Rozbojów w aptekach coraz mniej | farmacja.pl

Rozbojów w aptekach coraz mniej

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-08-25 10:50:00 /

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że liczba przestępstw popełnianych w aptekach, z roku na rok maleje. W policyjnych statystykach w 2013 roku odnotowano blisko 48 różnego rodzaju rozbojów lub napadów, podczas gdy w 2016 roku było ich już o ponad połowę mniej...

Mimo, że w ostatnim czasie coraz częściej można usłyszeć o wszelkiego rodzaju kradzieżach i napadach w aptekach, policyjne statystyki pokazują, że liczba takich przestępstw z roku na rok maleje. Po nagłośnieniu kilka dni temu sprawy mężczyzny, który zranił farmaceutkę igłą (czytaj więcej: "Nie chciała wydać leku, więc ukłuł ją zakażona igłą"), postanowiliśmy zapytać Komendę Główną Policji o dane dotyczące liczby popełnianych w aptekach przestępstw tego typu w ostatnich latach.

W odpowiedzi otrzymaliśmy statystyki, które w dość jednoznaczny sposób pokazują malejącą liczbę przestępstw stwierdzonych z art. 157, 158, 159, 190, 191, 280, 281, 282 Kodeksu karnego, popełnianych w aptekach i punktach aptecznych. O ile w roku 2013 takich spraw było 48, w ubiegłym roku stwierdzono ich już tylko 21. Co ciekawe do połowy tego roku (od stycznia do lipca) naliczono ich już 16.

Zdecydowanie najczęściej w aptekach popełniane są przestępstwa z art. 280 § 1 Kodeksu karnego, który mówi, że "Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12". Niemal każdego roku tego typu rozboje stanowią blisko połowę wszystkich przestępstw popełnianych w aptekach.Na drugim miejscu znalazły się rozboje, w których sprawca posługiwał się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym (art. 280 § 2 i art. 159 Kodeksu karnego). Tylko do połowy tego roku, miały w Polsce miejsce 4 takie zdarzenia.

Dość często farmaceuci są też adresatami gróźb karalnych (Art. 190 § 1 Kodeksu karnego). Tego typu przestępstwa są stwierdzane co roku. Przypomnijmy, że "kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

Bardzo ciekawą pozycją, w statystykach przesłanych do naszej redakcji przez Komendę Główną Policji, jest nagły wzrost przestępstw popełnianych z art. 282 w roku 2014. Mowa tutaj o przestępstwach przeciwko mieniu, a więc związanych z osiąganiem "korzyści majątkowej przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej". W 2014 roku stwierdzono popełnienie 20 takich przestępstw. Przypomnijmy, że grozi za nie od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Komenda Główna Policji

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj