadto ustalono, że członkowie grupy dopuszczali się także popełniania przestępstw innego rodzaju. Powiązano ich z pobiciem, do jakiego doszło we wrześniu 2015 roku w Karpaczu. Dopuszczali się też, gróźb karalnych, paserstwa, a także przestępstw przeciwko dokumentom. Ustalono także, że należąca do grupy Marta N. posiadała bez zezwolenia amunicję.

Zawodowi przestępcy

Grupa skupiała wokół siebie osoby wchodzące w konflikt z prawem i żyjące z popełniania czynów zabronionych. Realizowały one też polecenia członków grupy w zamian za dostęp do narkotyków.

5 lutego 2018 roku dwoje członków grupy zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego. Ujawniono wówczas amunicje, a także ponad 45 gram metamfetaminy i ponad 2 kilogramy substancji, wykorzystywanej do produkcji i zwiększania ilości narkotyków. Łącznie zarzuty obrotu znacznymi ilościami substancji psychotropowej i popełnienia innych przestępstw przedstawiono siedmiu osobom. Część podejrzanych przyznała się do popełnienia zarzuconych im czynów. Dwie osoby zaprzeczyły swojemu udziałowi w przestępczym procederze.

Czworo z oskarżonych zostało na wniosek Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze tymczasowo aresztowanych. Trzy objęte zarzutami osoby przebywają w zakładach karnych odbywając kary pozbawienia wolności orzeczone w innych sprawach. Wobec dwojga z oskarżonych osób zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Na mieniu oskarżonych dokonano zabezpieczeń majątkowych zatrzymując między innymi trzy należące do nich samochody.

Od 3 do 15 lat więzienia

Za udział w wytwarzaniu i obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od 3  do 15 lat. Przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Oskarżona Marta N. była wcześniej karana za podobne przestępstwo popełnione na terenie Szwecji. W rezultacie będzie odpowiadała w warunkach recydywy, za co grozi jej kara nawet 20 lat pozbawienia wolności. Jedna z oskarżonych osób nie była dotychczas karana sądownie, pozostałe były skazywane za przestępstwa narkotykowe i czyny innego rodzaju. Oskarżone osoby to mieszkańcy województwa dolnośląskiego w wieku od 29 do 43 lat.

Z akt sprawy wyłączono do odrębnego postępowania materiały dotyczące innych osób mogących brać udział w procederze.

Źródło: ŁW/Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ