REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 25 listopada 2019

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc – cichy zabójca

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Przez wiele lat jedynym objawem choroby jest poranny kaszel. W późnym okresie choroby pojawia się duszność podczas wysiłku, czyli brak tchu podczas wchodzenia na schody, biegu lub innego dużego nakładu pracy. Kaszel jest objawem przewlekłego zapalenia oskrzeli, a duszność oznacza, że rozwinęła się również rozedma. Obie choroby połączono jedną nazwą ponieważ często występują razem – i tak oto w klasyfikacji ICD-10 pod kodem J44 pojawiła się przewlekła choroba obturacyjna płuc.

Dwudziestego listopada obchodzony jest Światowy Dzień POChP jest organizowany przez Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) we współpracy z pracownikami służby zdrowia i grupami pacjentów z POChP na całym świecie. Jego celem jest podnoszenie świadomości na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i poprawa opieki nad pacjentami cierpiącymi na POChP na całym świecie. Tematem Światowego Dnia POChP 2019 jest hasło „Wszyscy razem aby zakończyć POChP”.

POChP zabija coraz częściej

POChP jest najczęstszą chorobą układu oddechowego ludzi dorosłych. Według Światowej Organizacji  Zdrowia już dziś stanowi 5 pod względem częstości przyczynę śmierci na świecie z tendencją wzrostową – do 2030 roku POChP będzie trzecią najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Bardzo często jest powodem przyjęcia do szpitala, a liczba zgonów wśród pacjentów hospitalizowanych jest wyższa niż w przebiegu ostrego zawału serca. POChP częściej dotyczy mężczyzn niż kobiet. W różnych krajach częstość zachorowań na tą przypadłość jest zmienna i zależy to głównie od rozpowszechnienia nałogu palenia papierosów w przeszłości. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że z powodu POChP co roku umiera na świecie ponad 2,75 miliona ludzi. W Polsce na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc cierpi ponad 2 miliony osób, co roku umiera na nią blisko 15 tysięcy, a ponad 10 milionów jest zagrożonych tą chorobą z powodu palenia papierosów, które są jej główną przyczyną.

REKLAMA

Farmakoterapia POChP

Pacjenci bardzo często mylą POChP z astmą, dlatego też tak ważne jest umiejętne rozróżnienie tych dwóch jednostek chorobowych, bowiem podstawowy schemat leczenia i podtrzymywania przewlekłem farmakoterapii jest zgoła odmienny. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na elementy różnicujące te dwie jednostki chorobowe – astma w przeciwieństwie do POChP ma często początek w dzieciństwie, objawy o charakterze napadowym i zmiennym nasileniu, często występujące w nocy lub nad ranem, zmienne i często odwracalne ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe w badaniach czynnościowych. U niektórych chorych odróżnienie astmy od POChP może być trudne, a u części chorych stwierdza się zarówno objawy astmy, jak i POChP, i należy u nich rozpoznać nakładanie astmy i POChP.

REKLAMA

Lekiem z wyboru w stabilnej postaci POChP są leki rozkurczające oskrzela – zmniejszają duszność, poprawiają tolerancję wysiłku i zmniejszają ryzyko zaostrzeń. Stosuje się je doraźnie lub regularnie, a wybór leku zależy m.in. od indywidualnej reakcji chorego oraz od współistnienia innych chorób, szczególnie układu krążenia. Stosowanie leków wziewnych o długim czasie działania jest skuteczniejsze i wygodniejsze dla chorego – leczenie skojarzone LABA i LAMA jest skuteczniejsze w porównaniu ze stosowaniem tych leków w monoterapii (LABA – długo działający β2-mimetyk + LAMA – długo działający lek przeciwcholinergiczny). Przypomnijmy, że lekiem z wyboru w stabilnej postaci astmy są z kolei wziewne glikokortykosteroidy. Stąd ważne jest uwrażliwienie pacjentów o „niepożyczaniu” sobie leków od członków rodziny, bowiem ich forma i teoretyczne wskazanie są podobne, jednak mechanizm ich działania poprawia lub osłabia stabilizację pacjentów z każdą z tych chorób.

POChP w aptece

Zasadnicze znaczenie ma prawidłowa technika inhalacji leków. Przy wyborze rodzaju inhalatora lekarz powinien uwzględnić umiejętności oraz preferencje chorego. Zadaniem farmaceuty w aptece jest zademonstrowanie choremu prawidłowej technikę inhalacji i podczas kolejnych wizyt sprawdzanie, czy używa on inhalatora prawidłowo – można go zapytać jak odczuwa skutki zażywania leku lub poprosić o pokazanie, w jaki sposób używa swojego inhalatora. Zanim się stwierdzi, że aktualne leczenie jest niewystarczające, należy ocenić technikę inhalacji i przestrzeganie zaleceń przez chorego.

Coś, co możemy robić jako farmaceuci, ale też jako osoby poza swoim miejscem pracy to zachęcanie do zaprzestania palenia tytoniu. Ponadto, warto wskazywać benefity płynące z systematycznej aktywności fizycznej a także szczepień profilaktycznych przeciwko grypie oraz dla osób po 65. roku życia przeciwko zakażeniom pneumokokowym.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych