Recepty papierowe do grudnia 2019 | farmacja.pl

Recepty papierowe do grudnia 2019

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-08-28 09:03:13 /

25 sierpnia weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Z punktu widzenia apteki najistotniejsze zmiany to:
- art. 1 pkt 9), który nadaje nowe brzmienie art. 56 ustawy o systemie informatyzacji w ochronie zdrowia, zgodnie z ust. 2 ww. artykułu recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2019 r.
- art. 5, który poprzez zmianę części wspólnej art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1991), wydłuża termin obowiązywania dotychczasowych aktów wykonawczych (m.in. rozporządzeń w sprawie recept, rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki leków i wyrobów medycznych) nie później niż do dnia 1 stycznie 2019 r., kiedy to Minister Zdrowia określi na drodze rozporządzenia zgodnie z art. 96 ust. 12 ustawy Prawo farmaceutyczne:
1) sposób i tryb wystawiania recept w postaci elektronicznej i w postaci papierowej,
2) zakres danych dla recept w postaci elektronicznej i w postaci papierowej oraz wzór recept w postaci papierowej uprawniających do nabycia leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego,
3) sposób nadawania numeru identyfikującego receptę w postaci elektronicznej oraz budowę i sposób nadawania numeru identyfikującego receptę w postaci papierowej,
4) sposób przechowywania recept w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej,
5) sposób realizacji recept w postaci elektronicznej i w postaci papierowej, w tym autoryzacji recepty w postaci elektronicznej,
6) minimalne wymagania techniczne dla systemów teleinformatycznych, których spełnienie jest konieczne dla wystawiania i realizacji recept w postaci elektronicznej
- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego wystawiania recept w postaci elektronicznej i w postaci papierowej oraz prawidłowej realizacji takich recept.



Konsekwencją powyższego jest przedłużenie ważności komunikatu z 31 grudnia 2015 r. https://rx.edu.pl/node/688, czyli kod pocztowy (w adresie pacjenta i świadczeniodawcy) i telefon do osoby uprawnionej, może, ale nie musi być obecny na recepcie.

źródło: rx.edu.pl/ https://rx.edu.pl/node/2139

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj