Projekt zmian w Prawie farmaceutycznym już w Sejmie | farmacja.pl

Projekt zmian w Prawie farmaceutycznym już w Sejmie

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-12-08 11:29:39 /

W środę do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne. Teraz zajmie się nim Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu i Biuro Analiz Kancelarii Sejmu, które zbadają jego zgodność z prawem UE.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczący ustanowienia zasad dotyczących równomiernego rozmieszczania aptek ogólnodostępnych i zagwarantowania równego dostępu do usług farmaceutycznych został skierowany 7 grudnia do laski marszałkowskiej.
Na tym etapie Marszałek Sejmu kieruje projekty ustaw do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych. Ocena dokonywana w opiniach dotyczy przede wszystkim zgodności projektów ustaw z prawem Unii Europejskiej oraz formalnych elementów uzasadnienia. Projekty ustaw, co do których istnieje wątpliwość, czy nie są sprzeczne z prawem, w tym z prawem Unii Europejskiej lub podstawowymi zasadami techniki prawodawczej, Marszałek Sejmu może skierować do Komisji Ustawodawczej w celu wyrażenia opinii.

Prawdopodobnie projekt zostanie poddany pod głosowanie na jednym dwóch grudniowych posiedzeń Sejmu.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj