Sąd potwierdził, że przekroczenie 1 proc. przez połączenie spółek, to stan niezgodny z prawem | farmacja.pl

Sąd potwierdził, że przekroczenie 1 proc. przez połączenie spółek, to stan niezgodny z prawem

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-11-29 11:40:02 /

Naczelna Izba Aptekarska przypomina, że przepisy antykoncentracyjne muszą być respektowane, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, że nie można prowadzić więcej niż 1% aptek w województwie, także w przypadku, gdy do przekroczenia dochodzi w wyniku połączenia spółek posiadających zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych.

Sprawa dotyczy spółki będącej właścicielem sieci aptek, która przejęła inną spółkę. W wyniku połączenia spółek doszło do przekroczenia 1% aptek w województwie. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu cofnął zezwolenie na prowadzenie jednej z aptek. Decyzja ta została podtrzymana przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Spółka nie zgodziła się z decyzjami organów inspekcji farmaceutycznej i wniosła skargę do WSA w Warszawie. W dniu 28 listopada br. sąd ten wydał wyrok i uchylił decyzje organów I i II instancji.

Naczelna Izba Aptekarska komentując wyrok podkreśla, że WSA w Warszawie potwierdził, iż przekroczenie progu 1% aptek w województwie, będące następstwem połączenia spółek, oznacza stan niezgodny z prawem, a więc naruszający art. 99 ust. 3 pkt 2 lub 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne.- WSA w Warszawie wskazał, że w okolicznościach tej konkretnej sprawy zastosowanie normy o cofnięciu zezwolenia spółce, która posiada w wyniku połączenia spółek więcej niż 1% zezwoleń w województwie, poprzedzone powinno być nakazem usunięcia w określonym terminie tego uchybienia, tj. wymagało uprzedniego zastosowania art. 120 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne. Ten tryb umożliwiłby spółce posiadającej więcej niż 1% aptek w województwie samodzielne dostosowanie swojej działalności do przepisów antykoncentracyjnych - czytamy w komunikacie NIA. - Zdaniem WSA w Warszawie, brak zastosowania wskazanej procedury uzasadnia uchylenie obu decyzji organów inspekcji farmaceutycznej.

Swoje stanowisko w sprawie wyroku wydał również Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET (czytaj więcej: PharmaNET: Ten wyrok to przełom).

Źródło: NIA

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj