Autor: aptekarz pl Opublikowano: 26 lipca 2018

Repelenty – środki odstraszajace komary

Artykuł pochodzi z serwisu

Repelenty to substancje, które dzięki swoim właściwościom wpływają na naturalne zachowania różnych organizmów i mogą w ten sposób chronić człowieka przed ugryzieniami owadów.

fot. shutterstock

Wyróżniamy dwie grupy repelentów – preparaty stosowane bezpośrednio na skórę i ubrania oraz substancje przeznaczone do użytku wyłącznie na przedmiotach. Niezależnie od substancji aktywnej, rodzaju i stężenia repelentu stosowanego bezpośrednio na skórę, każdy z nich wykazuje podobny mechanizm działania. Tworzy na skórze parującą warstwę ochronną o nieprzyjemnym dla owadów smaku i zapachu. Środki odstraszające  mogą mieć postać aerozoli, emulsji, kremów, nebulizatorów, olejków do opalania, pudrów oraz emulsji. Czas ich ochrony zależy od użytego związku, pacjenta, środowiska oraz od rodzaju owadów [1]. Jakie repelenty oferuje nam rynek? Czym kierować się przy ich wyborze i jak je stosować?

 

Udostępniony do użytku w 1957 roku DEET, czyli N,N-dietylo-m-toluamid jest aktywnym składnikiem większości preparatów repelentnych. Uważa się go za najbardziej skuteczny w odstraszaniu owadów – przede wszystkim kleszczy i komarów [1]. Prawdopodobnie jego zapach jest wyjątkowo nieprzyjemny dla owadów, blokuje on także przywabianie. Mechanizm działania DEET opiera się na blokowaniu enzymu acetylocholinoesterazy, co może stwarzać obawy co do bezpieczeństwa jego stosowania, szczególnie w aspekcie potencjalnej neurotoksyczności i ryzyka wystąpienia incydentów padaczkowych. Z drugiej jednak strony co roku około 200 mln ludzi stosuje repelenty z DEET, a działania niepożądane zgłaszane są rzadko [1,2]. Warunkiem bezpiecznego stosowania DEET jest aplikowanie go zgodnie z zaleceniami i w odpowiednim stężeniu – zwykle 5-30%  [3].  Wadą DEET jest ryzyko podrażnienia skóry lub oczu u osób wrażliwych oraz możliwość rozpuszczenia materiałów, na które się go aplikuje – w tym plastiku. Przypadki chorób w następstwie stosowania DEET są bardzo rzadkie, co wynika z faktu, że związek  ten był bardzo często poddawany badaniom. Ich wyniki pozwalają sądzić, że używany zgodnie z zaleceniami DEET nie wywołuje działań ubocznych [1]. DEET może być również aplikowany jednocześnie z filtrami przeciwsłonecznymi, jednak połączenie to zmniejsza o około 1/3 skuteczność ochrony przeciwsłonecznej. Jeśli więc stosujemy zarówno repelent, jak i filtr SPF, konieczne będzie częstsze nakładanie preparatu chroniącego przed słońcem [4].

 

Kolejnym popularnym repelentem jest IR 3535 (Insect Repellent 3535) -ester etylowy N-acetylo-N-butylo-beta-alaniny. Charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością i szerokim zakresem działania, co zostało potwierdzone licznymi badaniami. Wykazuje silne właściwości odstraszające względem komarów, mrówek, much, kleszczy, meszek, pszczół, pcheł, os, wszy i karaluchów. Charakteryzuje się długotrwałym działaniem, nawet w trudnych warunkach klimatycznych. Jego dodatkowymi zaletami są wysoka stabilność chemiczna, brak zapachu i koloru [3]. Europejskie bazy danych medycznych nie znajdują doniesień o toksyczności stosowania IR3535. Według niektórych autorów jest on więc bezpieczniejszą i mniej toksyczną alternatywą wobec DEET. Może być jednak drażniący dla skóry lub oczu, podobnie jak DEET rozpuszcza także materiały. Zaleca się stosować go w stężeniach 10-30% [5].

Najnowszym produktem repelentnym jest ikaridyna (pikarydyna) – (2-(2-hydroksyetylo)piperydyno-1-karboksylan sec-butylu). Wolniej niż DEET czy IR3535 paruje ze skóry, dlatego zapewnia długotrwałą ochronę. Nie ma zapachu, może być stosowana zarówno przez dorosłych, jak i dzieci. Nie powoduje podrażnień skóry i innych reakcji alergicznych [5]. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rekomenduje ją jako najlepszą ochrona przeciwko malarii. Ponadto, nie powoduje ona uszkodzeń materiałów czy plastiku. Najlepsze właściwości odstraszające wykazuje względem much, pcheł oraz komarów [1]. Wchłania się w minimalnym stopniu, wykazuje także nieco lepsze właściwości kosmetyczne [3]. Uważa się, że stanowi ona bezpieczniejszą i mniej toksyczną alternatywę wobec DEET i IR3535.

Pomimo, że ikarydynie przypisuje się minimalną toksyczność i uważa się ją za środek bezpieczny także dla dzieci, wielu pacjentów obawia się jednak stosowania repelentów chemicznych i prosi o zastąpienie ich środkami pochodzenia naturalnego. Alternatywą dla takich pacjentów są olejki eteryczne. Uważa się, że olejki takie jak cytronelowy, bazyliowy, lawendowy czy eukaliptusowy mogą skutecznie odstraszać owady. Substancjami chemicznymi  zawartymi w olejkach eterycznych odpowiedzialnymi za działanie repelentne są przede wszystkim limonen i kamfora, w mniejszym stopniu także 4-terpineol, 1-α-terpineol, α-tujon i β-tujon [6]. Preparaty repelentne zawierające olejki eteryczne są bardzo popularne i często uważane za bezpieczne. Czy słusznie? Niekoniecznie. Pamiętajmy, że olejki to bardzo często silne alergeny – dotyczy to m.in. olejku cytronelowego, geraniolowego, eukaliptusowego, różanego, trawy cytrynowej czy mięty pieprzowej. Z tego powodu nie zaleca się stosować olejków eterycznych u dzieci poniżej 3 roku życia [5].  Aplikacja repelentu u dzieci każdorazowo powinna zostać poprzedzona sprawdzeniem opakowania preparatu. W zależności od użytego stężenia, zalecenia dotyczące minimalnego wieku różnią się bowiem między sobą. Przykładowo, teoretycznie produkty z DEET mogą być dozwolone już od 2 miesiąca, ale część producentów zaleca nie stosować ich przed upływem 2, 6, a niekiedy nawet 12 roku życia. Ze względu na potencjalną neurotoksyczność, u dzieci zaleca się zastąpienie DEET ikarydyną lub IR3535. U osób dorosłych z kolei, szczególnie w przypadku długotrwałego narażenia na ugryzienia owadów, lepszym rozwiązaniem będzie DEET i to ten w wyższych stężeniach. Poza wyborem odpowiedniego repelentu, ważna jest także jego prawidłowa aplikacja. Stosujmy go zgodnie z zaleceniami producenta, unikajmy kontaktu z oczami i skórą twarzy. W tabeli poniżej przedstawiono porównanie trzech najpopularniejszych repelentów.

DEET IR3355 Ikarydyna

·       W stężeniu do 10% zapewnia 1-2 godziny ochrony

·       w stężeniu 20-30% – chroni cały dzień przeciwko komarom i kleszczom

·       Skuteczny przeciwko wielu owadom

·       W stężeniu 20% zapewnia 8h ochrony przed komarami i od 6 do 12 godzin przed ugryzieniem kleszczy

·       Uważany za bezpieczniejszy od DEET

 

 

·       W stężeniu 5-10% zapewnia do 4h ochrony

·       W stężeniu 20% skuteczny cały dzień przeciwko komarom i kleszczom

 

 

·       Ryzyko działań ubocznych – szczególnie ze strony układu nerwowego

·       Ograniczenia w stosowaniu u dzieci

·       Może drażnić oczy

·       Może rozpuszczać plastik i niszczyć materiały

·       Dobry profil bezpieczeństwa

·       Skuteczny w stężeniu co najmniej 20%

·       Może drażnić oczy

·       Może rozpuszczać plastik i niszczyć materiały

·       Bezpieczniejsza niż DEET

·       Bezzapachowa

·       Nie działa drażniąco

·       Nie niszczy materiałów

 

 

 

 

Piśmiennictwo:
1. Kociołek-Balawejder E , Złocińska A., Środki odstraszające owady,

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU nr 57

Nauki Inżynierskie i Technologie 2009;1:230-251

2.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014299918301109?via%3Dihub

 1. http://www.aptekarzpolski.pl/wp-content/uploads/2016/02/2010071.pdf
 2. https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2018/the-pre-travel-consultation/protection-against-mosquitoes-ticks-other-arthropods

5.http://static.ewg.org/reports/2013/bug_repellents/2013_EWGs_Guide_to_Bug_Repellents.pdf?_ga=2.183054373.209518556.1498863432-753189801.1495205289

 1. Adaszyńska M, Swarcewicz M., OLEJKI ETERYCZNE JAKO SUBSTANCJE AKTYWNE LUB KONSERWANTY W KOSMETYKACH, Wiadomości chemiczne 2012; 66: 1-2

 

 

 

Artykuł Repelenty – środki odstraszajace komary pochodzi z serwisu aptekarz.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz