REKLAMA
Autor: Marcin Snoch Opublikowano: 11 stycznia 2019

Przeziębienie i choroby przewlekłe – przegląd lekowy 46

Artykuł pochodzi z serwisu

W poniedziałek przed południem przychodzi do Ciebie pan Zbigniew. Regularnie wykupuje leki na nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemię i przerost gruczołu krokowego. Dzisiaj prosi Cię o jakiś preparat wspierający funkcjonowanie prostaty, gdyż od tygodnia ma problemy z oddawaniem moczu. Pyta także o coś działającego nasennie. Chcąc rozwiać wątpliwości, zapraszasz pana Zbigniewa na przegląd lekowy.

Mężczyzna w średnim wieku w okularach.

(fot. shutterstock)

REKLAMA

 

REKLAMA
Płeć Mężczyzna
Wiek 66 lat
Wzrost 177 cm
Waga 87 kg
Choroby przewlekłe Przerost prostaty
Nadciśnienie tętnicze
Hipercholesterolemia

 

Leki

Lek Dawkowanie
Finaster 5 mg tabl. 1-0-0
Doxar 4 mg tabl. 0-0-1
Co-prenessa 4+1,25 tabl. 1-0-0
Amlopin dawka tal. 0-01
Atorvasterol 20 mg tabl. 0-0-1
Theraflu Extra Grip saszetki 3-4 razy dziennie
Cirrus tabl. 1-0-1

 

Wywiad

Pan Zbigniew od 10 lat leczy się na nadciśnienie tętnicze i hipercholesterolemię, a od 4 na przerost prostaty. Od 2 lat pacjent nie miał zmienianych leków, gdyż te, które stosuje obecnie, były skuteczne.

Niestety od mniej więcej tygodnia czuje się dużo gorzej. Po pierwsze, przeziębił się  i ciężko to znosi. Miał gorączkę ok. 38 C i bardzo uciążliwy katar. Żona przyniosła mu leki, dzięki którym poczuł się lepiej. Dalej je stosuje ze względu na utrzymujący się katar. Poza tym zaczął mieć problemy z oddawaniem moczu. W związku z tym, chciałby kupić preparat wspomagający działanie prostaty. Dodatkowo ma też problemy z zasypianiem. Pyta, czy może pożyczyć od żony lek Stilnox.

 

Problemy lekowe

Problem Przyczyna Interwencja Rzeczywisty/ Potencjalny
Nieskuteczna terapia przerostu gruczołu krokowego Niewłaściwy lek – pheniramina ma działanie antycholinergiczne – niewskazana przy przeroście prostaty Odstawienie leku Rzeczywisty
Nieskuteczna terapia przerostu gruczołu krokowego Niewłaściwy lek  – pseudoefedryna na receptory alfa 1- niewskazana przy przeroście prostaty Odstawienie leku Rzeczywisty
Problemy z zasypianiem Działanie niepożądane leku – pseudoefedryna może pobudzać Odstawienie leku Rzeczywisty
Terapia zbyteczna lekiem nasennym Problemy z zasypianiem są przyczyną działania niepożądanego innego leku – pseudoefedryna, fenylefryna Odstawienie leku Rzeczywisty
Zbędna terapia Stosowanie leku pomimo braku gorączki – paracetamol Odstawienie leku Rzeczywisty

 

Komentarz

Problemy pana Zbigniewa wynikają ze stosowania leków OTC, bez konsultacji ze specjalistą.

Maleinian feniraminy  (składnik Theraflu Extragrip) jak wszystkie leki przeciwalergiczne starej generacji, wpływa nie tylko na receptory histaminowe, ale działa też antycholinergicznie. Szczególnie u osób starszych może doprowadzić do szeregu działań niepożądanych a w tym do  zatrzymania moczu. Dlatego też osoby cierpiące na przerost prostaty (jak pan Zbigniew) powinny uważać na leki przeciwhistaminowe z 1 generacji , które często są stosowane w preparatach łagodzących objawy przeziębienia. Dodatkowo Twój pacjent stosował pseudoefedrynę, która działa stymulująco na receptory adrenergiczne alfa-1. Efektem tego może być skurcz zwieraczy pęcherza, co mogło spowodować utrudnione oddawanie moczu.

 

Aby rozwiązać problem gorszej skuteczności leczenia przerostu prostaty, musisz przekonać pana Zbigniewa do odstawienia leków samodzielnie przyjmowanych w związku z przeziębieniem, ponieważ to one spowodowały utrudnienie w oddawaniu moczu. Dodatkowo najprawdopodobniej to pseudoefedryna odpowiada za problemy ze snem. Substancja ta może pobudzać i powodować bezsenność, szczególnie jeśli jest stosowana wieczorem. Podobne niepożądane działanie może dawać fenylefryna (składnik Theraflu Extragrip). W związku z tym, użycie silnego leku na receptę, jakim jest zolpidem, będzie poważnym błędem. Dlatego należy odradzić pacjentowi to rozwiązanie.

Jako alternatywę w leczeniu pozostałych objawów przeziębienia, można panu Zbigniewowi zaproponować preparat donosowy, który nie będzie miał tylu działań niepożądanych.

Poza tym pacjent nie ma już gorączki, więc paracetamol jest zbyteczny.

Preparaty doustne stosowane w łagodzeniu objawów przeziębienia są w zimie bardzo popularne, gdyż w prosty sposób pozwalają pacjentom przetrwać czas choroby. Jednak ze względu na szereg działań niepożądanych, jakie mogą wywołać, należy je stosować z rozwagą. Szczególnie dotyczy to osób starszych i leczących się na inne choroby przewlekłe.

 

Bibliografia

 1. Indeks leków mp.pl – Informacja o leku – pseudoefedryna – https://indeks.mp.pl/leki/desc.php?id=687
 2. Drugs.com – Wpływ pseudoefedryny na choroby – https://www.drugs.com/disease-interactions/pseudoephedrine.html#BPH
 3. Drugs.com – Wpływ chlorpheniraminy na choroby – https://www.drugs.com/disease-interactions/chlorpheniramine,chlorpheniramine-allergy.html
 4. Działania niepożądane przeciwhistaminowych leków 1 generacji w Goodman, L. S., Brunton, L. L., Chabner, B., Knollmann, B. C. Goodman & Gilman’s pharmacological basis of therapeutics. New York: McGraw-Hill (2011)..
 5. Charakterystyka produktu leczniczego Theraflu Extra Grip –  https://pl.gsk.com/media/587668/20151130-pl-spc-theraflu-extragrip.pdf
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ