REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 3 grudnia 2019

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty wróci do SKRM

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Jak dowiedziała się redakcja MGR.FARM, projekt ustawy o zawodzie farmaceuty będzie musiał ponownie zostać rozpatrzony i przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Już raz SKRM przyjęła projekt, jednak Rządowe Centrum Legislacji wskazało na konieczność jego dopracowania.

Przedłużają się prace nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty. Dokładnie 25 października został on przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Farmaceuci spodziewali się, że wkrótce zostanie on skierowany na posiedzenie Rady Ministrów, skąd trafi już do Sejmu. Okazuje się jednak, że najpierw musi nad nim pochylić się Komisja Prawnicza (czytaj więcej: Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o zawodzie farmaceuty).

A wszystko przez opinię Rządowego Centrum Legislacji, które uznało, że projekt wymaga dopracowania pod względem prawno-legislacyjnym. Dopiero kiedy zostanie poprawiony, zgodnie z Regulaminem Pracy Rady Ministrów, będzie on wymagał ponownego przekazania do potwierdzenia Stałemu Komitetowy Rady Ministrów. Dopiero jeśli SKRM przyjmie poprawiony projekt, Minister Zdrowia będzie mógł zwrócić się do Sekretarza Rady Ministrów z wnioskiem o skierowanie go do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

REKLAMA

Co zostanie zmienione w projekcie?

Rządowe Centrum Legislacji wskazało, że projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, skierowany w październiku do Stałego Komitetu Rady Ministrów, wymaga doprecyzowania pod względem prawno-legislacyjnym.

REKLAMA

– …w szczególności w zakresie doprecyzowania zastosowanej w nim terminologii, w celu zapewnienia spójności z innymi aktami prawnymi oraz prawidłowego podziału materii ustawowej i podstawowej wraz z analizą przedstawionych projektów aktów wykonawczych, w celu uniknięcia zarzutu blankietowości upoważnień oraz doprecyzowania zakresu wytycznych zawartych w projektowanych upoważnieniach ustawowych – wskazywał Robert Brochocki, wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji.

Na początku listopada Ministerstwo Zdrowia skierowało do Rządowego Centrum Legislacji projekt ze wskazanymi zmianami. Poprawiono w nim oczywiste omyłki i redakcję dokumentu. Dostosowano także brzmienie przepisów do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz innych ustaw (czytaj również: Naczelna Izba Aptekarska broni projektu ustawy o zawodzie farmaceuty).

– Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty zawiera rozwiązania zbieżne z projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw oraz reguluje instytucje takie same jak w projekcie, w związku z czym wprowadzono zmiany redakcyjne i formalne, aby zapewnić spójność rozwiązań. Zmiany te dotyczą m.in. unieważnienia Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego i poszczególnych jego pytań, uznawania tytułu specjalisty oraz dorobku zawodowego i ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów – wskazywał Konrad Miłoszewski, dyrektor Departamentu Prawnego MZ.

Jeśli Komisja Prawnicza pozytywnie oceni zmiany wprowadzone w projekcie ustawy, zostanie on ponownie skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów (czytaj również: 524 strony raportu po konsultacjach publicznych projektu ustawy o zawodzie farmaceuty).

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych