Recepta w formacie A4? Apteka odmówi realizacji

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-12-06 09:24:25 /

Recepty na leki refundowane wystawione na papierze formatu A4 są nieważne w świetle prawa. Wystawienie takiej recepty skutkuje m.in. odmową wydania leku – twierdzi Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska w piśmie do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska w Poznaniu poinformowała o sygnałach przekazywanych przez kierowników aptek w sprawie nieprawidłowości w wystawianiu recept lekarskich na leki refundowane. Dotyczy to przypadków wystawiania recept na papierze w formacie A4. Zdaniem WOIA zgodnie ze wzorcem druku zawartym w rozporządzeniu ministra zdrowia recepta nie może być mniejsza niż 90 mm szerokości i 200 mm długości, a jednocześnie jej wymiary nie mogą przekraczać 110 mm szerokości i 215 mm długości.
Izba Aptekarska twierdzi, że niespełnienie tych wymagań może być podstawą do odmowy wydania leków refundowanych. Jeżeli farmaceuta zrealizuje taką receptę, przyznając pacjentowi zniżkę na lek, NFZ podczas kontroli może zażądać zwrotu refundacji.

- Ponadto pacjenci opuszczający szpital z receptą w formacie A4 mogą opóźnić jej realizację, nie orientując się, że otrzymali nietypową receptę lekarską. Jeśli dotyczy to leków, które pacjent powinien zacząć stosować natychmiast po wypisaniu ze szpitala, opóźnienie realizacji recepty może spowodować zagrożenie zdrowia i życia chorego – ostrzega Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska.

Źródło: Wielkopolska Izba lekarska

Udostępnij

PILNE
ZAMKNIJ