Przeczytaj listy zagranicznych ambasad w sprawie polskich aptek | farmacja.pl

Przeczytaj listy zagranicznych ambasad w sprawie polskich aptek

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-02-01 09:17:15 /

Śląska Izba Aptekarska udostępniła na swojej stronie wystąpienie Ambasadora Izraela w Warszawie skierowanego do Marka Kuchcińskiego - Marszałka Sejmu i innych oraz Ambasadora Kanady i Polsko Litewskiej Izby Handlowej skierowane do Tomasza Pisuli - Prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w sprawie ustawy "apteka dla aptekarza".

- Jak wynika z informacji uzyskanej od Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., która przekazała nam te dokumenty, negatywne stanowisko Ambasadora USA ws. nowelizacji prawa farmaceutycznego zostało przekazane ustnie w czasie spotkania w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. - pisze dr Piotr Brukiewicz, Prezes Śląskiej Rady Aptekarskiej.

Przypomnijmy, że na załączone listy i uzgodnienia powołał się prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w swoim stanowisku przekazanym przewodniczącemu Nadzwyczajnej Komisji ds. deregulacji, do której został skierowany poselski projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego.
- Wprowadzenie w proponowanym dotychczas brzmieniu zmian w prawie farmaceutycznym, może wprost wpłynąć na wycofanie się zagranicznych podmiotów z rynku aptecznego w Polsce - czytamy w liście PAIiIZ. - Skutkiem takich działań będzie m.in. zamykanie sieci aptek, zwalnianie pracowników oraz ryzyko wystąpienia w ramach Dwustronnych Umów Inwestycyjnych (tzw. BIT) zawartych przez Skarb Państwa z innymi krajami z wnioskami odszkodowawczymi za wywłaszczanie zainwestowanych aktywów - pisał Tomasz Pisuła, prezes zarządu PAIiIZ (więcej na ten temat w artykule Ambasady USA, Izraela, Kanady oraz Litwy interweniują w sprawie zmian na rynku aptek).

Jednocześnie pojawiły się sugestie, że nagły sprzeciw wicepremiera Mateusza Morawieckiego wobec wprowadzenie zasady "apteka dla aptekarza" wynika z rozmów z przedstawicielami izraelskich inwestworów na polskim rynku apteczny (więcej na ten temat w artykule: Morawiecki pomaga izraelskiej sieci Super-Pharm?).

Listy zagranicznych ambasadorów i organizacji można pobrać z TEGO ADRESU.

Źródło: SIA

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj