REKLAMA
Autor: Maciej Birecki Opublikowano: 3 grudnia 2018

Programy partnerskie wobec prawa i dostępności leków

Artykuł pochodzi z serwisu

Sytuację opiszę na przykładzie  dwóch najbardziej kontrowersyjnych programów partnerskich oferowanych przez firmy Bayer oraz Boehringer Ingelheim. Proponują one po promocyjnych cenach zakup produktów przeciwzakrzepowych: Xarelto oraz Pradaxa. Niedawno pojawił się również program partnerski AstraZeneca, dzięki któremu apteki mogą znacznie taniej zakupić inny z leków zawierających substancję hamującą agregację płytek krwi – Brilique.

Co oferują koncerny farmaceutyczne aptekom po przystąpieniu do programów partnerskich?

Zakup znacznie taniej swoich produktów. Bayer – Xarelto, Boehringer – Pradaxy, Astra – Brilique. Sytuacja jest kuriozalna zwłaszcza, jeśli chodzi o dwa pierwsze leki. Oba, tylko w innych ilościach niż dostępne w programach znajdują się na listach refundacyjnych. Do niedawna refundowane Xarelto po 14 tabletek było droższe niż to dostępne po 28 tabletek, które mogły zakupić apteki przez programy. Refundowana Pradaxa, na dzień dzisiejszy pakowana po 30 tabletek jest niewiele tańsza niż opakowanie 60-tabletkowe dostępne w programie partnerskim. Wychodzi na to, że Ministerstwo Zdrowia wynegocjowało gorszą cenę dla leków, które znalazły się na listach refundacyjnych, niż koncerny farmaceutyczne są w stanie zaproponować najzwyklejszej aptece. Kuriozum? Można tak to nazwać….

Co trzeba zrobić aby apteka przystąpiła do programu partnerskiego?

Na przełomie ostatnich kilku lat, firmy farmaceutyczne zmieniały ich regulaminy, jednak ogólny zarys pozostał taki sam (czytaj więcej: Bayer zmienia regulamin promocji na Xarelto. Apteki nie muszą podawać PESEL-u pacjenta). Po pierwsze apteka powinna mieć system apteczny zintegrowany z systemem OSOZ przez który mogłaby składać zamówienia. Przez OSOZ również należy zgłosić gotowość chęci zgłoszenia apteki do programu partnerskiego. Problem jest w tym, że bezpośrednia integracja pomiędzy systemem aptecznym, a OSOZ występuje tylko w przypadku oprogramowania Kamsoft. Co ma zrobić apteka, jeśli pracuje na innym oprogramowaniu? Powinna zgłosić operatorowi swojego oprogramowania chęć podpięcia się do KS-EWD i integracji z OSOZ, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, jakie musi ponieść apteka.

REKLAMA

Po co koncernom farmaceutycznym połączenie apteki z OSOZ? Apteka akceptując regulamin takich programów partnerskich pozwala na udostępnianie firmom farmaceutycznym danych dotyczących sprzedaży leków objętych programem. Informacje te to data i godzina sprzedaży, ewentualne korekty sprzedaży, czy przesunięcia międzymagazynowe. Również operator programu partnerskiego otrzymuje numery recept, na podstawie których nastąpiła sprzedaż produktów leczniczych objętych programem.

REKLAMA

Po co to wszystko? Firmy farmaceutyczne tłumaczą takie działania dobrem pacjentów. Ich zdaniem żadna apteka nie powinna posiadać na stanie więcej leków, niż będzie w stanie sprzedać. Te dane mają pomóc w odpowiednim limitowaniu zamówień dla poszczególnych aptek. Z drugiej strony rzuca się możliwość generowania przez firmy farmaceutyczne gotowych słupków sprzedażowych dot. danych leków w danej aptece, w okolicy, czy nawet w mieście. Firmy te już nie muszą wysyłać przedstawicieli handlowych, którzy na różne sposoby sprawdzali ilość sprzedanych. Gotowe tego typu dane otrzymują od razu do centrali firmy.

Nie wszystkie apteki przechodzą weryfikację…

W tym miejscu warto stwierdzić fakt, że wnioski nie wszystkich aptek zostają pozytywnie rozpatrzone. Szczególnie Boehringer Inghleheim wprowadza ograniczenia w sprzedaży Pradaxy poprzez wybór kilku aptek na danym obszarze, które mogą dołączyć do programu partnerskiego. Argument? „Poprawa dostępności swojego leku na rynku”. Proste i jak dobrze brzmi! Ciężko, jednak to wytłumaczyć starszym pacjentom, którzy w poszukiwaniu leku ratującego ich zdrowie i życie często muszą przemierzyć całe miasto.

No dobrze. Przyjmijmy, że pewna apteka do programu partnerskiego się dostała, i co dalej? Aby móc realizować założenia programu musi składać zamówienia na dany produkt tylko poprzez platformę KS-EWD zintegrowaną z OSOZ lub przez inny system zintegrowany z KS-EWD. Sprzedaż tych leków może się natomiast odbywać tylko i wyłącznie na podstawie recepty lekarskiej posiadającej unikalny numer. Czy to oznacza, że leków tych nie można sprzedać na podstawie odpisu recept oraz recepty farmaceutycznej? Czy na takie działanie zezwala jakikolwiek przepis w Prawie Farmaceutycznym lub rozporządzeniu Ministra Zdrowia ws. recept?  To jedno. Natomiast druga kwestia to obowiązek przekazania unikalnego numeru recepty do końca dnia, w którym nastąpiła sprzedaż operatorowi programu partnerskiego. Zdaniem licznych prawników, a także samego resortu zdrowia, przekazywanie jakichkolwiek informacji z recepty innym instytucjom niż WIF, NFZ, czy SIOZ nie może mieć miejsca. Za przekazanie takich informacji, aptece może grozić nawet cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki.

Jak reglamentacja sprzedaży poszczególnych leków przez hurtownie farmaceutyczne ma się do Prawa Farmaceutycznego?

Przepisy mówią, że hurtownia  farmaceutyczna winna jest zapewnić nieprzerwane zaspokojenie potrzeb podmiotów uprawnionych do obrotu produktami leczniczymi w ilości, które odpowiadają potrzebom pacjentów na danym terenie. Hurtownie farmaceutyczne nie wywiązywanie się z tego obowiązku tłumaczą problemami z dostępnością leków, które wynika z braku dostaw od producenta.

Jak widać zasady programów partnerskich są sprzeczne z Prawem Farmaceutycznym. Nie idą one również w zgodzie z ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. Wydaje mi się, że jedyną szansą na polepszenie się sytuacji z dostępem do leków objętych programami partnerskimi, jest podjęcie działań przez Ministerstwo Zdrowia w celu celu włączenia ich na listę refundacji. To powinno wiązać się z równoczesnym znormalizowaniem ich cen. Te na dzień dzisiejszy przybierają bowiem kształt anomalii trudnych do wyjaśnienia pacjentowi. Wymaga to jednak niezwykłej zaciekłości negocjacyjnej resortu. Ministerstwo musiałby się bowiem postarać o znacznie lepszą cenę tych leków dla pacjenta.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz