REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 23 września 2019

Raportowanie braku leków tylko przez ZSMOPL. Odmowy z hurtowni do ZORZ

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że brak możliwości zapewnienia dostępności do leków, apteki mają obowiązek raportować poprzez system ZSMOPL. Jednocześnie od dzisiaj przestaje działać formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie WIF.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie informuje, iż zgodnie z art. 95a ust. 1* ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne, brak możliwości zapewnienia dostępności do produktów leczniczych wydawanych na receptę oraz do refundowanych wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla pacjentów, należy raportować poprzez system ZSMOPL (czytaj również: Od 6 września apteki będą zgłaszać braki leków tylko przez ZSMOPL).

– W związku z powyższym informuję, iż od dnia 23 września 2019r. formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie przeznaczony do opisanego wyżej raportowania, zostanie zablokowany – informuje WIF (czytaj również: ZSMOPL: Wyjaśnienie najczęściej występujących błędów!).

REKLAMA

Brzmienie art. 95a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne

„W przypadku, gdy podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej, nie może wykonać obowiązku zapewnienia dostępu do:

REKLAMA

1) produktu leczniczego wydawanego na receptę,

2) środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, o których mowa w wykazie określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – jest obowiązany w ciągu 24 godzin poinformować o tym za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który ustala przyczyny braku tego dostępu”.

Co wysyłać do ZORZ?

– Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z art. 36z ust. 7 ustawy Prawo farmaceutyczne kopie odmów realizacji zapotrzebowań na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w obwieszczeniu Ministra Zdrowia zawierającym wykaz produktów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymywane z hurtowni farmaceutycznych należy niezwłocznie przekazywać Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu za pomocą systemu ZORZ – informuje Mazowiecki WIF.

Podobny komunikat umieścił na swojej stronie też Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach.

Źródło: ŁW/WIF w Warszawie

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych