Nauka

21.12.2016
19.12.2016
24.03.2017

Niskie ciśnienie – później nie wyjdzie na zdrowie

Do takich wniosków doszli naukowcy analizując dane zebrane w ramach dużego badania oceny ryzyka miażdżycy, które rozpoczęło się w USA w 1987 r. Badanie to obejmowało 15 792 osoby w wieku 45-65 lat.

21.03.2017

Ryby – jeść czy nie jeść, oto jest pytanie

Problem spożywania ryb jeszcze raz został przeanalizowany przez FDA (Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków) i EPA (Agencję Ochrony Środowiska). Ich rekomendacje mają pomóc kobietom będących w ciąży, planujących ciążę oraz karmiących dokonywać świadomych decyzji jeśli chodzi o przygotowanie posiłków zawierających ryby.

17.03.2017

Sprzedaż ibuprofenu trzeba ograniczyć

Autorem badania, wskazującego na mniejsze bezpieczeństwo ibuprofenu niż do tej pory sądzono, jest duński naukowiec prof. Gunnar Gislason z Uniwersytetu w Kopehadze.

16.03.2017

Chemioterapia mniej uciążliwa?

Wskazaniem rolapitantu (produkt leczniczy Varuby, 90 mg, tabl. powl. firmy Tesaro UK Ltd) są opóźnione nudności i wymioty związane z chemioterapią o umiarkowanym lub silnym działaniu emetogennym u dorosłych. Do leków o największym potencjale emetogennym należą przede wszystkim leki onkologiczne, takie jak cisplatyna, cyklofosfamid, doksorubicyna, czy epirubicyna.

02.03.2017

Rola kory nadnerczy w rozwoju narządów płciowych

Różnicowanie męskich i żeńskich fenotypów narządów płciowych zachodzi około 7-12 tygodni od poczęcia. Mimo że utrzymanie odpowiedniego wewnątrzmacicznego środowiska hormonalnego wydaje się być najistotniejsze, mało wiadomo na temat wewnątrzmacicznego otoczenia hormonalnego i konsekwencji zmian hormonalnych.

27.02.2017

Spersonalizowane leczenie nieswoistego zapalenia jelit

Nieswoiste zapalenia jelit (IBD) to przewlekłe zapalenie całego przewodu pokarmowego, powodujące duży dyskomfort i cierpienie. W samej Europie dotkniętych tym schorzeniem jest w przybliżeniu od 2 do 3 mln osób. Schorzenie to jest zazwyczaj diagnozowane na podstawie wywiadu z pacjentem, rutynowych badań krwi mających na celu zbadanie nieswoistych biomarkerów zapalenia, a także przy użyciu procedur inwazyjnych, które czasem okazują się zbędne.

22.02.2017

Nowa szczepionka przeciwko motylicy wątrobowej

Motylica wątrobowa należy do najbardziej skutecznych pasożytów w przyrodzie, odznaczających się największym rozpowszechnieniem w skali globalnej oraz największą grupą nosicieli spośród wszystkich helmintów (robaków pasożytniczych). Zdolność F. hepatica do mnożenia się zależy od skuteczności atakowania żywicieli (głównie owiec i bydła) oraz tłumienia ich odpowiedzi immunologicznej.

17.02.2017

Pomoc dla osób z wadą słuchu

Większość ludzi jest w stanie interpretować mowę w różnych nieoptymalnych warunkach. Duża różnorodność mechanizmów radzenia sobie w takich warunkach może być inspiracją dla modyfikacji aparatów słuchowych i innych urządzeń audio i ich przystosowania do indywidualnych wymagań użytkowników oraz zmieniających się okoliczności.

Strony

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj