REKLAMA
Autor: Wojtek Chudziński Opublikowano: 23 sierpnia 2018

Rola farmaceuty szpitalnego

Artykuł pochodzi z serwisu
Farmacja szpitalna to wyspecjalizowana dziedzina farmacji, która stanowi integralną część opieki zdrowotnej nad pacjentem w placówce opieki zdrowotnej. Farmaceuta szpitalny to człowiek, który dąży do ciągłego utrzymywania i doskonalenia zarządzania lekami i opieki farmaceutycznej pacjentów zgodnie z najwyższymi standardami w szpitalu.

Misja farmaceuty szpitalnego

Misją farmaceuty szpitalnego powinno być przede wszystkim:

  • stanowienie podstawowego ogniwa w zakresie procesu zarządzania lekami w szpitalach, który obejmuje cały sposób wyboru leków, ich zamawiania, dostarczania, przepisywania, podawania i przeglądu w celu zoptymalizowania wkładu leków w osiąganie świadomych i pożądanych rezultatów

  • udział w realizacji wszystkich procesów związanych z medycyną, mających wpływ na pacjentów w szpitalu w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości leczenia

  • zapewnienie przestrzegania 7 „zasad”: właściwy pacjent, właściwa dawka, właściwa droga podania, właściwy czas podania, właściwy lek wraz z właściwymi informacjami i właściwą dokumentacją

7 „zasad”:

I właściwy pacjent

II właściwa dawka

III właściwa droga podania

IV właściwy czas podania

V właściwy lek

VI właściwe informacje

VII właściwa dokumentacja

Melodia przyszłości w ustach NIA

Bardzo ważnym z punktu widzenia aptek szpitalnych są słowa Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej odnośnie farmacji szpitalnej i klinicznej:

REKLAMA

“Nie do przecenienia jest również praca farmaceutów szpitalnych, odpowiadających za wielomilionowe przetargi na leki. Odpowiednie wykorzystanie tego potencjału oznacza gigantyczne oszczędności w budżecie nie tylko szpitali, ale również NFZ. Umożliwienie farmaceutom pracy na oddziałach szpitalnych to realna pomoc dla lekarzy w opiece nad pacjentami, choćby przy prawidłowym doborze leków czy monitoringu całego procesu farmakoterapii”

Zadania farmaceuty szpitalnego

Farmaceuta szpitalny musi być doskonałym źródłem porad dla pacjentów i ściśle współpracować z personelem medycznym i pielęgniarskim na oddziałach, aby zapewnić najbardziej odpowiednie leczenie. Farmaceuci mogą informować pacjentów o wszystkich aspektach przyjmowanych przez nich leków, w tym drogach podawania i dawkach, które w dużym stopniu zależą od indywidualnych potrzeb. Farmaceuci szpitalni mogą także zasugerować, czy tabletki, zastrzyki, maści lub inhalatory mogą być najlepszą formą leczenia i często współpracować z personelem medycznym w opiece nad pacjentami.

Postrzegani jako świetne źródło porad dla innych pracowników służby zdrowia powinni być często wzywani do polecania bezpiecznych kombinacji leków lub rozwiązań dla konkretnych problemów pacjentów. Farmaceuci szpitalni mogą bowiem zaoferować informacje na temat potencjalnych skutków ubocznych i sprawdzić, czy leki nie wchodzą w interakcje z dotychczasową farmakoterapią. Są w stanie także monitorować efekty leczenia, aby upewnić się, że proces terapii okazuje się skuteczny, bezpieczny i odpowiedni dla pacjenta.

Farmaceuci szpitalni są odpowiedzialni również za monitorowanie podaży wszystkich leków stosowanych w szpitalu i są odpowiedzialni za zakup, wydawanie i kontrolę warunków przechowywania zapasów leków, a także za pomoc technikom farmacji.

Nie można również zapominać o bezsprzecznej roli farmaceutów szpitalnych w organizacji i prowadzeniu badań klinicznych na terenie szpitali.

Teoria a praktyka

Pytanie brzmi, co farmaceuci rzeczywiście robią, a nie co robić mogą. Niestety, rola farmaceutów szpitalnych jest marginalizowana a ich zaangażowanie w czuwanie nad bezpieczną farmakoterapią minimalizowane często do zera. Czy nie warto skorzystać z tego potencjału, który kryje się w polskich szpitalach?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych