Ruszyły prace nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty. Jest pierwszy problem? | farmacja.pl

Ruszyły prace nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty. Jest pierwszy problem?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-11-20 07:50:00 /

W miniony czwartek odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Już na wstępie dały o sobie znać różnice zdań, między członkami zespołu, dotyczące zakresu jego dalszych prac... O przebiegu spotkania i wstępnych ustaleniach rozmawialiśmy z wiceministrem zdrowia Marcinem Czechem i dr hab. Agnieszką Zimmermann.

27 października Minister Zdrowia wydał zarządzenie zmieniające skład osobowy zespołu ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Przewodniczącym zespołu został Marcin Czech (wiceminister zdrowia), natomiast jego zastępcą mianowano dr hab. Agnieszkę Zimmermann (czytaj więcej: Zmiany w pracach nad ustawą o zawodzie farmaceuty). Kilka dni temu (16 listopada) odbyło się w Ministerstwie Zdrowia pierwsze spotkanie zespołu. Nasza redakcja miała okazję porozmawiać na ten temat z Marcinem Czechem, podczas piątkowej konferencji farmakoekonomicznej, która odbyła się w Poznaniu (czytaj więcej: Eksperci będą dyskutować w Poznaniu o farmakoekonomice).

- Myślę, że pomysł wypracowania ustawy o zawodzie farmaceuty jest szeroko popierany przez całe środowisko, dlatego pozwoliłem sobie zaprosić do zespołu reprezentantów nie tylko aptekarzy, ale również tych farmaceutów, którzy pracują w przemyśle, na uczelniach, w inspekcji farmaceutycznej oraz we wszystkich innych miejscach gdzie rola farmaceuty jest bezdyskusyjna – zapewnia wiceminister zdrowia. – Na spotkaniu była również Naczelna Izba Aptekarska razem z panią Prezes i prawnikami, tak więc robimy to wszystko w harmonii z samorządem.

Dyskusja podczas pierwszego spotkania zespołu toczyła się wokół zakresu dokumentu, do którego opracowania został on powołany. Minister Czech zwrócił uwagę, że istnieją już projekty ustaw w tym zakresie i to na nich prawdopodobnie będą pracować członkowie zespołu.

- W tej chwili roboczy pomysł jest taki, abyśmy procedowali i nadawali formę ustawie o zawodzie farmaceuty w oparciu o istniejące dokumenty. Dyskutowana jest wciąż kwestia rozdzielania ustawy o zawodzie od ustawy o izbach aptekarskich. Zespół zastanawia się czy obie te kwestie powinny znaleźć się w jednym akcie prawnym czy w dwóch osobnych, tak jak to ma miejsce chociażby u lekarzy. Wśród zawodów medycznych spotykane są oba rozwiązania – wyjaśnia Marcin Czech.

Wiceminister zdrowia podkreślił, że choć pracuje w środowisku farmaceutów już ponad 10 lat (wykładając na Wydziale Farmaceutycznym WUM), to z wykształcenia jednak farmaceutą nie jest. Dlatego funkcję jego zastępcy w zespole ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty powierzono dr hab. Agnieszce Zimmermann z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Ona jest prawnikiem, czyli będzie potrafiła spojrzeć na całość z punktu widzenia legislacji, ale jest też farmaceutką, zna sprawy zawodu farmaceutów, dlatego wydaje mi się, że jest to odpowiednia osoba, by tę funkcję pełnić – zapewnia Marcin Czech. – Oprócz tego my ze strony Ministerstwa Zdrowia oferujemy oczywiście pomoc prawną i legislacyjną. Chciałbym, żeby samo środowisko farmaceutów, w konsensusie, wypracowało taki dokument dla siebie, aby cała grupa zawodowa była zabezpieczona aktem prawnym najwyższego rzędu.
Redakcja MGR.FARM poprosiła dr hab. Agnieszkę Zimmermann o komentarz dotyczący przebiegu pierwszego spotkania zespołu i kierunku, w którym będą prowadzone dalsze prace. Przyznała ona, że priorytetem prac zespołu jest stworzenie zapisów, które będą rozszerzać uprawnienia zawodowe farmaceutów i gwarantować im samodzielność oraz niezależność intelektualną.

- Przede wszystkim chodzi o uniemożliwienie wpływania na farmaceutów przez osoby, które albo z farmacją nie mają nic wspólnego, albo niewiele mają wspólnego. Mam tutaj na myśli chociażby koordynatorów w sieciach aptecznych – zapewnia Agnieszka Zimmermann. – Chodzi też o wpływ właściciela apteki bezpośrednio na to, co w aptece należy polecać pacjentowi w ramach tzw. akcji promocyjnych. Jednocześnie musimy pamiętać, aby były to regulacje, które będą odnosić się ogólnie do zawodu farmaceuty, a nie tylko aptekarza. Chciałabym takiego szerszego spojrzenia na zawód, a nie zawężania go tylko do aptekarzy. Oczywiście mam świadomość tego, że członkami samorządu są w większości aptekarze, jednak zależy mi na wizji przyszłościowej zawodu i taką chciałabym promować w pracach tego zespołu.

Jej zdaniem pierwszym etapem będzie wypracowanie konsensusu dotyczącego tego, nad jakim dokumentem będą prowadzone prace. Na pierwszym spotkaniu, można było zauważyć różnice zdań dotyczące tej kwestii. Naczelna Rada Aptekarska optuje nad procedowaniem projektu ustawy, który został przez nią przygotowany i już w ubiegłym roku przedstawiony Ministerstwu Zdrowia – łączącego ustawę o zawodzie z ustawą o izbach aptekarskich. Projekt ten zawiera sporo zmian w funkcjonowaniu i roli samorządu, m.in. wprowadzając wizytacje przedstawicieli samorządu w aptekach. Wiceprzewodnicząca zespołu ma jednak zastrzeżenia do tego kierunku prac.

- Dodając do ustawy o izbach aptekarskich rozszerzoną część dotyczącą spraw zawodowych, tak naprawdę trzeba będzie dostosować do tego aktualną ustawę. Obawiam się, że nie mam jednak legitymacji by w nią zbyt głęboko ingerować – mówi Agnieszka Zimmermann. - Mam takie wrażenie, że przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej chcą promować daleko idące zmiany dotyczące samorządu przy okazji ustawy o zawodzie farmaceuty. Nie w ten sposób rozumiem legitymację, jaką uzyskałam otrzymując zaproszenie do prac w tym zespole. Chciałabym promować dwa filary zawodu, jakim są: rozszerzenie uprawnień farmaceuty i rozwój samodzielności zawodowej. Zapisy dotyczące funkcjonowania samorządu aptekarskiego, w mojej opinii, działają jak należy i nie trzeba tutaj w żaden sposób interweniować.

Wiceprzewodnicząca zespołu ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty uważa, że jeśli samorząd aptekarski chce zmieniać zasady funkcjonowania izb aptekarskich to powinien samodzielnie zabiegać w Ministerstwie Zdrowia i promować nowelizację ustawy o izbach aptekarskich.

- Ja mam legitymację do tego, by stworzyć nowoczesne regulacje dotyczące zawodu farmaceuty. Wiem, że tego właśnie oczekuje środowisko, zwłaszcza ludzie ambitni, młodzi, którzy chcą zmiany swojej roli z dystrybucyjnej i marketingowej na służebną w systemie ochrony zdrowia – podkreśla Agnieszka Zimmermann.

Zespół spotka się w tym roku przynajmniej jeszcze raz – w grudniu. Dokładna data nie jest jeszcze znana. Na prośbę Naczelnej Izby Aptekarskiej, jej projekt ustawy z ubiegłego roku został rozesłany do wszystkich członków zespołu.

Udostępnij

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj