Rekomendacje NIK w sprawie suplementów diety | farmacja.pl

Rekomendacje NIK w sprawie suplementów diety

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-09-14 10:17:57 /

Podczas konferencji na temat konieczności wprowadzenia regulacji rynku suplementów diety, która odbyła się w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, wypracowano i zarekomendowano szereg zmian. Poseł Grzegorz Furgo pyta, czy Minister Zdrowia zamierza je wprowadzić...

- Podczas spotkania dyskutanci omawiali cechy tego rynku, charakteryzującego się ogromną ilością produktów wątpliwej jakości - relacjonuje poseł Grzegorz Furgo w swojej interpelacji adresowanej do Ministra Zdrowia. - Sytuacji nie poprawia fakt, że konsumenci nie zdają sobie sprawy czym są suplementy i przypisują im właściwości lecznicze. Tego stanu nie poprawia agresywna promocja suplementów w mediach, np. promocja suplementów w radiu to już 50% wszystkich emitowanych tam reklam.

Poseł zwraca też uwagę, że w naszym kraju wprowadzenie nowego produktu z rodziny suplementów do obrotu jest niezwykle proste, szybkie i bez kosztowe, a jeżeli produkt w pewnym momencie wymaga weryfikacji nie wyklucza to jego dalszej dystrybucji.

Podczas spotkania wypracowano i zarekomendowano szereg zmian, które zdaniem uczestników, w tym NIK, powinno wprowadzić się w polskim prawodawstwie, są to:

• wprowadzenie systemu opłat za notyfikację suplementów diety, które powinno ograniczyć liczbę rejestrowanych produktów tylko do tych, które przedsiębiorca faktycznie zamierza wprowadzić na rynek;

• uregulowanie procedur wycofywania z rynku przez producenta lub dystrybutora suplementów diety, bądź zaprzestania ich produkcji/dystrybucji i rezygnacji z wprowadzania do obrotu;

• wprowadzenie systemu ostrzegania konsumentów przed niezbadanymi suplementami diety znajdującymi się w obrocie poprzez informowanie o fakcie nienotyfikowania danego suplementu diety;

• wydzielenie w rejestrze GIS kategorii suplementów diety, wobec których podjęto działania weryfikujące z uwagi na wątpliwości, co do jakości zgłoszonych produktów (szczególnie ich bezpieczeństwa);

• podwyższenie kar finansowych dla podmiotów wprowadzających do obrotu niebezpieczne lub nielegalne suplementy diety do takiego poziomu, by były one skuteczne, proporcjonalne i odstraszające;


• wprowadzenie podwyższenia wysokości kar pieniężnych, jakie mogą być nałożone przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na przedsiębiorcę za nieprzestrzeganie wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych, w tym w zakresie prezentacji, reklamy i promocji;

• wprowadzenie obowiązku monitorowania reklam suplementów diety przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Prezesa UOKiK;

• wprowadzenie zakazu wskazywania na etykietach suplementów diety, ich prezentacji i reklamie na właściwości zapobiegawcze, lecznicze lub uzdrawiające;

• wprowadzenie zakazu reklamy suplementów diety z wykorzystaniem wizerunku osób ze środowiska medycznego lub farmaceutycznego lub odwoływaniu się do osób sugerujących posiadanie wykształcenia medycznego lub farmaceutycznego lub odwoływanie się do zaleceń takich osób;

• uregulowanie stosowanej przez firmy praktyki „umbrella branding” (znaków parasolowych), w celu określenia dopuszczalnego zakresu upodabniania do siebie produktów należących do różnych kategorii (dualizm produktowy);

• wprowadzenie obowiązku umieszczania na opakowaniach suplementów diety oraz w ich reklamie, w tym także telewizyjnej, odpowiednio czytelnych informacji, dostrzegalnych dla każdego konsumenta, o wielkości czcionki umożliwiającej zapoznanie się z informacją różnym grupom konsumentów, przy czym określenie "suplement diety" powinno być czytelne i zamieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie nazwy handlowej.

Poseł pyta Ministra Zdrowia czy te regulacje miałyby szansę ucywilizować rynek suplementów diety w Polsce.

- Czy podejmie Pan działania nad ich wprowadzeniem? Bardzo proszę o ustosunkowanie się do każdej z proponowanych regulacji pod kątem wdrożenia lub nie do polskiego prawodawstwa - pyta Grzegorz Furgo.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj