REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 29 maja 2018

RODO a monitoring w aptece. Co wolno nagrywać właścicielowi?

Artykuł pochodzi z serwisu

Od 25 maja dozwolony jest wyłącznie monitoring wizyjny. Oznacza to, że przedsiębiorcy posiadający urządzenia monitorujące i rejestrujące dźwięk, powinni zaprzestać ich używania. Śląska Izba Aptekarska instruuje pracowników aptek, co powinni zrobić w sytuacji, gdy podejrzewają, że pracodawca prowadzić monitoring audio.

Nagrania pracodawca przechowuje przez 3 miesiące i może wykorzystywać tylko dla celów, dla jakich zostały dokonane. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

W związku z wejściem w życie RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) zmieniono przepisy Kodeksu Pracy. Dodany został art. 222, który w sposób kompleksowy reguluje kwestię monitoringu.

– Monitoring może być tylko wizyjny. Jak z tego wynika od 25.05.2018 r. wszelkie monitoringi audio są nielegalne. Pracodawcą takowe prowadzącym zalecam natychmiastowe ich zaprzestanie. Pracownikom, którzy mają podejrzenie, że monitoring audio jest prowadzony, pozostaje albo oficjalnie zapytać pracodawcy albo poskarżyć się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych (dawne GIODO) – informuje Krystian Szulc, radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Zwraca on uwagę, że pracodawca ma obowiązek pisemnie, w sposób w danym zakładzie pracy przyjęty, poinformować pracowników o prowadzonym monitoringu wizyjnym oraz o pomieszczeniach, w których jest prowadzony. Uwaga – dotyczy też otoczenia zewnętrznego. Zabroniony jest monitoring pomieszczeń służących potrzebom osobistym pracowników – toaleta, łazienka, pokój socjalny, stołówka.

Nagrania pracodawca przechowuje przez 3 miesiące i może wykorzystywać tylko dla celów, dla jakich zostały dokonane, czyli np: ochrony mienia, nadzoru procesu produkcji, zabezpieczenia bezpieczeństwa pracowników. Cele dokonywania monitoringu należy podać do wiadomości pracowników.

– Informacja o uruchomieniu monitoringu winna być podana na 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem. Ale ustawa nie miała vacatio legis (weszła w życie w dniu ogłoszenia). Proszę zawiadamiać niezwłocznie – informuje Krystian Szulc. – Przed dopuszczeniem pracownika do pracy powyższe informacje muszą być udzielone pracownikowi. Pracodawca ma też oznaczyć teren, który jest monitorowany w sposób czytelny i widoczny.

Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej zwraca też uwagę, że nowe przepisy przewidują też, możliwość monitorowania poczty e-mail (art. 223 KP):

„niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika (monitoring poczty elektronicznej).

§ 2. Monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika.”

Źródło: Śląska Izba Aptekarska

Tagi: 
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych