REKLAMA
Autor: Marcin Snoch Opublikowano: 12 czerwca 2018

Przegląd lekowy 36 – problemy z dabigatranem

Artykuł pochodzi z serwisu

Pan Maciej jest Twoim pacjentem od dłuższego czasu. Do niedawna realizował tylko recepty na leki na nadciśnienie tętnicze. Pojawienie się choroby przewlekłej dało mu impuls, żeby zacząć dbać o siebie. Zmienił dietę, zaczął częściej wyjeżdżać w góry, schudł kilka kilogramów. Realizując recepty opisywał swoje górskie wycieczki. Chwalił się zdobytymi Górskimi Odznakami Turystycznymi. Niestety pół roku temu przeszedł udar mózgu. Na szczęście obyło się bez trwałych zmian i dość szybko wrócił do dawnej aktywności. Przyczyną udaru najprawdopodobniej było migotanie przedsionków, które zostało wykryte u pana Macieja w czasie pobytu w szpitalu. Dzisiaj pan Maciej przyszedł na umówiony przegląd lekowy, gdyż zgłosił, że ma problemy z dabigatranem (Pradaxa).

problemy z dabigatranem
Jakie problemy w leczeniu dabigatranem ma pan Maciej? fot. Shutterstock
Płeć Mężczyzna
Wiek 58 lat
Wzrost 185 cm
Waga 89 kg
Choroby przewlekłe Nadciśnienie tętnicze
Migotanie przedsionków
Hipercholesterolemia

Leki podstawowe

Leki Dawkowanie
Perindopril (5mg) + indapamid (1,25) – Tertensif kombi 1-0-0
Dabigatran (Pradaxa 150 mg) 1-0-1
Atorwastatyna (Atorvasterol 20 mg) 0-0-1

Leki dodatkowe

Leki Dawkowanie
Itrakonazol 100 mg 2-0-2 (przez 7 dni, potem przerwa)
Xylometazolina 0,1% 1-0-1

 

REKLAMA

Wywiad- problemy z dabigatranem

W czasie rozmowy pan Maciej pokazuje pomiary ciśnienia krwi, które regularnie robi w domu. Są w normie, więc leczenie nadciśnienia tętniczego przebiega prawidłowo. 2 tygodnie temu zrobił lipidogram:

REKLAMA
 • Cholesterol całkowity 155 mg/dl
 • LDL – 90 mg/dl
 • HDL – 60 mg/dl
 • triglicerydy 120 mg/dl

Jeśli chcesz przypomnieć sobie jakie są prawidłowe wyniki lipidogramu zajrzyj tutaj: Lipidogram – co trzeba wiedzieć?

W czasie wywiadu sprawdzasz zakupy pana Macieja. Okazuje się, że powinien dwa tygodnie temu wykupić kolejne opakowanie leku Pradaxa. Po zadaniu dodatkowych pytań okazuje się, że tego nie zrobił. Wynikało to z ceny leku i problemów z dostępnością w lepszej cenie.

Poza tym od miesiąca pan Maciej leczy się u dermatologa, w związku z grzybicą paznokci. Lekarz zalecił mu terapię pulsową itrakonazolem. Pacjent nie wspominał dermatologowi o tym, że jest w trakcie leczenia przeciwkrzepliwego.

Pan Maciej zapytany o ksylometazolinę, przyznał, że stosuje ją od miesiąca. Podejrzewa u siebie alergię, bo zaczął mieć katar jak się zaczęła wiosna. Uznał to za nieistotny problem i nie mówił o tym lekarzowi. Kupił kiedyś cetyryzynę bez recepty, jednak czuł po niej dużą senność. Uznał zatem, że leczenie doustne nie jest dla niego.

Problemy lekowe

 

Problem Przyczyna Interwencja Rzeczywisty/ Potencjalny
Niepowodzenie terapii – ryzyko ponownego udaru Pacjent nie stosuje leku dabigatran (Pradaxa) Potencjalny
Działanie niepożądane leku – zwiększone ryzyko krwawień Interakcja między dabigatranem a itrakonazolem Potencjalny
Działanie niepożądane leku – zwiększone ryzyko rabdomiolizy i uszkodzenia nerek przez atorwastatynę Interakcja między itrakonazolem i atorwastatyną Potencjalny
Brak terapii mimo wskazań – podejrzenie alergicznego nieżytu nosa. Pacjent nie konsultował się z lekarzem Rzeczywisty
Brak terapii mimo wskazań – podejrzenie alergicznego nieżytu nosa Działanie niepożądane leku – senność po cetyryzynie Rzeczywisty
Działanie niepożądane leku – reakcja z odstawienia przy długotrwałym stosowaniu miejscowych alfa-mimetyków Pacjent zbyt długo stosuje lek Rzeczywisty

 

Komentarz – problemy z dabigatranem

Problemy lekowe pana Macieja dotyczą przede wszystkim leczenia przeciwkrzepliwego. Po pierwsze nie stosuje od dwóch tygodni dabigatranu. Oczywistością jest, że naraża się w ten sposób na kolejny udar mózgu. Konsekwencje kolejnego mogą być dużo poważniejsze.

Drugim problemem jest interakcja dabigatranu z itrakonazolem. Ten lek przeciwgrzybiczy jest inhibitorem glikoproteiny P, która odpowiada za usuwanie m.in. leków z organizmu. W efekcie wzrośnie stężenie dabigatranu we krwi, co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem krwotoków m.in. z przewodu pokarmowego lub wewnętrznych.

Kolejnym problemem lekowym jest zwiększone ryzyko rabdomiolizy i uszkodzenia nerek. Przyczyną tego może być wzrost stężenia atorwastatyny we krwi, w wyniku interakcji z itrakonazolem. Itrakonazol oprócz blokowania glikoproteiny P, hamuje też enzymy wątrobowe odpowiedzialne za metabolizm m.in. atorwastatyny.

Innym problemem lekowym jest brak leczenia alergicznego nieżytu nosa, który najprawdopodobniej występuje u pana Macieja. Jako farmaceuci nie możemy tego jednoznacznie zdiagnozować. Jednak na podstawie objawów można postawić hipotezę o obecności tej choroby u pacjenta. Efektem braku sensownej terapii jest samowolne i zbyt długie stosowania alfa mimetyku (ksylometazoliny) przez pana Macieja. Konsekwencją tego może być nieżyt nosa wywołany przez alfa-mimetyk i uzależnienie się od kropli z tym składnikiem.

Niechęć do właściwego leczenia zapewne wynika z pojawienia się działania niepożądanego cetyryzyny u pana Macieja. Z nowszych leków przeciwhistaminowych, cetyryzyna jest jednym z najczęściej wywołującym senność.

Źródła

 1. Charakterystyka Produktu Leczniczego – Pradaxa
 2. Charakterystyka Produktu Leczniczego – Orungal
 3. Charakterystyka Produktu Leczniczego – Zyrtec
 4. mp.pl Interna – Alergiczny Nieżyt Nosa –  https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.17.3.
 5. https://www.drugs.com/interactions-check.php?drug_list=276-0,3266-0,1327-0,1406-0,1830-0&types[]=major&types[]=minor&types[]=moderate&types[]=food&types[]=therapeutic_duplication&professional=1
REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz