Rośnie liczba przypadków bólu głowy u dzieci | farmacja.pl

Rośnie liczba przypadków bólu głowy u dzieci

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-11-02 13:21:08 /

Stale rośnie ilość dzieci, które odwiedzają pediatrę z powodu nawracających bólów głowy. Dokładną analizę problemu przeprowadził szpital dziecięcy w Pittsburgh, który wykorzystał elektroniczne dane pacjentów z roczników 2007-2014.

Policzono, ile rocznie przyjmowano pacjentów w wieku 4 - 20 lat z powodu bólu głowy. Następnie wybrano 50 wizyt rocznie w celu określenia zależności nasilenia bólu od wieku, płci, rasy, pochodzenia etnicznego, głównych objawów, obecności urazu w ciągu 48 godz., wstrząśnienia mózgu i wcześniejszej historii medycznej.

W ciągu analizowanych 7 lat wskaźnik przyjęć małych pacjentów z powodu bólu głowy podwoiła się z 10% w 2007 r. na 24% w 2014 r. Dziewczynki są bardziej narażone na ból głowy niż chłopcy.
Mimo, że ilość wizyt zdecydowanie wzrosła, zauważono, że zmniejszyło się wykorzystanie tomografii komputerowej w celu obrazowania. Według autorów jest to spowodowane chęcią ochronienia dzieci przed nadmiernym narażeniem na promieniowanie. Niestety, równocześnie wzrosła ilość medykamentów wydanych dzieciom cierpiących na ból głowy.

Autorzy raportu zwrócili uwagę na znaczne obciążenie zarówno samych pacjentów, jak i całej służby zdrowia. Zauważyli, że wielu rodziców i ich dzieci opuszcza pracę i szkołę z powodu przewlekłych bólów głowy. Zaznaczają, że konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań w celu określenia powodu wzrostu częstości tej przypadłości i opracowanie skutecznych i bezpiecznych metod terapeutycznych dla dzieci.

Źródło: www.sciencedaily.com

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj