Autor: Marcin Snoch Opublikowano: 16 lipca 2018

Przegląd lekowy 39 – silne bóle gałek ocznych – rozwiązanie

Artykuł pochodzi z serwisu

Czy wkraplanie preparatu w okolicy środowego kącika oczu i dynamiczne mruganie celem rozprowadzenia leku jest poprawną techniką podawania? Jaki może mieć to związek z tachykardią i kołataniem serca?

To jest część druga artykułu. Pierwsza część jest tutaj: https://aptekarz.pl/przeglad-lekowy-39-silne-bole-galek-ocznych-wstep/2018-07-10/

fot. shutterstock

 

Płeć Mężczyzna
Wiek 68 lat
Wzrost 169 cm
Waga 77 kg
Choroby przewlekłe Jaskra
Tachykardia

 

 

Leki Dawkowanie
Birglau PPH 2-0-2
Betopic S 2-0-2
Betaloc 25 1-0-0

 

Leki dodatkowe:

 

Leki Dawkowanie
Hyabak 1-0-1
Maxiluten 1-0-0

 

Wywiad

Pan Roman przychodzi na przegląd lekowy za namową żony. Sama skorzystała z tej usługi niedawno i okazało się, że dolegliwości, na które skarżyła się od kilku tygodni minęły po zweryfikowaniu stosowanych przez nią leków.

 

U Pana Romana kilka miesięcy temu, podczas rutynowego badania okulistycznego zdiagnozowano jaskrę. Ciśnienie śródgałkowe było na tyle wysokie, że lekarz wdrożył jednoczesne stosowanie dwóch leków – betaksololu (Betopic S) i brymonidyny (Birglau). Pacjent stosuje krople dwa razy dziennie (po jednej kropli do każdego oka).

 

Dodatkowo zakrapla sobie również preparat sztucznych łez. Zapytany o powód stosowania kropli nawilżających Pan Roman mówi, że była promocja w aptece i pomyślał, że skoro ma problemy ze wzrokiem, to może akurat to się przyda. Skarży się jednak, że leczenie nie przynosi oczekiwanych efektów, ponieważ cały czas odczuwa silne bóle gałek ocznych i zaburzenia widzenia. Zapytany o technikę i kolejność zakraplania mówi, że nie stosuje specjalnej techniki, po prostu używa leków w przypadkowej kolejności jeden po drugim, równocześnie ze sztucznymi łzami.

 

Pacjent w ostatnim czasie zakupił w aptece również suplement diety z najwyższą dostępną na rynku dawką luteiny (24 mg). Chce uchronić się przed rozwojem zwyrodnienia plamki żółtej, ponieważ miał przypadki tej choroby w rodzinie.

 

Poza tym Pan Roman od dwóch tygodni stosuje metoprolol w formie leku o przedłużonym uwalnianiu (Betalok ZOK) – jedną tabletkę rano. Preparat ten zalecił mu lekarz pierwszego kontaktu, gdyż pacjent skarżył się na uczucie kołatania serca, a tętno w kilku pomiarach przekraczało 90 uderzeń na minutę. Pan Roman przyznaje, że lekarz rodzinny nie wie o jego problemach ze wzrokiem, ponieważ stwierdził, że to nie ma żadnego związku, a lekarz ten i tak na oczach się za bardzo nie zna.

 

Problemy lekowe

 

Problem Przyczyna Interwencja Istotność
Reakcja niepożądana leku Działanie niepożądane wywołane stosowaniem betaksololu Rzeczywisty
Terapia zbyteczna Bezzasadne stosowanie preparatu sztucznych łez Rzeczywisty
Terapia zbyteczna Pochopne zalecenie pacjentowi metoprololu Potencjalny
Brak efektu terapii Brak efektu klinicznego z powodu nieprawidłowego stosowania kropli ocznych Rzeczywisty
Wybór preparatu Preparat niewłaściwy – suplement diety z luteiną Rzeczywisty

 

 Rozwiązanie

 

Problem Przyczyna Interwencja Istotność
Reakcja niepożądana leku Działanie niepożądane wywołane stosowaniem betaksololu Poinstruowanie pacjenta o prawidłowej technice zakraplania oczu Rzeczywisty
Terapia zbyteczna Bezzasadne stosowanie preparatu sztucznych łez Odstawienie preparatu sztucznych łez lub odsunięcie jego stosowania w czasie Rzeczywisty
Terapia zbyteczna Pochopne zalecenie pacjentowi metoprololu Konsultacja z lekarzem po wdrożeniu prawidłowej techniki zakraplania oczu i ewentualne odstawienie leku Potencjalny
Brak efektu terapii Brak efektu klinicznego z powodu nieprawidłowego stosowania kropli ocznych Poinstruowanie pacjenta o prawidłowej technice zakraplania oczu Rzeczywisty
Wybór preparatu Preparat niewłaściwy Zaproponowanie pacjentowi alternatywnego suplementu diety Rzeczywisty

 

 

Komentarz

 

Podstawowym zaleceniem dla pacjenta jest nauka odpowiedniej techniki zakraplania oczu. Przede wszystkim pomiędzy kolejnymi lekami należy zrobić 10-15 minut przerwy, nigdy nie należy ich stosować jeden po drugim, szczególnie w połączeniu z preparatem sztucznych łez. Jeśli po dalszym wywiadzie z pacjentem okaże się, że krople nawilżające są mu potrzebne z uwagi na zgłaszane objawy, to można mu poradzić rozdzielenie ich stosowania z czasem przyjmowania leków na jaskrę.

 

Aby zminimalizować ryzyko rozwoju działań niepożądanych terapii (do których należy również tachykardia i kołatania serca), po podaniu leku do worka spojówkowego należy na chwilę zamknąć powiekę i ucisnąć okolice kanalika łzowego. Nieprawidłowym jest wkraplanie preparatu w okolicy środowego kącika oczu i dynamiczne mruganie celem rozprowadzenia leku – takie postępowanie powoduje zwiększone przenikanie leku do dróg łzowych, a następnie do nosa i gardła, co może wpłynąć na zwiększone wchłanianie preparatu do krwioobiegu i rozwój ogólnoustrojowych działań niepożądanych.

 

Po wdrożeniu odpowiedniej techniki pacjent powinien obserwować objawy ze strony serca i skonsultować z lekarzem pierwszego kontaktu ewentualne odstawienie leku. Jednak należy go uprzedzić, że nie powinien o tym decydować sam, gdyż przerwanie terapii betablokerem z dnia na dzień niesie ze sobą ryzyko.

 

Pacjentowi warto również zaproponować alternatywny suplement diety stosowany w profilaktyce AMD, zalecana dawka luteiny w tym przypadku t0 10-15 mg oraz zawartość zeaksantyny w stosunku 1:5 (do luteiny).

 

Bibliografia

 

 1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Birglau PPH 03/2014
 2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Betopic S 12/2015
 3. Stankiewicz A. Suplementacja diety w zwyrodnieniu plamki żółtej związanym z wiekiem. Fakty, mity, zagrożenia. Część I. Przegląd okulistyczny 2015: 4-5
 4. drugs.com/interactions-check.php
 5. Niżankowska H. Prawidłowa technika zakraplania oczu. Medycyna Praktyczna; https://okulistyka.mp.pl/innezagadnienia/76854,prawidlowa-technika-podawania-kropli-ocznych (data wejścia 29-06-2018)

 

 

Artykuł Przegląd lekowy 39 – silne bóle gałek ocznych – rozwiązanie pochodzi z serwisu aptekarz.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz