REKLAMA
Autor: Marcin Snoch Opublikowano: 29 maja 2018

Przegląd lekowy 34 – problemy z leczeniem cukrzycy – rozwiązanie

Artykuł pochodzi z serwisu

Pani Irena od dłuższego czasu leczy się na nadciśnienie tętnicze, a od czterech miesięcy na cukrzycę typu. W związku z tym jest częstym gościem w Twojej aptece. Jest osobą uśmiechniętą i zadowoloną z życia. Dobrze jest z nia porozmawiac, bo zawsze dostarcza dużo dobrej energii. Możesz ją często obserwować jak energicznym krokiem idzie obok apteki do pracy, na spacer, bądź na spotkanie ze znajomymi. Niestety ostatnimi czasy jest trochę przygaszona. Twierdzi, że ma problemy z leczeniem cukrzycy. Dlatego też postanowiła umówić się z Tobą na przegląd lekowy.

problemy z leczeniem cukrzycy
Czy wiesz jak pomóc pani Irenie? fot. Shutterstock
Płeć Kobieta
Wiek 63 lata
Wzrost 165 cm
Waga 85 kg
Choroby Nadciśnienie tętnicze
Cukrzyca typu 2

 

REKLAMA

Leki

Leki Dawkowanie
Metformina 850 mg 1-1-1
Amaryl 1 mg (glimepiryd) 1-0-0
Polpril 5 mg (ramipril) 1-0-0
Indapen SR (indapamid) 1-0-0

Wywiad – jakie są problemy z leczeniem cukrzycy?

Pani Irena oprócz zestawu leków przynosi także wyniki badań, między innymi HbA1c – 8,4% (Zajrzyj: Kryteria wyrównania dla cukrzycy). Lekarz diabetolog ich nie widział, bo czas oczekiwania na wizytę jest bardzo długi, a do lekarza pierwszego kontaktu jeszcze nie dotarła.

REKLAMA

Pani Irena pyta się o konieczność pomiaru glikemii. Okazuje się, że od dwóch miesięcy nie dokonuje samokontroli poziomu glukozy we krwi. Okazuje się, że nakłuwanie bardzo ją boli i nie może się przemóc do robienia badań. Nie pamięta też kiedy ostatni raz zmieniała lancet. Podejrzewa, że ponad miesiąc temu. W efekcie nie wie jaką ma glikemię. Dodatkowo nie analizuje dokładnie swojej diety. Przyznaje, że nie jest ona zbyt restrykcyjna. Niestety lubi słodycze i nie ogranicza ich stosowania. Pije też dużo soków owocowych i nie widzi w tym nic niebezpiecznego dla niej. Nie czuje żeby dieta wpływała negatywnie na jej życie, choć czuje się nieco senna, więcej pije, a co za tym idzie częściej oddaje mocz.

Po zadaniu dodatkowych pytań okazało się, że pani Irena nie stosuje metforminy. Odstawiła lek w pierwszym miesiącu leczenia. Zrobiła tak ze względu nie trudne do zaakceptowania przez nią biegunki. Jak tylko przestała stosować lek biegunki minęły, co utwierdziło panią Irenę w decyzji.

Problemy lekowe

 

Problem Przyczyna Interwencja Potencjalny/ Rzeczywisty
Nieskuteczna terapia cukrzycy. Samowolne odstawienie metforminy przez pacjentkę. Edukacja nt działania metforminy. Próba powrotu do leczenia. Zalecenie wizyty u lekarza Rzeczywisty
Nieskuteczna terapia cukrzycy. Brak monitorowania terapii. Edukacja pacjentki. Propozycja alternatywnych sposobów pomiaru glikemii. Rzeczywisty
Nieskuteczna terapia cukrzycy. Pacjentka nie stosuje diety. Edukacja pacjentki. Przygotowanie odpowiednich ulotek. Rzeczywisty
Działanie niepożądane metforminy Częste działanie niepożądane leku, zwykle przemijające z czasem. Zbyt krótki czas terapii. Edukacja nt działania metforminy. Próba powrotu do leczenia. Zalecenie wizyty u lekarza Rzeczywisty

Problemy z leczeniem cukrzycy

Podstawowym błędem pani Ireny jest samowolne odstawienie metforminy. Jednak trudno jej się dziwić, skoro doświadczyła trudnych do zaakceptowania działań niepożądanych od tego leku. Problemy z biegunką niestety są dość częste u osób zaczynających stosowanie metforminy. Efekt ten powinien samoistnie ustąpić z czasem. Niestety nie jest to gwarantowane. Problem z odstawieniem metforminy może też wynikać z niewłaściwej komunikacji. Być może jeśli pani Irena wiedziałaby o ryzyku działań niepożądanych i o tym, że powinny minąć, zachowałaby się inaczej.

Kolejnym problemem naszej pacjentki jest brak monitorowania glikemii. Szczególnie jest to kłopotliwe w momencie kiedy odstawiła metforminę. Wyniki badań HbA1c pokazują, że średni poziom glikemii w ostatnich 3 miesiącach był zbyt wysoki. Jednak skoro pacjentka nie stosuje diety i jednego z leków przeciwcukrzycowych, to nie jest to dziwne.

Problem z monitorowaniem terapii może też wynikać ze zbyt rzadkiej zmiany lancetów. Nikt pani Irenie nie powiedział jak często trzeba je zmieniać. W efekcie używała zbyt długo tego samego lancetu. Pomijając kwestie higieniczne, tępy lancet na pewno zwiększał ból przy nakłuwaniu.

Ostatnim problemem jest dieta. Osoby chorujące na cukrzycę typu 2 powinny dostosować do co jedzą do swojej choroby. Bez tego leczenie będzie dużo mniej skuteczne. Dodatkowo otyłość będzie pogarszać rokowania leczenia. W związku z tym zmniejszenie masy ciała jest jednym z ważniejszych celów.

Rozwiązanie

Pani Irena powinna mimo wszystko spróbować podjąć leczenie metforminą. Być może biegunki ustąpią po pewnym czasie. Poza tym dobrze żeby udała się do lekarza, gdyż może być konieczna modyfikacja dawki leku. Im wyższa dawka, tym większe ryzyko działań niepożądanych. Jednak ustalenie schematu leczenia należy do lekarza.

Jeśli pani Irena będzie stosować właściwą technikę nakłuwania i często zmieniać lancety, to ból może być mniejszy. Powinna wypróbować czy odczucia przy nowym lancecie będą do zaakceptowania. Jeśli dalej nie będzie w stanie samodzielnie mierzyć glikemii, to rozwiązaniem dla niej mogą być rozwiązania oparte na sensorach bezprzewodowych jak FreeStyle Libre. Sensor wystarczy wkłuć raz na 14 dni, a pomiaru dokonuje się przez zbliżenie czytnika do sensora. Systemy tego typu są skierowane przede wszystkim do osób chorych na cukrzycę typu 1, kiedy dokładny pomiar glikemii jest bardzo istotny i musi być często wykonywany. U pani Ireny wystarczy jeden pomiar glikemii dziennie (o różnych porach) i raz w tygodniu skrócony profil glikemiczny (1 pomiar na czczo i po głównych posiłkach). Być może taka częstotliwość będzie do zaakceptowania przez pacjentkę.  Jeśli nie, to systemy ciągłego monitorowania glikemii mogą być dla niej alternatywą.

Jednak dużo istotniejsze jest przestrzeganie przez panią Irenę odpowiedniej diety. Być może nie zdawała sobie z tego sprawy. Dlatego istotna jest jej edukacja. Najlepiej jakby oprócz informacji na spotkaniu, otrzymała też kilka ulotek mówiących o właściwej diecie.

Źródła

 1. Indeks leków mp.pl – metformina
 2.  CGM KONTRA FGM CZYLI CHARAKTERYSTYKA NOWOCZESNYCH METOD SAMOKONTROLI Porównanie systemów ciągłego monitorowania glikemii – https://diabetyk24.pl/blog-section/cgm-fgm-porownanie-sensorow
 3. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2017, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Diabetologia Praktycna, 2017, tom 3, suplement A – https://cukrzyca.info.pl/content/download/15879/241290/file/DK_Suplement%20A_2017_calosc_makieta_bff.pdf

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz