REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 22 maja 2020

Raport Płac 2020 – ile wynoszą zarobki w aptekach?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Badanie wynagrodzeń przeprowadzane jest serwis praca.farmacja.pl co roku, nieprzerwanie od 2013. Jego uczestnikami są farmaceuci i technicy farmaceutyczni z całej Polski, zatrudnieni w aptekach prywatnych oraz sieciach aptecznych. W tegorocznej odsłonie Raportu Płac można znaleźć szczegółowe wyniki badania, przeprowadzonego w 2019 roku, z uwzględnieniem podziału na: płeć, stanowisko, województwo, rodzaj apteki i wielkość ośrodka, w którym znajduje się dana apteka.

Ogólne wnioski, które można wysnuć z otrzymanych w badaniu wyników, pokazują, że farmaceuci i technicy farmaceutyczni w podmiotach sieciowych otrzymują wyższe zarobki niż w aptekach prywatnych. Jedynie w najmniejszych “sieciówkach” (do pięciu aptek) uśrednione pensje są na podobnym poziomie, co w placówkach prywatnych. Wysokość wynagrodzenia w sieciach aptecznych na konkretnym stanowisku wzrasta proporcjonalnie do liczby aptek, wchodzących w skład danej sieci (czytaj również: Ile zarabiają farmaceuci i technicy farmaceutyczni? GUS publikuje raport… ).

Zarobki w aptekach – kierownik apteki

Uśrednione zarobki kierownika apteki w 2020 roku wynoszą: 5000 zł netto w przypadku kobiet i 5800 zł netto w przypadku mężczyzn. Na najwyższe wynagrodzenie farmaceuci na stanowisku kierowniczym mogą liczyć w województwie świętokrzyskim – średnio aż 7000 zł netto. O 1000 zł netto mniej otrzymują kierownicy aptek w województwach: wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. Najniższe pensje kierownikom oferowane są na Podlasiu (4500 zł netto).

REKLAMA

Uwzględniając rodzaj apteki, wśród osób pracujących na stanowisku kierownika rozrzut w wynagrodzeniach pomiędzy aptekami niesieciowymi a sieciowymi powyżej 30 placówek wynosi 500 zł netto. Apteka prywatna oferuje zarobki na poziomie 5000 zł netto, natomiast sieć “30+” – 5500 zł netto. Przy porównywaniu zarobków w poszczególnych lokalizacjach, najwyższe stawki kierownicy aptek otrzymują w miastach od 30 do 150 tysięcy mieszkańców.

REKLAMA

#RaportPłac2020Wysokość zarobków w województwie zachodniopomorskim owiana jest wieloma legendami… 🐉 Jednak, jak…

Opublikowany przez Praca farmacja.pl Wtorek, 12 maja 2020


Zarobki w aptekach – magister farmacji

Mężczyźni i kobiety na stanowisku magistra farmacji zarabiają w aptekach odpowiednio: 3810 zł netto i 3600 zł netto. Szeregowi farmaceuci najwyższe zarobki otrzymują w aptekach w województwie zachodniopomorskim – uśredniona wysokość pensji w tym regionie wynosi 4500 zł netto. Tak jak w przypadku stanowiska kierowniczego, najmniej atrakcyjne wynagrodzenia występują w województwie podlaskim (3000 zł netto).

Apteki zlokalizowane w dużych ośrodkach miejskich (niekoniecznie największych) są finansowo najbardziej atrakcyjną lokalizacją dla magistra farmacji. Skupiając się na rodzaju apteki, różnice w zarobkach w aptece prywatnej a największej sieci wynoszą do 300 zł netto. W aptekach sieciowych powyżej 30 aptek występuje też rekordowa rozpiętość w uśrednionych wynagrodzeniach magistra farmacji i kierownika apteki – aż 1700 zł netto.


#RaportPłac2020W jakiej lokalizacji kierownicy aptek mogą liczyć na najbardziej atrakcyjne wynagrodzenia? 🎓 W oparciu…

Opublikowany przez Praca farmacja.pl Wtorek, 5 maja 2020


Zarobki w aptekach – technik farmaceutyczny

Na stanowisku technika farmaceutycznego zauważyć można najmniejsze dysproporcje w uśrednionych wysokościach wynagrodzeń kobiet i mężczyzn – wysokość pensji to odpowiednio 2500 zł netto i 2650 zł netto. Tak jak w przypadku magistrów farmacji, technicy najlepiej wynagradzani są w województwie zachodniopomorskim (2900 zł netto), a najsłabiej – w województwie świętokrzyskim (1950 zł netto).

Technicy poszukujący zatrudnienia powinni zwrócić uwagę na oferty z miast wojewódzkich – to w tych ośrodkach, wedle wyników badania, mogą liczyć na najwyższe wynagrodzenia. W przypadku rozpatrywania wysokości wynagrodzeń w konkretnych rodzajach aptek, u techników występują najmniejsze rozpiętości – różnice między najbardziej a najmniej korzystną pensją wynoszą 200 zł netto.

Gender pay gap w aptekach

Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn (gender pay gap) dotyczą niemal wszystkich branż i zawodów, nie powinno dziwić więc, że taki rozkład wysokości wynagrodzeń znajduje też odzwierciedlenie w branży aptecznej, co pokazują powyższe dane dot. konkretnych stanowisk.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie mężczyzn jest o 19,9% wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet (dane z października 2018 roku). W aptekach największe dysproporcje w zarobkach ze względu na płeć dotyczą stanowiska kierownika – według odpowiedzi respondentów badania, mężczyźni otrzymują wynagrodzenie nawet o 12% wyższe niż kobiety (600 zł netto). Natomiast mężczyźni zatrudnieni na stanowisku magistra farmacji lub technika farmaceutycznego zarabiają średnio 6% więcej niż kobiety.


#RaportPłac2020Ile wynosi różnica w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet, zatrudnionych na stanowisku kierownika apteki?…

Opublikowany przez Praca farmacja.pl Wtorek, 21 kwietnia 2020


W badaniu Raport Płac 2020 wzięło udział 2278 ankietowanych, w tym 1765 kobiet oraz 513 mężczyzn. Opracowanie uwzględnia odpowiedzi 465 kierowników aptek (66,7% spośród nich to kobiety), 1310 magistrów farmacji (w tym 77,5% farmaceutek) oraz 503 techników farmaceutycznych (wśród tej grupy respondentów jest 87,5% kobiet).

Więcej informacji na temat Raportu Płac 2020 znajdziecie w serwisie praca.farmacja.pl, a pełną jego treść otrzymacie razem z najnowszym numerem największego magazynu dla farmaceutów, MGR.FARM.Oprac.: Daria Zyśk
©MGR.FARM

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych