Autor: Marcin Snoch Opublikowano: 17 maja 2018

Przegląd lekowy 32 – nieżyt nosa

Artykuł pochodzi z serwisu

W pewien wiosenny, ciepły dzień na konsultacje przychodzi Wojciech. Jest młodym człowiekiem o otwartym umyśle. Pracuje jako przedstawiciel handlowy, więc dużo jeździ autem. Ostatnio miał stresujący czas w pracy ze względu na redukcję personelu. Jednak pozostał w pracy, a nawet zaproponowano mu awans. Jak twierdzi, życie byłoby piękne, gdyby nie nieżyt nosa.

Postanowił umówić się na przegląd lekowy, kiedy dowiedział się o takiej możliwości w Twojej aptece. Nie choruje na żadne przewlekłe choroby, jednak od pewnego czasu nie może sobie z między innymi z katarem. Nie rozmawiał o nich ze swoim lekarzem.

przegląd lekowy nieżyt nosa
Problemem Wojciecha jest nieżyt nosa. Czy wiesz jak mu pomóc? Shutterstock.

Wywiad

Płeć Mężczyzna
Wiek 35 lata
Wzrost 185 cm
Waga 80 kg
Choroby przewlekłe brak

 

Leki Dawkowanie
xylometazolina 0,1% 2-3 razy dziennie
estazolam 2 mg doraźnie na noc

Z wywiadu dowiadujesz się, że Wojciech od miesiąca ma problemy z nieżytem nosa. Objawy to wodnisty wyciek z nosa i kichanie. Żeby poprawić jakość życia stosuje cały czas xylometazolinę w kroplach. Wojciech narzeka też na problemy z koncentracją i czuje się senny. Po zadaniu dodatkowych pytań okazuje się, że w związku z problemami ze snem stosuje od 2 tygodni estazolam. Dzięki lekowi wreszcie przesypia całe noce. Pomimo długiego snu czuje się niewyspany i ma problemy z koncentracją po wstaniu. Martwi go też dlatego, że często jeździ autem i ma problemy ze skupieniem się w czasie jazdy. Wojciech prosi Cię też o krople na zaczerwienione i piekące oczy, gdyż od mniej więcej miesiąca ma z tym problem. Sądzi, że to przez pracę przy komputerze lub klimatyzację w samochodzie.

Może zainteresuje Cię inny przypadek: Do apteki zgłasza się pacjent chory na cukrzycę typu 2 i nadciśnienie tętnicze. Dodatkowo otrzymał zestaw leków przeciwbólowych w związku z wypadkiem.

Problemy lekowe

 

 

Problem Przyczyna Interwencja Potencjalny/Rzeczywisty
Podejrzenie alergicznego nieżytu nosa Brak terapii mimo wskazań. Pacjent powinien stosować leki przeciwalergiczne Wizyta u lekarza celem diagnostyki. Zaproponowanie doraźnego leczenia OTC Rzeczywisty
Efektywność terapii niewystarczająca – niewłaściwe leczenie alergii Niewłaściwy lek – xylometazolina nie nadaje się do długiego stosowania w alergicznym nieżycie nosa. Odstawienie xylometazoliny. Wizyta u lekarza celem diagnostyki. Zaproponowanie doraźnego leczenia OTC Rzeczywisty
Reakcje niepożądane leku – nieżyt spowodowany zbyt długim stosowaniem xylometazoliny Lek zbyt długo stosowany Odstawienie xylometazoliny Rzeczywisty
Działanie niepożądane leku – senność po estazolam Niewłaściwy lek – estazolam ma zbyt długi t 0,5. Konsultacja z lekarzem, odstawienie estazolamu. Rzeczywisty

Według informacji jakie dostarczył Wojciech, możesz podejrzewać u niego Alergiczny Nieżyt Nosa. Wodnista wydzielina z nosa, zaczerwienione, piekące oczy, kichanie w okresie wiosennym najprawdopodobniej oznacza właśnie to schorzenie. Jednak nie w naszych kompetencjach leży stawianie diagnozy.

Na pewno w tym przypadku niewłaściwym lekiem jest xylometazolina. Po pierwsze może być stosowana przez 7-10 dni. Przy dłuższej aplikacji może powodować katar z odbicia i być problemem większym niż tylko alergia.

Drugim bardzo istotnym problemem jest estazolam. Jest to benzodiazepina o t ½ równym 10-24h. Oznacza to, że będzie ona działać następnego dnia. Objawiać się to może zbyt dużą sennością Wojciecha na dzień po zastosowaniu leku. Dodatkowym niebezpieczeństwem jest to, że Wojciech jest kierowcą. Benzodiazepina tak długo działająca będzie opóźniała czas reakcji. Wojciech może być niebezpiecznym kierowcą i stanowić zagrożenie dla siebie jak i dla innych uczestników ruchu. Jest to o tyle podstępne, że nie łączy tego faktu z wieczornym zastosowaniem leku.

Ponadto alergiczny nieżyt nosa może być przyczyną bezsenności. Co może oznaczać, że leczenie bezsenności powinno polegać na właściwym zajęciu się nosem.

Rozwiązanie

Najważniejsze jest odstawienie przez Wojciecha benzodiazepiny. W celu poprawy jakości snu powinien przede wszystkim zadbać o jego higienę. Dobrze byłoby przygotować materiały edukacyjne dla niego. Ponadto Wojciech powinien zająć się diagnostyką alergicznego nieżytu nosa. Choroba ta może powodować bezsenność, więc właściwie leczenie powinno rozwiązać ten problem.

Jeżeli pomimo wprowadzonych zmian i właściwego leczenia, pacjent dalej będzie mieć problemy ze snem, to powinien udać się do psychiatry. Specjalista sprawdzi czy bezsenność nie jest objawem innej choroby np. depresji. Poza tym dobierze lepsze leki, które w mniejszym stopniu będą wpływać na codzienne funkcjonowanie Wojciecha.

Drugą istotną sprawą jest diagnostyka alergicznego nieżytu nosa. Powinien zająć się tym lekarz, gdyż farmaceuta nie ma odpowiedniej wiedzy ani kompetencji do diagnozowania chorób. Jednakże możesz z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że leki stosowane w leczeniu alergicznego nieżytu nosa przyniosą ulgę Wojciechowi. W związku z tym możesz mu zaproponować zarówno doustne jak i miejscowe leki przeciwalergiczne. Leki o działaniu ogólnym będą działać dłużej oraz na wszystkie objawy alergii (wysięk z nosa, zaczerwienienie spojówek, kichanie). Natomiast niektóre z nich mogą powodować senność, dlatego warto na to zwrócić uwagę. Według amerykańskiej Federal Flight Administration bezpiecznie przez pilotów może być stosowana loratadyna, desloratadyna i feksofenadyna [4].

Jeśli chodzi o leki miejscowe, to będą one działać szybciej, ale będą działać tylko w miejscu podania, co oznacza że Wojciech musiałby mieć zarówno krople oczne jak i krople do nosa. Lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie miejscowych leków przeciwhistaminowych niż kromonów, ze względu na siłę i czas działania.

Bibliografia

 1. mp.pl interna – Alergiczny nieżyt nosa – https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.17.3.
 2. Charakterystyka Produktu Leczniczego – xylometazolin WZF
 3. Charakterystyka Produktu Leczniczego – Estazolam
 4. Federal Flight Administration – Guide for Aviation Medical Examiners https://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/avs/offices/aam/ame/guide/pharm/antihist/Artykuł Przegląd lekowy 32 – nieżyt nosa pochodzi z serwisu Aptekarz.pl.

Artykuł Przegląd lekowy 32 – nieżyt nosa pochodzi z serwisu aptekarz.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz