REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 8 maja 2018

Sanepid nie zapłaci aptece za suplementy diety pobrane do badań

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Państwowej Inspekcji Sanitarnej przysługuje prawo do nieodpłatnego pobierania próbek środków spożywczych w celu wykonania badań laboratoryjnych. Takie stanowisko zaprezentował Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w odpowiedzi na pismo Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi. Farmaceuci uważają, że ponoszą coraz większe straty związane z pobieranymi do badań przez Sanepid „próbkami” suplementów diety…

Zdaniem farmaceutów ilość opakowań pobieranych produktów do badań jest duża, w licznych głosach uznawana za nadmierną. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

– Rozumiejąc cel i zasadność badań jakościowych suplementów diety oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, farmaceuci będący właścicielami aptek, nie mogą pogodzić się ze stratami, które ponoszą w związku z pobranymi bezpłatnie produktami – pisał na początku kwietnia Paweł Stelmach, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi, w liście do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Zwrócił on między innymi uwagę, że zdaniem farmaceutów ilość opakowań pobieranych produktów do badań jest duża, w licznych głosach uznawana za nadmierną, co powoduje powstanie strat finansowych aptek. W przypadku drogich produktów oraz powtarzających się pobrań, straty te są znaczące. W rezultacie Stelmach zażądał podstaw prawnych dla procedur stosowanych przez Sanepid.

– Organom urzędowej kontroli żywności, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (w tym organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej) w związku z przeprowadzeniem urzędowych kontroli, przysługuje prawo podejmowania czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy, zgodnie z zakresem uprawnień w ramach urzędowych kontroli żywności, w tym nieodpłatnego pobierania próbek środków spożywczych w celu wykonania badań laboratoryjnych – czytamy w odpowiedzi Łódzkiego Sanepidu.

Urząd wskazuje, że próbki żywności pobierane są na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 marca 1984r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) oraz procedury pobierania próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz próbek sanitarnych, określanej w zarządzeniu nr 146/17 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 07 lipca 2017 r. w sprawie procedury pobierania próbnej żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz próbek sanitarnych, wydanym na podstawie art. 8a ust. 1 pkt 1 ustawy o PIS.

Jednocześnie Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podkreśla, że próbki suplementów diety oraz żywności specjalnego przeznaczenia pobierane są w wytwórniach tych produktów, u dystrybutorów oraz w obiektach obrotu żywnością, w tym w aptekach, w których są one dostępne w ofercie handlowej.

Tymczasem przypomnijmy, że zdaniem radcy prawnego Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, praktyka pobierania przez Inspekcję Sanitarną do badania, w ramach tzw. próbki, całego opakowania danego suplementu diety, jest niezgodna z przepisami, skoro możliwe jest pobranie jedynie tzw. „listka” (czytaj więcej: Czy Sanepid może wziąć z apteki całe opakowanie suplementu diety do kontroli?.

Źródło: Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi

Tagi: 


Źródło: mgr.farm

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych