Przedsiębiorca w Wielkopolsce dostał 5 lat na otwarcie apteki | farmacja.pl

Przedsiębiorca w Wielkopolsce dostał 5 lat na otwarcie apteki

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-11-06 14:59:43 /

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu wydał od początku roku 11 promes zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych. Jeden z przedsiębiorców, którzy je otrzymali, zyskał dzięki temu nawet pięć lat na otwarcie apteki...

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu pojawiły się decyzje dotyczące udzielenia promesy zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. W sumie wielkopolski WIF udzielił ich od początku roku aż 11. Zdecydowana większość to efekt wniosków złożonych przez przedsiębiorców w czerwcu - tuż przed wejściem w życie "apteki dla aptekarza".

Promesa ma charakter decyzji administracyjnej i mowa o niej w art. 37am prawa farmaceutycznego. Przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą w dziedzinie podlegającej zezwoleniu, może ubiegać się o przyrzeczenie wydania zezwolenia, zwane „promesą”. W promesie można uzależnić udzielenie zezwolenia od spełnienia warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem. W postępowaniu o udzielenie promesy stosuje się przepisy dotyczące udzielania zezwoleń, określonych przepisami ustawy.
W promesie ustala się okres jej ważności, z tym że nie może on być krótszy niż 6 miesięcy. W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:

uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy
wnioskodawca nie spełnił wszystkich warunków podanych w promesie,
wnioskodawca nie spełnia warunków wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
jest to uzasadnione zagrożeniem obronności lub bezpieczeństwa państwa lub innego ważnego interesu publicznego.

Jedna z promes udzielonych przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego jest ważna 5 lat. Oznacza to, że przedsiębiorca - niezależnie od tego czy spełnia kryteria "apteki dla aptekarza" - będzie mógł otworzyć swoją aptekę nawet w 2022 roku.

Źródło: wif.poznan.ibip.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj