REKLAMA
Autor: Iwona Napierała Opublikowano: 24 maja 2018

Przegląd lekowy 33 – nadciśnienie tętnicze – problemy lekowe

Artykuł pochodzi z serwisu

W pewne wiosenne przedpołudnie, do apteki przychodzi stała pacjentka – Pani Krystyna. Regularnie realizuje recepty na leki na nadciśnienie tętnicze dla siebie i męża. Niestety niedawno mąż pani Krystyny zmarł, a jej od tej pory nie było w aptece. Dzisiaj przyszła do apteki podpytać o niepokojące ją objawy. Po krótkiej rozmowie z namawiasz ją , żeby przyniosła stosowane obecnie leki, w celu oceny terapii. 

Problemy lekowe

REKLAMA

Jakie problemy lekowe ma pacjentka? Fot. Shutterstock

REKLAMA
Płeć Kobieta
Wiek 61 lat
Wzrost 158 cm
Waga 85 kg
Choroby przewlekłe Ciężkie nadciśnienie tętnicze
Depresja
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

 

Leki Dawkowanie
Xetanor 20 mg 1-0-0 (obecnie odstawiono)
Verospiron 50 mg 2-0-0
Vilpin 10 mg 0-0-1
Betalok ZOK 100 mg 1-0-0
Warfin 3 mg 0-0-1

Leki dodatkowe:

Leki Dawkowanie
Ketonal 50 mg 1-0-1
Potas suplement diety 1-0-0

Wywiad

Pani Krystyna choruje na oporne w leczeniu nadciśnienie tętnicze (Zajrzyj: Nadciśnienie tętnicze – rodzaje i klasyfikacja). Obecnie stosuje spironolakton w dawce 100 mg raz dziennie rano (Verospiron), amlodypinę w dawce 10 mg raz dziennie wieczorem (Vilpin) oraz metoprolol 100 mg rano (Betalok ZOK). Zapytana o wyniki przyznaje, że nie wie jakie są, ponieważ popsuł się jej ciśnieniomierz, a w związku z ostatnimi wydarzeniami w jej życiu (śmierć męża) nie miała głowy, żeby go naprawić.

Poza tym Pani Krystyna cierpi również na chorobę zakrzepową i przyjmuje obecnie warfarynę w dawce 3 mg dziennie (Warfin). W rozmowie pacjentka przyznaje, że ostatnie INR było wysoki wynosiło 4,5; ale nie miała czasu i głowy skonsultować wyniku z lekarzem.

Ze względu na ostatnie wydarzenia Pani Krystyna otrzymała od lekarza pierwszego kontaktu paroksetynę w dawce 20 mg (Xetanor), lek stosowała kilka dni, ale odstawiła go, ponieważ stwierdziła, że wcale nie potrzebuje dodatkowego leczenia i już czuje się lepiej.

Wśród leków stosowany przez pacjentkę na własną rękę znajdują się ketoprofen 50 mg, który przyjmuje dwa razy dziennie w celu uśmierzenia bólu po ekstrakcji zęba oraz suplement diety zawierający w swoim składzie potas – zakupiła go w aptece, ponieważ od koleżanki słyszała, że przy lekach moczopędnych stosowanych w nadciśnieniu (a taki ma zaordynowany) powinna uzupełniać potas, a lekarz najwidoczniej zapomniał jej go przepisać.

Jednak największym zmartwieniem Pani Krystyny jest jej ostatnie samopoczucie. Zgłasza zawroty głowy, problemy ze snem, dziwne mrowienia i szumy uszne.

Problemy lekowe

 

Problem Przyczyna Interwencja Istotność
Reakcja niepożądana leku Objawy odstawienia paroksetyny Brak Rzeczywisty
Reakcja niepożądana leku Hiperkalemia związana z jednoczesnym stosowanie spironolaktonu i potasu Oznaczenie poziomu potasu, odstawienie suplementu diety Potencjalny
Reakcja niepożądana leku Ryzyko krwawienia w wyniku jednoczesnego przyjmowania ketoprofenu i warfaryny Odstawienie ketoprofenu Potencjalny
Terapia nieefektywna Obniżenie wydajności leczenia przeciwnadciśnieniowego przy jednoczesnym stosowaniu ketoprofenu Odstawienie ketoprofenu, naprawa ciśnieniomerza Potencjalny
Reakcja niepożądana leku Wzrost wartości INR po zastosowaniu nieodpowiedniej dawki warfaryny Jak najszybsza konsultacja z lekarzem w celu modyfikacji leczenia warfaryną. Rzeczywisty

Niepokojące Panią Krystynę objawy mogą być spowodowane kilkoma różnymi czynnikami:

 • nagłym odstawieniem paroksetyny (lek ten należy odstawiać stopniowo)
 • hiperkaliemią związaną z jednoczesnym stosowaniem potasu i spironolaktonu
 • nieefektywnym leczeniem nadciśnienia w wyniku źle dobranych leków, ale również jednoczesnego przyjmowania ketoprofenu, który wpływa na skuteczność ich działania hipotensyjnego.

Poza tym pacjentce należy zwrócić uwagę, iż nie powinna stosować ketoprofenu nie tylko ze względu na ryzyko zwiększenia ciśnienia krwi, ale również wzrost ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego w połączeniu z warfaryną (tym bardziej, że przez jakiś czas pacjentka przyjmowała również paroksetynę).

Wysokie INR jest ważnym sygnałem, który wpływa na potrzebę modyfikacji obecnie stosowanej terapii i nie powinien być przez pacjentkę bagatelizowany.

Rozwiązanie

Pani Krystyna na pewno powinna naprawić ciśnieniomierz, aby sprawdzić czy niepokojące objawy nie są związane z nieunormowanym ciśnieniem krwi. Należy jej również zalecić odstawienie preparatu potasu oraz oznaczenie stężenia tego pierwiastka w surowicy krwi.

Niepokojące objawy powinna również obserwować wnikliwie przez następne kilka-kilkanaście dni. Jeśli były one spowodowane zbyt nagłym przerwaniem stosowania paroksetyny, to powinny samoistnie ustąpić.

Ketoprofen pacjentka musi natychmiast odstawić ze względu na wzrost ryzyka krwawienia i potencjalny jego wpływ na terapię przeciwnadciśnieniową. W celu uśmierzenia bólu można jej zaproponować preparat zawierający w swoim składzie paracetamol.

Natomiast ze względu na wysoki wynik INR pacjentka w trybie pilnym powinna się udać do lekarza. Leczenie warfaryną powinno zostać zmodyfikowane, tak aby INR wrócił do bezpiecznej wartości. Przyczyną wysokiego INR może być także wypychanie warfaryny z wiązań z białkami przez ketoprofen. Jest to kolejny argument za niestosowaniem NLPZ.

Bibliografia

 1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Warfin 11/2012
 2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Verospiron 07/2013
 3. Charakterystyka Produktu Leczniczego Xetanor 01/2011
 4. Charakterystyka Produktu Leczniczego Ketonal Active 02/2014
 5. www.drugs.com/interactions-check.phpArtykuł Przegląd lekowy 33 – nadciśnienie tętnicze – problemy lekowe pochodzi z serwisu Aptekarz.pl.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz